เผยมุมมองของ G-Able ที่มีต่อ “อนาคต” วงการการตลาดไทย

คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ The Marketing Room ช่อง TNN24 โดยมีคุณอติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “นวัตกรรมการตลาดแห่งยุคอนาคต”

(รายงาน The Marketing Room หัวข้อ “นวัตกรรมการตลาดแห่งยุคอนาคต” ตั้งแต่นาที 3 เป็นต้นไป)

สถานที่ทำงานของคนที่ทำ Digital Marketing สมัยใหม่เป็นอย่างไร

ภายในรายการ คุณปณตได้พาไปชมสถานที่ทำงานของบริษัทจีเอเบิลซึ่งตั้งอยู่ที่ The Knowledge Exchange บรรยากาศการทำงานของบริษัทจีเอเบิลนั้นจะเหมือนกับการทำงานใน Co-Working Space ที่ทำให้คนในทีมต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น การสร้างเว็บไซต์ให้กับลูกค้าที่จะต้องคำนึงทั้งความสวยงามและความรวดเร็วในการโหลดเว็บไซต์นั้น ฝ่าย Creative และ ฝ่าย Developer จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำให้สามารถผสมผสานความคิดทั้งทางวิทยาศาสตร์และศิลป์ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ภายในออฟฟิศ ยังมี Big Data Center ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทจีเอเบิลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่อง Big Data เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และคิดกลยุทธ์ในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน

บรรยากาศการทำงานที่บริษัทจีเอเบิล
Big Data Center ที่ The Knowledge Exchange Building

Digital Marketing คือ การผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ

คุณปณตได้อธิบายว่า สมัยก่อน การทำการตลาดจะเน้นการใช้ศาสตร์ของศิลปะในการสื่อสารกับลูกค้าหรือการทำ Branding แต่การตลาดในยุคใหม่มีการนำ Digital เข้ามาประยุกต์ใช้กับ Marketing ที่เรียกว่า Digital Marketing หรือ Marketing Technology แต่ในความเป็นจริงศิลปะกับวิทยาศาสตร์นั้นแยกกันไม่ค่อยออกเพราะวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายที่มาที่ไปของศิลปะได้ ดังนั้น การเอาเทคโนโลยีที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการทำ Digital Marketing ก็คือ การนำวิทยาศาสตร์และศิลปะมาผสมผสานกันนั่นเอง

การเข้ามาของเทคโนโลยีส่งผลกระทบกับการตลาดอย่างไร

คุณปณตนั้นได้หยิบยก 3 ประเด็นหลักที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการตลาดในปัจจุบัน คือ Measurable, Automation และ Scalable

  • Measurable: การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้การวัดผลในการทำการตลาดในยุคปัจจุบันมีความชัดเจนมากขึ้น เราสามารถรู้ได้ว่า ยอดขายและลูกค้ามาจากช่องทางไหน มีคนเข้าเว็บไซต์เรากี่คน ทำให้สามารถจัดการและวางแผนเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและขยายกิจการได้
  • Automation: ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถตั้งค่าให้เครื่องมือทำงานได้ด้วยตนเอง และส่งผลให้สามารถใช้คนน้อยลงแต่ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นและสามารถกระจายสินค้าได้มากขึ้น หากไม่มีเทคโนโลยี อาจจะต้องใช้คนจำนวนมากขึ้นถึงจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
  • Scalable: นักการตลาดจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะขยายธุรกิจอย่างไร เนื่องจากทราบถึงต้นทุนที่วัดได้ (Measurable) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้คนที่น้อยลงแต่ให้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น (Automation) ทำให้สามารถขยายกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากกว่าเดิม

จาก 3 ปัจจัยที่คุณปณตได้ยกมาอธิบายนั้น แสดงให้เห็นว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีนั้นส่งผลให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้ดียิ่งขึ้นแม้จำนวนบุคลากรจะน้อยลงแต่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนได้มากขึ้นอีกด้วย

คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ The Marketing Room

Tools หัวใจสำคัญที่ทำให้เกิด Measurable, Automation และ Scalable

คุณปณตได้ยกตัวอย่าง Cloud เทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในระดับของผู้บริโภค เช่น Gmail และ Facebook และระดับของนักการตลาด เช่น Google AdWords, Facebook Ads, HubSpot, Microsoft Azure, หรือ Oracle Cloud

“ในการใช้ Cloud นั้น เราเพียงแต่เช่าพื้นที่ในขอบเขตที่เราต้องการและสามารถตั้งค่า Automation ให้วิเคราะห์และแสดงค่าออกมาเป็นกราฟเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้งานต่อไป หากเป็นการทำการตลาดแบบเดิมจะมีการลงทุนที่สูงและใช้เวลานานกว่าจะพัฒนาเครื่องมือและวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลได้” คุณปณตเสริม

เครื่องมือทางการตลาดส่งผลดีต่อผู้บริโภคหรือไม่

คุณปณตกล่าวว่า เครื่องมือทางการตลาดส่งผลดีทั้งในมุมของผู้ที่ทำการตลาดและผู้บริโภค

  • มุมของนักการตลาด: การมี Tools มาช่วยทำให้นักการตลาดสามารถจ่ายเงินในราคาที่ถูกลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น
  • มุมของผู้บริโภค: ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์และความพึงพอใจที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สมัยก่อน เราสามารถเห็นการโฆษณาสินค้าต่างๆ ตามป้ายขนาดใหญ่ที่ติดตามตึกหรือโฆษณาริมถนน แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องไปซื้อที่ไหน หรือจะใช้บริการนี้ได้อย่างไร แต่ถ้าเป็นสมัยนี้ เราแค่พิมพ์ชื่อสินค้าหรือบริการที่เราต้องการใน Search Engines เราก็สามารถหาสถานที่ขาย หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทันทีซึ่งเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค

ดังนั้น Tools จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำ Digital Marketing ที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงการตลาดแบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถวัดผลได้ชัดเจนและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

คุณอติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ The Marketing Room และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

G-Able ขอขอบคุณ รายการ The Marketing Room ทางช่อง TNN24 ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทาง G-Able หวังว่าจะได้มีโอกาสในการร่วมงานและส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดของไทยให้แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต

เกี่ยวกับ G-Able

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชนและรัฐบาล

www.g-able.com
inquiry@g-able.com
โทร 02-781-9333


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] AIS คว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year 2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่ส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชันของไมโครซอฟท์ ร่วมกันยกระดับองค์กรไทย

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เวส เน็ตเวิร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอส ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย คว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Award …

เจาะกลยุทธ์ AIS Business: วางใจในบริการครบครัน จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย องค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้เลยหากขาดกำลังสำคัญคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ ยิ่งรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแปรผันปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ความท้าทายครั้งสำคัญมิใช่เพียงแค่การลงทุนนวัตกรรมไล่ตามเทคโนโลยี ทว่าคือการลงทุนกับ “คน” ในองค์กรให้มีความสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงพร้อมทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลไปด้วยกัน ในปี 2022 นี้เอง AIS Business ตั้งเป้าเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการขยายขีดความสามารถของทีมงานให้พร้อมส่งมอบบริการที่ลูกค้าองค์กรวางใจได้ เพื่อร่วมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและก้าวข้ามทุกความท้าทายในอนาคต …