[Guest Post] Telematics – เปลี่ยนแปลงการประกันรถยนต์และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่

ปัญหาที่พบ

ก่อนหน้านี้ บริษัทประกันภัยได้ใช้การประเมินเกี่ยวกับอุบัติเหตุโดยอาศัยความเห็นของบุคคล ซึ่งมักอ้างอิงจากการรำลึกเหตุการณ์ของผู้ขับขี่แต่ละบุคคลในการวิเคราะห์อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นผลให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน

 

 

โซลูชัน

Aioi Nissay Dowa Insurance ได้พัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำภาพด้วยระบบ AI เพื่อระบุสีของไฟสัญญาณจราจรและสภาพท้องถนนอย่างแม่นยำร่วมกับเทคโนโลยี Visual SLAM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของฟูจิตสึในการบันทึกตำแหน่งและความเร็วของยานพาหนะอย่างแม่นยำ

ประโยชน์

โซลูชันนี้จะบันทึกข้อมูลที่สำคัญด้วยความเป็นกลางเช่น สีของสัญญาณไฟจราจรและความเร็วของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องในขณะเกิดอุบัติเหตุโซลูชันนี้ยังวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการอุบัติเหตุและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลด้วยบริการที่ตอบสนองต่ออุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และตลอด 365 วัน โซลูชันนี้สามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการจ่ายค่าประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ประมาณ 50%

กรณีศึกษา

Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.

ดำเนินงานภายใต้ MS & AD Insurance ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น Aioi Nissay Dowa Insurance มุ่งมั่นที่จะช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเดินทางที่ปลอดภัยและไร้กังวลมากยิ่งขึ้น Aioi Nissay Dowa Insurance คือผู้บุกเบิกด้านการประกันรถยนต์ที่ใช้ระบบเทเลเมติกส์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

สินค้าและบริการ

เทคโนโลยีการจดจำภาพด้วยระบบ AI

เทคโนโลยี Fujitsu Visual SLAM

 

การตอบสนองต่ออุบัติเหตุขึ้นกับข้อมูลจากมุมมองส่วนตัว

ในปัจจุบัน จำนวนอุบัติเหตุจากการจราจรลดน้อยลงเนื่องจากยานพาหนะมีความปลอดภัยมากขึ้นและมีการออกมาตรการความปลอดภัยด้านการจราจรใหม่ๆ ที่ครอบคลุมมากขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปก็ได้สร้างความต้องการในบริการที่ให้ความคุ้มครองหลากหลายขึ้น เช่น ผู้บริโภคมีความต้องการบริการที่รองรับการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนและในวันหยุดมากขึ้น และความต้องการในบริการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วยในประเทศญี่ปุ่น ผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจะต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ป้องกันอันตราย

ที่จะสร้างความเสียหายมากขึ้น และต้องรายงานอุบัติเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นผู้ขับขี่จะต้องติดต่อบริษัทประกันภัยของตน แต่จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ขับขี่เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาหลังเกิดอุบัติเหตุMitsuru Sato รองผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปกล่าวว่า “หากเราไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เราก็ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยและชำระเงินประกันได้อย่างเหมาะสมและกรณีเช่นนี้อาจทำให้เราและลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก” ปัจจุบัน บริษัทประกันภัยวิเคราะห์อุบัติเหตุจราจรจากความเห็นส่วนบุคคล โดยพิจารณาจากการรำลึกเหตุการณ์ของผู้ขับขี่เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับอีกฝ่ายอาจใช้เวลานาน

บันทึกสาเหตุและเงื่อนไขของอุบัติเหตุอย่างแม่นยำ

เพื่อรับมือกับปัญหานี้ Aioi Nissay Dowa Insurance ได้รับการแนะนำให้ใช้ระบบTelematics เพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน “ระบบนี้สามารถรองรับงานสนับสนุนการบริการที่ซับซ้อนหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชัว่โมงทุกวันตลอดทั้งปี Masahiro Higuchi ผู้อำนวยการและ กรรมการบริหารอาวุโสกล่าวบริการนี้ได้รวมเอาข้อมูลดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาโดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลายราย ฟูจิตสึได้พัฒนาเทคโนโลยีจดจำภาพโดยใช้ AI ซึ่งสามารถบันทึกสภาพถนนและสถานะของสัญญาณไฟจราจรได้อย่างแม่นยำรวมถึงเทคโนโลยี Visual Simultaneous Localization and Mapping (Visual-SLAM) ที่สามารถคำนวณตำแหน่งและความเร็วของรถด้วยความแม่นยำระดับสูง “เทคโนโลยีของฟูจิตสึสามารถบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น สีของสัญญาณไฟจราจรและความเร็วในการเดินทางของยานพาหนะในขณะเกิดอุบัติเหตุ” Toshihiko Numata รองผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้คือการจำ ลองการเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นใหม่อย่างแม่นยำ ให้มุมมองที่กว้างกว่าการรำลึกข้อมูลในส่วนของผู้ขับขี่ และการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

 

Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.

ดำเนินงานภายใต้ MS & AD Insurance ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น Aioi Nissay Dowa Insurance มุ่งมั่นที่จะช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเดินทางที่ปลอดภัยและไร้กังวลมากยิ่งขึ้น Aioi Nissay Dowa Insurance คือผู้บุกเบิกด้านการประกันรถยนต์ที่ใช้ระบบเทเลเมติกส์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

 

สินค้าและบริการ

เทคโนโลยีการจดจำภาพด้วยระบบ AI

เทคโนโลยี Fujitsu Visual SLAM

 

วิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการร่วมเป็นพันธมิตร

ด้วยการนำเสนอระบบ Telematics เพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการบูรณาการให้ทำงานร่วมกับระบบ I’mZIDAN ซึ่งเป็นบริการช่วยเหลือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตลอด 24 ชั่วโมง Aioi Nissay Dowa Insurance วางแผนที่จะลดเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาที่เคยใช้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จของโครงการร่วมระหว่าง Aioi Nissay Dowa Insuranceและ Fujitsu นั้นเป็นผลมาจากความร่วมมือทางเทคนิคที่เหนือธรรมดาToshihiko Numata กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของฟูจิตสึ สำหรับสังคมแห่งการเดินทางที่สะดวกสบาย โดยมีการป้องกันอุบัติเหตที่ดีนั้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการสร้างพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จ Aioi Nissay Dowa Insurance เห็นว่า ฟูจิตสึไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการเทคโนโลยีแต่เป็นพันธมิตรระยะยาวซึ่งพวกเขาสามารถทำงานและเติบโตไปด้วยกันเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และตระหนักถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในท้ายที่สุด

 


About Maylada

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Webinar “Scaling Service Management in Modern Enterprises” การบริหารจัดการบริการในองค์กรสมัยใหม่ 

งานสัมมนาออนไลน์ “Scaling Service Management in Modern Enterprises” นี้จัดขึ้นโดย Atlassian ร่วมกับทาง Forrester Research ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารจัดการบริการ (Service …

All-New Adobe Express พร้อม Firefly ปฏิวัติวงการครีเอเตอร์ให้ครีเอเตอร์และแบรนด์ออกแบบและแชร์คอนเทนต์ที่โดดเด่นกว่าเดิม [Guest Post]

ลอนดอน — 8 มิถุนายน 2566 — อะโดบี ( Nasdaq:ADBE ) เปิดงาน Adobe Summit EMEA 2023 …