[Guest Post] งานสัปดาห์พลังงาน (Energy Week) ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิคกับผู้บรรยายระดับโลก

  • งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Shaping the Energy of Tomorrow” เจาะลึกเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
  • นอกจากผู้นำระดับสูงในกลุ่มธุรกิจพลังงานทั้งในภูมิภาคและระดับโลกที่จะมาร่วมอภิปรายแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมนับพันคนจากหลายหลายประเทศในภูมิภาค
  • พันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนานี้ได้แก่ German Chambers of Commerce Abroad, Asia-Pacific Hydrogen Association, Global Manufacturing and Industrialization Summit, Masdar และบริษัทซีเมนส์ กาเมซ่า
  • ประเด็นต่างๆ ที่จะสนทนาและอภิปรายกัน ได้แก่ พลังงานยั่งยื่น กระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) การลดมลภาวะ และความมั่นคงของธุรกิจพลังงาน

 

ในวันที่ 9 และ 10 มีนาคมนี้ ทั้งผู้นำระดับสูงในกลุ่มธุรกิจพลังงานทั้งในภูมิภาคและระดับโลก และลูกค้านับพันคนตั้งตารอที่จะเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Asia Pacific Enery Week ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยบริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ (Siemens Energy) และพันธมิตร ในหัวข้อ “Shaping the Energy of Tomorrow” โดยต้องการมุ่งเน้นไปในเรื่องของแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงานที่ก่อให้เกิดทั้งอุปสรรคและโอกาส เนื่องจากในปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามลดมลภาวะคาร์บอนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change)

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตของเมืองและประชากร รวมถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ มีการประเมินว่าความต้องการพลังงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจะเพิ่มขึ้นถึง 80 เปอร์เซนต์ จาก 12,327TWh ในพ.ศ. 2561 เป็น 22,245TWh ในพ.ศ. 2583 ด้วยผลกระทบระยะยาวจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตพลังงานตั้งแต่รากฐานเร็วยิ่งขึ้น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นใช้พลังงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานโลกทั้งหมด แต่ยังมีประชากรจำนวน 1 ใน 10 ที่ยังไม่มีพลังงานพื้นฐานใช้ งานสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจพลังงานได้มารวมตัวและร่วมมือกันเพื่อที่พลังงานอนาคตที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัยตามเป้าหมายความพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 7 ของสหประชาชาติ

พันธมิตรที่ร่วมมือกับเราในการจัดงานสัมมนานี้ได้แก่ the German Chambers of Commerce Abroad (AHK);  the Asia-Pacific Hydrogen Association;  the Global Manufacturing and Industrialization Summit (GMIS); Masdar – บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านพลังงานทดแทนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทลงทุนมูบาดาลา (Mubadala) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลอาบู ดาบี และบรัษัทซีเมนส์ กาเมซ่า ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมและมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่ครอบคลุมหัวข้อหลากหลายจากผู้ทรงเกียรติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี ผู้บริหาร และผู้นำจากกลุ่มธุรกิจพลังงานและการเงิน รวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ โดยผู้บรรยายที่ได้ตกลงเข้าร่วมงานมีทั้งรัฐมนตรีจากประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย และผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มบริษัทอดานี (Adani Group), บริษัทบีกริม (B. Grimm), GENCO, IRENA, JGC Corp., Korea Gas Corp. Research Institute, NTPC, SembCorp และ SP Power Grid.

หัวข้อการอภิปรายทั้ง 7 หัวข้อนั้น ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การลงทุนในโครงการสร้างพลังงานที่ยังยืน การนำพลังงานทางเลือกเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า การนำกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) มาปรับใช้ การลดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และใช้ไฮโดรเจนที่สะอาดในอุตสาหกรรม จากสถิติปัจจุบัน ประมาณ 1 ใน 6 ของการผลิตพลังงานโลกมาจากเทคโนโลยีของซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ทำให้บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยผลักดันอนาคตของกลุ่มธุรกิจพลังงานให้มุ่งเป้าหมายไปที่ความยั่งยืน นวัตกรรม และการลดมลภาวะคาร์บอนเพื่อผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

“การเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่คาดว่าจะทำให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 80% ภายในพ.ศ. 2583 นั้น ทำให้เราต้องหาสมดุลในการผลิตพลังงานเพื่อรองรับความต้องการพลังงานนี้ในขณะที่ปกป้องโลกของเราด้วย การที่เราจะไปถึงกระบวนการผลิตพลังงานที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้ เราต้องร่วมมือกัน งานสัมมนา Energy Week นี้จะเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมที่จะนำพากลุ่มธุรกิจพลังงานมาหารือกันเพื่อจะได้สร้างกรอบในการพัฒนาระบบพลังงานเพื่อคนรุ่นต่อไป” นายไบรอัน เบิร์น Senior Vice President, Siemens Energy Asia Pacific Hub กล่าว

“จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความตั้งใจที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ ทำให้เราเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจพลังงานทางเลือก งานสัมมนา “Shaping the Energy of Tomorrow” นี้จะเป็นเวทีที่เหมาะมากที่จะสร้างกรอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของภูมิภาคไปสู่พลังงานสะอาด ซึ่งตรงกับเป้าหมายของ Masdar ที่ต้องการส่งมอบโซลูชั่นสำหรับพลังงานทดแทนให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก” นายโมฮัมเมด จามีล อัล รามาฮี CEO ของบริษัท Masdar กล่าว

“กลุ่มหอการค้าเยอรมันในทวีปเอเชียแปซิฟิค เป็นตัวแทนของสมาชิกกว่า 13,000 รายในภูมิภาค เรามีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมที่สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ตามกรอบการทำงานของ German Energy Solutions Initiative โดยทำงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุน ในฐานะหอการค้าเราไม่ได้แค่ช่วยในการเชื่อมต่อสมาชิกของเรากับเครือข่ายของเราเท่านั้น แต่เรายังสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวของกับพลังงานทางเลือก โซลูชั่นสำหรับพลังงานที่เชื่อถือได้ smart grids และเทคโนโลยีการเก็บพลังงาน โดยมีเป้าหมายชัดเจนคือกลุ่มธุรกิจ SME” ดร. โรลันด์ ไวน์ โฆษกของ AHK ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกล่าว

“ความต้องการที่จะลดมลภาวะคาร์บอนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นเป็นสิ่งที่ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กรเห็นตรงกันอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกากบริษัท ซีเมนส์ กาเมซ่านั้น นอกจากจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูโลกของเราจากผลกระทบของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อีกด้วย ในฐานะบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จากการดำเนินธุรกิจ (carbon-neutral company) เราได้รับแรงผลักดันจากการเจาะตลาดของพลังงานสะอาดทั่วโลก และผลประโยชน์ที่ลูกค้า ประชาชนที่เสียภาษี และสังคมในภาพรวมได้รับจากพลังงานสะอาด” นายมาร์ค เบคเกอร์ CEO กลุ่มธุรกิจ Offshore บริษัทซีเมนส์ กาเมซ่า กล่าว

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

 


About Maylada

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนา “การตลาดในโลกที่เน้นความเป็นส่วนตัว – PDPA ส่งผลต่อการตลาดในปัจจุบันอย่างไร”

SoftBank ร่วมกับ ADA, Treasure Data และ D-Serve ขอเชิญนักการตลาดและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “การตลาดในโลกที่เน้นความเป็นส่วนตัว – PDPA ส่งผลต่อการตลาดในปัจจุบันอย่างไร” ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม …

[Guest Post] เสริมความแกร่งให้ธุรกิจ และปกป้องข้อมูลด้วย IBM QRadar SIEM และIBM FlashSystem Safeguarded Copy

เมื่อธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แฮ็กเกอร์ ข้อมูลรั่วไหล และแรนซัมแวร์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญคอยขัดขวางและสร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งงบประมาณในการกู้คืนระบบ เวลาและโอกาสทางธุรกิจ และที่สำคัญคือความเชื่อถือของลูกค้า ที่ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้