ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี Google Cloud OnBoard รู้จัก Google Cloud Platform 30 มกราคม 2018

ทาง Google จัดงานสัมมนา Google Cloud OnBoard เพื่อแนะนำเทคโนโลยี Google Cloud Platform สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ฟรีๆ ในวันที่ 30 มกราคม 2018 นี้ โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังต่อไปนี้

 

Cloud OnBoard | Bangkok

Jan 30 (Tuesday) 8.30 – 17.30
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
Convention Centre A2, 22nd Floor
999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

งานสัมมนา Google Cloud OnBoard นี้เป็นงานสัมมนาฟรีที่วิทยากรจาก Google จะมาแนะนำเทคโนโลยีของ Google Cloud Platform เบื้องต้นทั้งหมดได้แก่ Google App Engine, Datastore, Storage, Container Engine, Compute Engine and Network, Big Data และ Machine Learning โดยงานนี้จะเหมาะกับ IT Manager, Systems Engineer, Developer, Solution Architect และคนในสายธุรกิจที่สนใจเทคโนโลยี Cloud

 

กำหนดการ

08:30 AM Registration
10:00 AM Welcome Address
10:05 AM Building What’s Next – the Google Cloud
10:40 AM Module 1 – Introducing Google Cloud Platform
11:20 AM Module 2 – Getting Started with Google Cloud Platform
12:00 PM Lunch Session, Machine Learning Demo (12:10-12:30)
01:00 PM Module 3 – Google App Engine and Cloud Datastore
01:40 PM Module 4 – Google Cloud Platform Storage Options
02:20 PM Module 5 – Google Container Engine
03:00 PM Break
03:30 PM Module 6 – Google Compute Engine and Networking
04:10 PM Module 7 – Big Data and Machine Learning
05:00 PM Building Your Career with Google Cloud | Certification
05:30 PM Close

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีๆ ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://cloudplatformonline.com/2018-onboard-bkk.html ครับ
About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AWS ออก Lifecycle Management สำหรับ EBS Snapshot

AWS ออก Lifecycle Management สำหรับ EBS ซึ่งจะช่วยในการบริการจัดการ การสร้างและลบ Retention ของ Snapshot ได้อย่างอัตโนมัติ แทนที่แบบเดิมต้องทำเองหรือใช้เครื่องมือพิเศษต่างหาก

เชิญร่วมงานสัมมนา “Human Centric Innovation: Co-creation for Success” โดย Fujitsu และ Oracle

Fujitsu และ Oracle ร่วมกันจัดงานสัมมนา Human Centric Innovation: Co-creation for Success เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Fujitsu SPARC M12 สำหรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาล …