CDIC 2023

[PR] ฟอร์เรสเตอร์ยกให้เรดแฮทเป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบโมบาย ( Mobile Infrastructure Services )

ประเทศไทย – 19 ตุลาคม พ.ศ.2558 – เรดแฮท อิงค์ ( NYSE:RHT ) ผู้นำในโซลูชั่นโอเพ่นซอร์สประกาศว่าได้รับการยกย่องจากฟอรเรสเตอร์ รีเสิร์ช ( Forrester Research ) ให้เป็นผู้นำในรายงานการวิจัยเรื่อง “The Forrester Wave™: Mobile Infrastructure Services ,Q3 2015โดยได้รับคะแนนสูงสุดเหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน – ในรายงานฉบับนี้แต่ละบริษัทจะถูกทำการประเมินในเรื่องของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคต ความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด และพันธมิตรทางธุรกิจ

forrest-wave-mobile-infrastructure-service-q3-2015

ฟอร์เรสเตอร์ทำการประเมินเรดแฮทจากผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอล่าสุด กลยุทธและชื่อเสียงในตลาด โดยให้คะแนนเรดแฮทสูงสุดเป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบโมบาย โดยชื่นชมการที่เรดแฮทสนับสนุนให้เกิด “ความแข็งแกร่งในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร ( enterprise data connectivity ) การทำซิงโครไนเซชั่นแบบออฟไลน์ ( offline synchronization ) และวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าคู่แข่งในเรื่องทิศทางของผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคตที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ลูกค้าเสมอ”

ฟอร์เรสเตอร์ดำเนินการวิจัยเบื้องต้นโดยการทำรายชื่อบริษัทผู้ค้าที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมดในตลาด จากนั้นทำการคัดเลือกรายชื่อขั้นสุดท้ายโดยดูความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการ ความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้า และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า หลังจากนั้นนำรายชื่อบริษัทผู้ค้าดังกล่าวมาประเมินกับหลักเกณฑ์ทั้งหมด 112 หลักเกณฑ์ที่ฟอรเรสเตอร์กำหนดไว้ เพื่อตัดสินให้คะแนนสุดท้ายออกมาแล้วนำมาเปรียบเทียบจัดลำดับกัน

ในเดือนตุลาคมปีนี้ เรทแฮททำการเร่งเข้าสู่ตลาดโมบิลิตี้ระดับองค์กรขนาดใหญ่ด้วยการเข้าควบรวมกิจการกับ FeedHenry ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับแอฟพิเคชั่นบนระบบโมบายด้วย Mobile Backend-as-a-Service capability ระดับแนวหน้า และเรดแฮททำการขยายผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่หยุดยั้งเข้าไปในตลาดการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบโมบายโดยมีวิสัยทัศน์ในเรื่องโมบิลิตี้สำหรับระดับองค์กรขนาดใหญ่ ที่นำตลาดเหนือคู่แข่ง การดำเนินการพัฒนาขยายความสามารถอย่างต่อเนื่องให้กับ Red Hat Mobile Application Platform และทำการร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธกับ Samsung Business Services

redhat-mobile-application-platform

คำพูดสนับสนุน

กล่าวโดย Cathal McGloin รองประธานฝ่าย Mobile Platforms ของเรดแฮท

“การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของระบบโมบายบนหลากหลายแพลทฟอร์ม กำลังมีบทบาทที่สำคัญถึงขั้นความอยู่รอดขององค์กร อันเนื่องมาจากมันทำให้สามารถทำธุรกิจได้ในโลกที่พนักงานและลูกค้าขององค์กรทุก ๆ คนล้วนมีอุปกรณ์โมบายติดตัว ในปัจจุบันผู้นำทางธุรกิจในทุก ๆ อุตสาหกรรมล้วนให้ความสำคัญกับการทำโครงการที่เป็นโมบายใหม่ ๆ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานของตนและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาด แผนกไอทีจะช่วยให้องค์กรได้รับการตอบสนองความต้องการนี้ได้โดยพัฒนาและเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ ขององค์กรบนโมบายเข้าด้วยกัน เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในเรื่องนี้”

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามข้อมูลข่าวสารของเรดแฮทได้ที่

เกี่ยวกับเรดแฮท อิงค์

redhat_logo

เรดแฮทคือผู้ให้บริการโซลูชันโอเพ่นซอร์สชั้นนำของโลก ด้วยการนำวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยชุมชนมาใช้เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีคลาวด์ ระบบเสมือนจริง การจัดเก็บข้อมูล Linux และเทคโนโลยีมิดเดิลแวร์อันทรงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Red Hat ยังนำเสนอการบริการสนับสนุน ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาที่ได้รับรางวัล ในฐานะศูนย์รวมเครือข่ายระดับสากลขององค์กร พันธมิตร และชุมชนผู้ใช้โอเพ่นซอร์ส Red Hat ได้ช่วยเหลือในการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรมีการเติบโต และเตรียมพร้อมให้ลูกค้าพร้อมสำหรับอนาคตของวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ http://www.redhat.com

 

Forward-Looking Statements ของ เรดแฮท

ข้อความที่แสดงอยู่ในข่าวนี้อาจจะมีข้อความอันใดอันหนึ่งซึ่งเป็น forward-looking statements ตามความหมายในบทบัญญัติของกฎหมาย the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา forward-looking statements เป็นข้อความแสดงการคาดการณ์ในปัจจุบันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยวางรากฐานอยู่บนสมมติฐานที่แน่นอนและข้อความนั้นประกอบด้วยข้อความใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่แสดงไว้ใน forward-looking statements ในข่าวนี้ อันเป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยที่สำคัญหลายประการ อันได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทเองที่จะแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาและกระตุ้นให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้น และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเวลาที่เหมาะสม การเลื่อนหรือลดการใช้จ่ายในเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลจากการควบรวมกันทางอุตสาหกรรม ความแข็งแกร่งของบริษัทหลังจากมีการควบรวมกัน และความสามารถที่ประสพความสำเร็จในการทำให้ตลาดยอมรับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ความไม่แน่นอนและความเสียหายเป็นผลมาจากการถูกฟ้องร้องและผลจากการพิจารณาคดี ความไม่สามารถอย่างเพียงพอในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และความเป็นไปได้ที่อาจจะละเมิดการอ้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความปลอดภัยของข้อมูลและข่าวสารที่อ่อนไหว การไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการและการควบคุมการเติบโตของบริษัทหรือผลการปฏิบัติงานในต่างประเทศ ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในบุคคลสำคัญหรือการพึ่งพาบุคคลสำคัญของบริษัท รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ได้แสดงในรายงานประจำปีล่าสุดของบริษัทตาม FORM 10-K ( ท่านสามารถเข้าถึงสำเนาผ่านทางเว็บไซต์ของ Securities and Exchange Commission ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ที่ http://www.sec.gov ) ซึ่งอยู่ในหัวข้อ Risk Factors และ Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations นอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้ ผลการทำงานที่แท้จริงในอนาคตอาจจะแตกต่างออกไป อันเนื่องมาจากปัจจัยทั่วไปอื่น ๆ อันได้แก่สภาพและอัตราการเติบโตของตลาดและอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายสาธารณะและรัฐบาล และผลกระทบอันเนื่องมาจากหายนะภัยทางธรรมชาติอย่างเช่นแผ่นดินไหวและน้ำท่วม forward-looking statements ที่อยู่ในข่าวนี้แสดงให้เห็นทัศนะของบริษัท ณ ปัจจุบันที่แถลงข่าวนี้ และทัศนะนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะเลือกที่จะปรับปรุงบางจุดให้ทันสมัยใน forward-looking statements นี้ หรือบริษัทอาจจะสละสิทธิที่จะรับผิดชอบที่จะกระทำการดังกล่าว forward-looking statements เหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นทัศนะของบริษัทในอนาคตหลังจากวันที่แถลงข่าวนี้แล้ว


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

Microsoft Lists เปิดให้ใช้งานฟรีแล้ว ทั้งบน Android และ iOS

Microsoft Lists ซอฟต์แวร์ Task Management เปิดให้ใช้งานฟรีแล้ว ทั้งบน Android และ iOS