ForeScout ได้รับรางวัล SC Magazine 2014 Industry Innovators Hall of Fame สำหรับ Next Generation Network Access Control

forescout_logo

ForeScout ผู้ผลิตระบบ Next Generation Network Access Control และ BYOD สำหรับองค์กร ได้รับรางวัลจาก SC Magazine นิตยสารทางด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายองค์กร ให้เป็น Industry Innovators Hall of Fame ของปี 2014 โดยเงื่อนไขของการได้รับรางวัลนี้ คือจะต้องเคยได้รับรางวัล SC Magazine Best Buy ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่ง ForeScout CounterACT ก็ได้รับรางวัลนี้มาโดยตลอด

forescout_Endpoint-Compliance-orange2-800

ทางด้าน SC Magazine เองก็ได้กล่าวถึง ForeScout ว่าเป็น Security Appliance ที่ใช้งานง่าย และถูกออกแบบมาตาม Requirement จริงๆ จากผู้ดูแลระบบ ทำให้สามารถตอบโจทย์ของตลาด Enterprise IT Security ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความสามารถครอบคลุมต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของวงการ IT ได้ รวมถึงยังรองรับให้สามารถพัฒนา Plugins เข้าไปเชื่อมต่อเองได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถปรับแต่งเพื่อรองรับความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างครบถ้วน

forescout_visibility_and_control

สำหรับผู้ที่สนใจ ForeScout CounterACT สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย บริษัท ทรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่ info@throughwave.co.th หรือโทร 02-210-0969 ได้ทันที

ที่มา: http://www.forescout.com/press-release/forescout-inducted-into-sc-magazine-industry-innovators-hall-of-fame/ About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Facebook เผยเริ่มใช้ QUIC และ HTTP/3 กับผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 75% แล้ว

Facebook ได้ออกมาเขียน Technical Blog ถึงการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งาน Facebook ให้กลายเป็น QUIC และ HTTP/3 สำเร็จไปแล้วกว่า 75% ของทราฟฟิกที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Facebook ทั้งหมดในเวลานี้ และพบว่า QUIC สามารถช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก