ฟรี eBook: Advanced Image Processing (Revised Edition)

รศ. ดร. สนั่น ศรีสุข อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกหนังสือเรื่อง “การะประมวลผลภาพขั้นสูง (Advanced Image Processing)” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ในรูปแบบ eBook ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาหรือใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ฟรี

eBook ฉบับนี้มีความยาว 312 หน้า โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการประมวลผลภาพและการรู้จำ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่ การประมวลผลภาพคืออะไร เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ประมวลผลภาพ การประยุกต์ใช้งาน การปรับปรุงภาพ การหาขอบภาพ การกรองสัญญาณรบกวน การแบ่งส่วนภาพ การจับคู่รูปทรง และการแปลงเส้นตรงอนุพันธ์ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจปูพื้นเรื่องการประมวลผลภาพให้แน่น เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้

** eBook เรื่อง Advanced Image Processing (Revised Edition) ฉบับนี้เปิดให้แจกจ่ายฟรี เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น สามารถนำไปพิมพ์ซ้ำเพื่อศึกษาหรือใช้สอนได้


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

LIVE Hacking Demo: แอปดูดเงิน VS. เจาะระบบองค์กรขนาดใหญ่ | NCSA Thailand National Cyber Week 2023

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ MAYASEVEN ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจสายงานด้าน Cybersecurity เข้าชม LIVE Hacking Demo “ลองเป็นเหยื่อแอปดูดเงินเพื่อถอดรหัสโจร” และ “เจาะช่องโหว่ระบบ Active Directory …

Ubuntu Pro พร้อมใช้งานแล้ว

แนวทางด้าน Security เป็นเรื่องสำคัญซึ่งในการพัฒนาแอปด้วยโอเพ่นซอร์สที่มีการใช้เครื่องมือภายในมาประกอบกันเป็นปัญหามานานว่าจะรักษาให้ทุกส่วนอัปเดตอย่างเหมาะสมได้อย่างไร หนึ่งในแนวทางที่ Canonical ทีมงานเบื้องหลัง Ubuntu จึงได้ปล่อย Subscription ล่าสุดที่ชื่อ Ubuntu Pro ออกมาให้องค์กรได้ใช้งาน