Google Compute Engine ปรับบริการ – เปิดให้เลือก CPU Platform, เพิ่มลิมิต memory สูงสุด

สัปดาห์นี้ Google มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Google Compute Engine หลายรายการ และหนึ่งในนั้นคือเปิดให้เลือกประเภท microarchitecture ของ CPU ของเครื่อง VMs ได้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยสรุปมีดังนี้

  • ปรับสถานะ CPU Skylake Xeon เป็น GA หลังจากเปิด beta ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยสามารถใช้งานได้กับเครื่องใน region Western US (รัฐ Oregon), Western Europe (ประเทศเบลเยี่ยม), Eastern Asia Pacific (ประเทศไต้หวัน) และสำหรับการให้บริการใน region อื่นๆจะตามมาเร็วๆนี้
  • ในระยะเริ่มต้น กูเกิลจะให้บริการ Compute Engine นี้ด้วยอัตราค่าบริการเท่ากับประเภท CPU อื่นๆ แต่หลังจากช่วงโปรโมชั่น 60 วันราคาจะถูกปรับขึ้น 6-10%
  • ผู้ใช้จะสามารถระบุประเภทของ microarchitecture ของ CPU ได้ โดยมีตัวเลือกได้แก่ Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, และ Skylake ซึ่งระบบจะการันตีว่า VM ของผู้ใช้จะตรงตามประเภทที่เลือกหรือสูงกว่า
  • เปิดให้เลือกใช้ CPU Broadwell ในทุก region
  • ผู้ใช้สามารถสร้าง VM ที่มี CPU ได้สูงสุด 64 vCPUs แล้ว
  • ปรับให้ผู้ใช้สามารถเลือก memory ได้สูงสุด 455GB จากเดิมที่บังคับอัตราส่วนสูงสุด 6.5GB ต่อ 1 vCPU แต่การเลือกหน่วยความจำที่สูงกว่าอัตราส่วนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น $0.009550 ต่อ GB ต่อชั่วโมง

 

ที่มา: https://cloudplatform.googleblog.com/2017/05/Compute-Engine-updates-bring-Skylake-GA-Extended-Memory-and-more-VM-flexibility.html


Check Also

Kali Linux ออกอัปเดต 2023.2 มาพร้อมเครื่องมือใหม่ 13 ตัวและ pre-built Hyper-V image

Kali Linux ออกอัปเดต 2023.2 มาพร้อมเครื่องมือใหม่ 13 ตัวและ pre-built Hyper-V image

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Armorblox ผู้พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Armorblox บริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity