[Guest Post] Telematics – เปลี่ยนแปลงการประกันรถยนต์และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่

ปัญหาที่พบ

ก่อนหน้านี้ บริษัทประกันภัยได้ใช้การประเมินเกี่ยวกับอุบัติเหตุโดยอาศัยความเห็นของบุคคล ซึ่งมักอ้างอิงจากการรำลึกเหตุการณ์ของผู้ขับขี่แต่ละบุคคลในการวิเคราะห์อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นผลให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน

 

 

โซลูชัน

Aioi Nissay Dowa Insurance ได้พัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำภาพด้วยระบบ AI เพื่อระบุสีของไฟสัญญาณจราจรและสภาพท้องถนนอย่างแม่นยำร่วมกับเทคโนโลยี Visual SLAM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของฟูจิตสึในการบันทึกตำแหน่งและความเร็วของยานพาหนะอย่างแม่นยำ

ประโยชน์

โซลูชันนี้จะบันทึกข้อมูลที่สำคัญด้วยความเป็นกลางเช่น สีของสัญญาณไฟจราจรและความเร็วของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องในขณะเกิดอุบัติเหตุโซลูชันนี้ยังวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการอุบัติเหตุและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลด้วยบริการที่ตอบสนองต่ออุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และตลอด 365 วัน โซลูชันนี้สามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการจ่ายค่าประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ประมาณ 50%

กรณีศึกษา

Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.

ดำเนินงานภายใต้ MS & AD Insurance ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น Aioi Nissay Dowa Insurance มุ่งมั่นที่จะช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเดินทางที่ปลอดภัยและไร้กังวลมากยิ่งขึ้น Aioi Nissay Dowa Insurance คือผู้บุกเบิกด้านการประกันรถยนต์ที่ใช้ระบบเทเลเมติกส์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

สินค้าและบริการ

เทคโนโลยีการจดจำภาพด้วยระบบ AI

เทคโนโลยี Fujitsu Visual SLAM

 

การตอบสนองต่ออุบัติเหตุขึ้นกับข้อมูลจากมุมมองส่วนตัว

ในปัจจุบัน จำนวนอุบัติเหตุจากการจราจรลดน้อยลงเนื่องจากยานพาหนะมีความปลอดภัยมากขึ้นและมีการออกมาตรการความปลอดภัยด้านการจราจรใหม่ๆ ที่ครอบคลุมมากขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปก็ได้สร้างความต้องการในบริการที่ให้ความคุ้มครองหลากหลายขึ้น เช่น ผู้บริโภคมีความต้องการบริการที่รองรับการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนและในวันหยุดมากขึ้น และความต้องการในบริการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วยในประเทศญี่ปุ่น ผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจะต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ป้องกันอันตราย

ที่จะสร้างความเสียหายมากขึ้น และต้องรายงานอุบัติเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นผู้ขับขี่จะต้องติดต่อบริษัทประกันภัยของตน แต่จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ขับขี่เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาหลังเกิดอุบัติเหตุMitsuru Sato รองผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปกล่าวว่า “หากเราไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เราก็ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยและชำระเงินประกันได้อย่างเหมาะสมและกรณีเช่นนี้อาจทำให้เราและลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก” ปัจจุบัน บริษัทประกันภัยวิเคราะห์อุบัติเหตุจราจรจากความเห็นส่วนบุคคล โดยพิจารณาจากการรำลึกเหตุการณ์ของผู้ขับขี่เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับอีกฝ่ายอาจใช้เวลานาน

บันทึกสาเหตุและเงื่อนไขของอุบัติเหตุอย่างแม่นยำ

เพื่อรับมือกับปัญหานี้ Aioi Nissay Dowa Insurance ได้รับการแนะนำให้ใช้ระบบTelematics เพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน “ระบบนี้สามารถรองรับงานสนับสนุนการบริการที่ซับซ้อนหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชัว่โมงทุกวันตลอดทั้งปี Masahiro Higuchi ผู้อำนวยการและ กรรมการบริหารอาวุโสกล่าวบริการนี้ได้รวมเอาข้อมูลดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาโดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลายราย ฟูจิตสึได้พัฒนาเทคโนโลยีจดจำภาพโดยใช้ AI ซึ่งสามารถบันทึกสภาพถนนและสถานะของสัญญาณไฟจราจรได้อย่างแม่นยำรวมถึงเทคโนโลยี Visual Simultaneous Localization and Mapping (Visual-SLAM) ที่สามารถคำนวณตำแหน่งและความเร็วของรถด้วยความแม่นยำระดับสูง “เทคโนโลยีของฟูจิตสึสามารถบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น สีของสัญญาณไฟจราจรและความเร็วในการเดินทางของยานพาหนะในขณะเกิดอุบัติเหตุ” Toshihiko Numata รองผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้คือการจำ ลองการเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นใหม่อย่างแม่นยำ ให้มุมมองที่กว้างกว่าการรำลึกข้อมูลในส่วนของผู้ขับขี่ และการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

 

Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.

ดำเนินงานภายใต้ MS & AD Insurance ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น Aioi Nissay Dowa Insurance มุ่งมั่นที่จะช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเดินทางที่ปลอดภัยและไร้กังวลมากยิ่งขึ้น Aioi Nissay Dowa Insurance คือผู้บุกเบิกด้านการประกันรถยนต์ที่ใช้ระบบเทเลเมติกส์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

 

สินค้าและบริการ

เทคโนโลยีการจดจำภาพด้วยระบบ AI

เทคโนโลยี Fujitsu Visual SLAM

 

วิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการร่วมเป็นพันธมิตร

ด้วยการนำเสนอระบบ Telematics เพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการบูรณาการให้ทำงานร่วมกับระบบ I’mZIDAN ซึ่งเป็นบริการช่วยเหลือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตลอด 24 ชั่วโมง Aioi Nissay Dowa Insurance วางแผนที่จะลดเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาที่เคยใช้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จของโครงการร่วมระหว่าง Aioi Nissay Dowa Insuranceและ Fujitsu นั้นเป็นผลมาจากความร่วมมือทางเทคนิคที่เหนือธรรมดาToshihiko Numata กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของฟูจิตสึ สำหรับสังคมแห่งการเดินทางที่สะดวกสบาย โดยมีการป้องกันอุบัติเหตที่ดีนั้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการสร้างพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จ Aioi Nissay Dowa Insurance เห็นว่า ฟูจิตสึไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการเทคโนโลยีแต่เป็นพันธมิตรระยะยาวซึ่งพวกเขาสามารถทำงานและเติบโตไปด้วยกันเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และตระหนักถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในท้ายที่สุด

 


About Maylada

Check Also

Google เสริมแกร่ง Gemini ด้วยข้อมูลจาก Stack Overflow

Stack Overflow ถือเป็นแหล่งข้อมูลยอดนิยมของเหล่านักพัฒนาแอปพลิเคชันมานานแสนนาน ซึ่งล่าสุดได้เปิด API ที่ชื่อว่า OverflowAPI ประเดิมด้วยพาร์ทเนอร์รายแรกอย่าง Google Gemini for Google Cloud

Microsoft เปิดตัว Copilot for Finance ใช้งานบน Microsoft 365

Microsoft ประกาศเปิดตัว Microsoft Copilot for Finance ระบบ AI ผู้ช่วยด้านการเงิน ใช้งานได้บน Microsoft 365