Google เปิดตัว API Design Guide ช่วยนักพัฒนาออกแบบ API

Google เปิดตัวเอกสาร API Design Guide ซึ่งอธิบายถึงแนวทางในการออกแบบ API ที่ใช้งานจริงภายในบริษัทเอง ตั้งแต่ปี 2014 และเป็นไกด์ที่กูเกิ้ลใช้ในการออกแบบ Google Cloud APIs และ Google API อื่นๆด้วย

Guide ดังกล่าวนี้เป็นแนวทางสำหรับการออกแบบ networked API ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการออกแบบได้ทั้ง REST และ RPC API โดยตัวเอกสารจะเน้นที่การออกแบบ gRPC ซึ่งใช้ Protocol Buffer กำหนด API surface และ API Service Configuration ในการตั้งค่า เช่น HTTP mapping, logging และการ monitor

ก่อนหน้านี้ทางฝั่ง Microsoft เองก็ได้ออก API Design Guideline ออกมาเช่นกัน แต่จะเน้นไปที่การออกแบบ REST API เอกสารทั้งสองชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับนักพัฒนาไม่น้อย

 

ที่มา: https://cloud.google.com/apis/docs/overview


About PRY

Check Also

Siemens และ Microsoft ร่วมมือกันพัฒนา Generative AI สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่ยาวนานระหว่าง Siemens และ Microsoft เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน ด้วยการรวมซอฟต์แวร์ Teamcenter ของ Siemens สำหรับการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) เข้ากับแพลตฟอร์มผสานการทำงานร่วมกันของ Microsoft Teams และโมเดลภาษาใน …

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …