Black Hat Asia 2023

GitHub ส่ง Email แจ้งเตือนผู้ใช้งานบางราย ที่รหัสผ่านถูกบันทึกบน Log แบบ Plaintext

GitHub ได้ส่ง Email แจ้งเตือนผู้ใช้งานที่เพิื่งทำการ Reset รหัสผ่านในช่วงเร็วๆ นี้ ว่าระบบมี Bug ทำให้มีการบันทึกรหัสผ่านของผู้ใช้งานนั้นๆ ภายในระบบ Log แบบ Plaintext พร้อมแจ้งให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

 

Credit: GitHub

 

ทาง GitHub ระบุว่ารหัสผ่านที่ถูกบันทึกแบบ Plaintext ภายในระบบ Log นี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยแก่ผู้ใช้งานรายอื่นๆ แต่อย่างใด แต่ถูกพบเห็นโดยพนักงานจำนวนส่วนน้อยของ GitHub เองเท่านั้น ซึ่งทาง GitHub พบปัญหานี้ในระหว่างที่ทำการ Audit ภายใน และยังระบุด้วยว่าโดยปกติแล้วรหัสผ่านนั้นถูกทำการ Hash ด้วย bcrypt อยู่แล้ว แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจาก Bug ของระบบเท่านั้น ไม่ได้ถูก Hack ระบบแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี การแจ้งเตือนครั้งนี้ของ GitHub เองก็สร้างความแตกตื่นให้ผู้ใช้งานได้ไม่น้อย เมื่อเหล่าผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งที่ได้รับ Email แจ้งเตือนนี้จาก GitHub หลงคิดว่าเป็นการโจมตีแบบ Phishing แต่เมื่อทำการตรวจสอบดีๆ ก็พบว่าเป็น Email จริงจาก GitHub ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนน้อยเท่านั้น

สำหรับเนื้อหาใน Email ฉบับเต็มของ GitHub มีดังนี้

During the course of regular auditing, GitHub discovered that a recently introduced bug exposed a small number of users’ passwords to our internal logging system, including yours. We have corrected this, but you’ll need to reset your password to regain access to your account.

GitHub stores user passwords with secure cryptographic hashes (bcrypt). However, this recently introduced bug resulted in our secure internal logs recording plaintext user passwords when users initiated a password reset. Rest assured, these passwords were not accessible to the public or other GitHub users at any time. Additionally, they were not accessible to the majority of GitHub staff and we have determined that it is very unlikely that any GitHub staff accessed these logs. GitHub does not intentionally store passwords in plaintext format. Instead, we use modern cryptographic methods to ensure passwords are stored secure in production. To note, GitHub has not been hacked or compromised in any way.

You can regain access to your account by resetting your passwords using the link below::

https://github.com/password_reset

 

ก็ถือเป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจว่าต้องตรวจสอบให้ดีว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่างๆ นั้นจะมีการถูกจัดเก็บหรือรั่วผ่านทางระบบ Log หรือไม่

 

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/github-accidentally-recorded-some-plaintext-passwords-in-its-internal-logs/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด! “รู้ทันภัยไซเบอร์” ป้องกันอย่างไร..ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ [Guest Post]

ปัจจุบัน Cybercrime หรือ อาชญากรรมไซเบอร์เกิดขึ้นทุกวันและมีอัตราการโจมตีเพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากกว่าในอดีต อีกทั้งอาชญากรรมไซเบอร์มีการพัฒนารูปแบบการจู่โจม เทคนิคและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น พร้อมแทรกซึมเข้าสู่องค์กรเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา แล้วจะทำอย่างไร? ให้องค์กรของคุณ…สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันพร้อมรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ “Attackers are adapting and …

Microsoft OneNote เตรียมบล็อกไฟล์แนบกว่า 120 นามสกุล เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

Microsoft OneNote เตรียมบล็อกไฟล์แนบกว่า 120 นามสกุล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน