Black Hat Asia 2023

Gartner ออก Magic Quadrant ด้าน SIEM ปี 2022 – Microsoft, IBM และ Splunk ยังครองตำแหน่งผู้นำ

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Security Information and Event Management (SIEM) ประจำปี 2022 ผลปรากฏว่า Microsoft ครองตำแหน่งอันดับ 1 ตามมาด้วย IBM และ Splunk นอกจากนี้ยังมี Securonix และ Exabeam ที่ครองตำแหน่ง Leaders

Gartner ได้นิยาม Security Information and Event Management (SIEM) ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากโซลูชันการเฝ้าระวัง ประเมิน ตรวจจับ และตอบสนองต่างๆ ที่ถูกติดตั้งบนแอปพลิเคชัน เครือข่าย อุปกรณ์ปลายทาง และ Cloud ความสามารถของ SIEM ประกอบด้วยการตรวจจับภัยคุกคามผ่านทางการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการทำ User and Entity Behavior Analytics (UEBA) รวมไปถึงการผสานรวมกับโซลูชันอื่นเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคาม ซึ่งทั่วไปแล้วจะบริหารจัดการผ่านทาง Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) นอกจากนี้ อาจผสานการทำงานร่วมกับ Threat Intelligence Platform (TIP) เพื่ออัปเดตรายงานและฐานข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยใหม่ๆ เข้าไปอีกด้วย แม้ว่า SIEM ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะถูกใช้งานแบบ Cloud-based Service แต่บางผลิตภัณฑ์ก็อาจรองรับการใช้งานแบบ On-premises เช่นเดียวกัน

สำหรับผลการจัดอันดับ Magic Quadrant ด้าน SIEM ในปีนี้ พบว่ามี Leaders ทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ Microsoft, IBM, Splunk, Securonix และ Exabeam โดย Microsoft ครองอันดับหนึ่งด้าน Ability of Execute ตามมาด้วย IBM และ Splunk ในขณะที่อันดับหนึ่งด้าน Completeness of Vision กลับเป็น Gurucul ในตำแหน่ง Visionaries ตามมาด้วย Securonix และ Exabeam ในตำแหน่ง Leaders

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานของ Gartner ฉบับเต็มได้ที่ https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2AHCXAHG&ct=220701&st=sb


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …