CDIC 2023

ฟรี eBook: Advanced Image Processing (Revised Edition)

รศ. ดร. สนั่น ศรีสุข อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกหนังสือเรื่อง “การะประมวลผลภาพขั้นสูง (Advanced Image Processing)” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ในรูปแบบ eBook ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาหรือใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ฟรี

eBook ฉบับนี้มีความยาว 312 หน้า โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการประมวลผลภาพและการรู้จำ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่ การประมวลผลภาพคืออะไร เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ประมวลผลภาพ การประยุกต์ใช้งาน การปรับปรุงภาพ การหาขอบภาพ การกรองสัญญาณรบกวน การแบ่งส่วนภาพ การจับคู่รูปทรง และการแปลงเส้นตรงอนุพันธ์ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจปูพื้นเรื่องการประมวลผลภาพให้แน่น เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้

** eBook เรื่อง Advanced Image Processing (Revised Edition) ฉบับนี้เปิดให้แจกจ่ายฟรี เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น สามารถนำไปพิมพ์ซ้ำเพื่อศึกษาหรือใช้สอนได้


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

NSA จัดตั้งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยของ AI

สหรัฐฯได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของตนเพิ่มอีกหนึ่งขั้น สืบเนื่องจากความสำคัญของ AI โดยหน่วยงานความมั่นคงของชาติ(NSA) ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ที่ติดตาม เฝ้าระวัง ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจากการนำ AI เข้ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเอกชนที่สำคัญ