[Guest Post] งานสัปดาห์พลังงาน (Energy Week) ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิคกับผู้บรรยายระดับโลก

  • งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Shaping the Energy of Tomorrow” เจาะลึกเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
  • นอกจากผู้นำระดับสูงในกลุ่มธุรกิจพลังงานทั้งในภูมิภาคและระดับโลกที่จะมาร่วมอภิปรายแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมนับพันคนจากหลายหลายประเทศในภูมิภาค
  • พันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนานี้ได้แก่ German Chambers of Commerce Abroad, Asia-Pacific Hydrogen Association, Global Manufacturing and Industrialization Summit, Masdar และบริษัทซีเมนส์ กาเมซ่า
  • ประเด็นต่างๆ ที่จะสนทนาและอภิปรายกัน ได้แก่ พลังงานยั่งยื่น กระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) การลดมลภาวะ และความมั่นคงของธุรกิจพลังงาน

 

ในวันที่ 9 และ 10 มีนาคมนี้ ทั้งผู้นำระดับสูงในกลุ่มธุรกิจพลังงานทั้งในภูมิภาคและระดับโลก และลูกค้านับพันคนตั้งตารอที่จะเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Asia Pacific Enery Week ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยบริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ (Siemens Energy) และพันธมิตร ในหัวข้อ “Shaping the Energy of Tomorrow” โดยต้องการมุ่งเน้นไปในเรื่องของแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงานที่ก่อให้เกิดทั้งอุปสรรคและโอกาส เนื่องจากในปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามลดมลภาวะคาร์บอนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change)

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตของเมืองและประชากร รวมถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ มีการประเมินว่าความต้องการพลังงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจะเพิ่มขึ้นถึง 80 เปอร์เซนต์ จาก 12,327TWh ในพ.ศ. 2561 เป็น 22,245TWh ในพ.ศ. 2583 ด้วยผลกระทบระยะยาวจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตพลังงานตั้งแต่รากฐานเร็วยิ่งขึ้น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นใช้พลังงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานโลกทั้งหมด แต่ยังมีประชากรจำนวน 1 ใน 10 ที่ยังไม่มีพลังงานพื้นฐานใช้ งานสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจพลังงานได้มารวมตัวและร่วมมือกันเพื่อที่พลังงานอนาคตที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัยตามเป้าหมายความพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 7 ของสหประชาชาติ

พันธมิตรที่ร่วมมือกับเราในการจัดงานสัมมนานี้ได้แก่ the German Chambers of Commerce Abroad (AHK);  the Asia-Pacific Hydrogen Association;  the Global Manufacturing and Industrialization Summit (GMIS); Masdar – บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านพลังงานทดแทนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทลงทุนมูบาดาลา (Mubadala) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลอาบู ดาบี และบรัษัทซีเมนส์ กาเมซ่า ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมและมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่ครอบคลุมหัวข้อหลากหลายจากผู้ทรงเกียรติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี ผู้บริหาร และผู้นำจากกลุ่มธุรกิจพลังงานและการเงิน รวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ โดยผู้บรรยายที่ได้ตกลงเข้าร่วมงานมีทั้งรัฐมนตรีจากประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย และผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มบริษัทอดานี (Adani Group), บริษัทบีกริม (B. Grimm), GENCO, IRENA, JGC Corp., Korea Gas Corp. Research Institute, NTPC, SembCorp และ SP Power Grid.

หัวข้อการอภิปรายทั้ง 7 หัวข้อนั้น ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การลงทุนในโครงการสร้างพลังงานที่ยังยืน การนำพลังงานทางเลือกเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า การนำกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) มาปรับใช้ การลดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และใช้ไฮโดรเจนที่สะอาดในอุตสาหกรรม จากสถิติปัจจุบัน ประมาณ 1 ใน 6 ของการผลิตพลังงานโลกมาจากเทคโนโลยีของซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ทำให้บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยผลักดันอนาคตของกลุ่มธุรกิจพลังงานให้มุ่งเป้าหมายไปที่ความยั่งยืน นวัตกรรม และการลดมลภาวะคาร์บอนเพื่อผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

“การเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่คาดว่าจะทำให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 80% ภายในพ.ศ. 2583 นั้น ทำให้เราต้องหาสมดุลในการผลิตพลังงานเพื่อรองรับความต้องการพลังงานนี้ในขณะที่ปกป้องโลกของเราด้วย การที่เราจะไปถึงกระบวนการผลิตพลังงานที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้ เราต้องร่วมมือกัน งานสัมมนา Energy Week นี้จะเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมที่จะนำพากลุ่มธุรกิจพลังงานมาหารือกันเพื่อจะได้สร้างกรอบในการพัฒนาระบบพลังงานเพื่อคนรุ่นต่อไป” นายไบรอัน เบิร์น Senior Vice President, Siemens Energy Asia Pacific Hub กล่าว

“จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความตั้งใจที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ ทำให้เราเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจพลังงานทางเลือก งานสัมมนา “Shaping the Energy of Tomorrow” นี้จะเป็นเวทีที่เหมาะมากที่จะสร้างกรอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของภูมิภาคไปสู่พลังงานสะอาด ซึ่งตรงกับเป้าหมายของ Masdar ที่ต้องการส่งมอบโซลูชั่นสำหรับพลังงานทดแทนให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก” นายโมฮัมเมด จามีล อัล รามาฮี CEO ของบริษัท Masdar กล่าว

“กลุ่มหอการค้าเยอรมันในทวีปเอเชียแปซิฟิค เป็นตัวแทนของสมาชิกกว่า 13,000 รายในภูมิภาค เรามีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมที่สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ตามกรอบการทำงานของ German Energy Solutions Initiative โดยทำงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุน ในฐานะหอการค้าเราไม่ได้แค่ช่วยในการเชื่อมต่อสมาชิกของเรากับเครือข่ายของเราเท่านั้น แต่เรายังสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวของกับพลังงานทางเลือก โซลูชั่นสำหรับพลังงานที่เชื่อถือได้ smart grids และเทคโนโลยีการเก็บพลังงาน โดยมีเป้าหมายชัดเจนคือกลุ่มธุรกิจ SME” ดร. โรลันด์ ไวน์ โฆษกของ AHK ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกล่าว

“ความต้องการที่จะลดมลภาวะคาร์บอนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นเป็นสิ่งที่ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กรเห็นตรงกันอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกากบริษัท ซีเมนส์ กาเมซ่านั้น นอกจากจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูโลกของเราจากผลกระทบของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อีกด้วย ในฐานะบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จากการดำเนินธุรกิจ (carbon-neutral company) เราได้รับแรงผลักดันจากการเจาะตลาดของพลังงานสะอาดทั่วโลก และผลประโยชน์ที่ลูกค้า ประชาชนที่เสียภาษี และสังคมในภาพรวมได้รับจากพลังงานสะอาด” นายมาร์ค เบคเกอร์ CEO กลุ่มธุรกิจ Offshore บริษัทซีเมนส์ กาเมซ่า กล่าว

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

 


About Maylada

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนา The Future of IoT Home Innovation | 28 ต.ค. 11:00 น.

TP-Link ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “The Future of IoT Home Innovation” เพื่อเรียนรู้แนวทางการเปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็น Smart Home พร้อมอัปเดตสินค้า IoT …

VRCOMM Webinar: วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564 กับ NetEvid

VRCOMM ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา VRCOMM Webinar เรื่อง "วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564 กับ NetEvid" พร้อมแนะนำเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติในการเก็บ Log ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฯ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี