Black Hat Asia 2023

Fortinet รายงาน พบการเพิ่มขึ้นของ Ransomware มากกว่า 10 เท่า

FortiGuard Labs เผยรายงาน Threat Landscape Report พบการเพิ่มขึ้นของ Ransomware มากกว่า 10 เท่า

ข้อมูลในรายงาน Threat Landscape Report ในครึ่งปีแรกของปี 2021 จาก Fortinet พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ Ransomware มากกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้ว เป็นผลมาจากการเติบโตของบริการ Ransomware-as-a-Service (RaaS) และพบว่ามีบางกลุ่มได้เริ่มทำการขายช่องทางการเข้าถึงเครือข่ายที่ถูกเจาะแล้วอีกด้วย เพื่อลดความยุ่งยากในการใช้งานเครื่องมือ ซึ่งองค์กรที่ตกเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆได้แก่ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม, หน่วยงานของรัฐ, ผู้ให้บริการ Managed Service, อุตสาหกรรมยานยนต์ และโรงงาน ตามลำดับ โดยกว่าหนึ่งในสี่ขององค์กรทั่วไปนั้นจะพบกับปัญหาการคุมคามจาก Malvertising และ Scareware ที่โจมตีผ่านวิธี Social Engineering อย่างไรก็ดีจากการจับกุมกลุ่มมัลแวร์​ Emotet นั้น ก็ทำให้ปริมาณการโจมตีจากมัลแวร์ลดลงไปเป็นอย่างมาก

Fortinet ได้ให้ความเห็นว่า การใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อตรวจจับและป้องกันภัยคุมคามแบบ Realtime นั้นมีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และที่สำคัญไม่แพ้กันคือการฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง User Awareness เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของภัยคุกคาม

ที่มา: https://www.fortinet.com/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2021/fortiguard-labs-reports-tenfold-increase-ransomware


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …