ADPT

ฟรี eBook: Advanced Image Processing (Revised Edition)

รศ. ดร. สนั่น ศรีสุข อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกหนังสือเรื่อง “การะประมวลผลภาพขั้นสูง (Advanced Image Processing)” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ในรูปแบบ eBook ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาหรือใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ฟรี

eBook ฉบับนี้มีความยาว 312 หน้า โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการประมวลผลภาพและการรู้จำ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่ การประมวลผลภาพคืออะไร เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ประมวลผลภาพ การประยุกต์ใช้งาน การปรับปรุงภาพ การหาขอบภาพ การกรองสัญญาณรบกวน การแบ่งส่วนภาพ การจับคู่รูปทรง และการแปลงเส้นตรงอนุพันธ์ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจปูพื้นเรื่องการประมวลผลภาพให้แน่น เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้

** eBook เรื่อง Advanced Image Processing (Revised Edition) ฉบับนี้เปิดให้แจกจ่ายฟรี เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น สามารถนำไปพิมพ์ซ้ำเพื่อศึกษาหรือใช้สอนได้


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] 5 เคล็ดลับเพื่อเตรียมตัวสู่การสอบใบประกาศนียบัตรด้านคลาวด์

โดย สก็อตต์ บาร์เนอสัน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์การเรียนรู้ AWS Training and Certification

[Guest Post] หัวเว่ยเปิดตัวสมุดปกขาวฉบับล่าสุด เผยประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G และ AR ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม

เซินเจิ้น ประเทศจีน, ภายในงานสัมมนา Huawei’s Better World Summit for 5G + AR ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับ 5G และเทคโนโลยี AR …