ฟรี eBook: Advanced Image Processing (Revised Edition)

รศ. ดร. สนั่น ศรีสุข อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกหนังสือเรื่อง “การะประมวลผลภาพขั้นสูง (Advanced Image Processing)” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ในรูปแบบ eBook ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาหรือใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ฟรี

eBook ฉบับนี้มีความยาว 312 หน้า โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการประมวลผลภาพและการรู้จำ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่ การประมวลผลภาพคืออะไร เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ประมวลผลภาพ การประยุกต์ใช้งาน การปรับปรุงภาพ การหาขอบภาพ การกรองสัญญาณรบกวน การแบ่งส่วนภาพ การจับคู่รูปทรง และการแปลงเส้นตรงอนุพันธ์ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจปูพื้นเรื่องการประมวลผลภาพให้แน่น เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้

** eBook เรื่อง Advanced Image Processing (Revised Edition) ฉบับนี้เปิดให้แจกจ่ายฟรี เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น สามารถนำไปพิมพ์ซ้ำเพื่อศึกษาหรือใช้สอนได้


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

[Guest Post] SBP ผนึกพันธมิตรไอทีระดับโลก Alcatel มุ่งสู่ผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูลครบวงจร

บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด (SBP) ในเครือบริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูล ผนึกกำลังกับอัลคาเทล-ลูเซ่น ประเทศไทย จำกัด (Alcatel) ผู้ให้บริการทางด้านอุปกรณ์การสื่อสารและระบบเครือข่ายชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส …