ForeScout ได้รับรางวัล SC Magazine 2014 Industry Innovators Hall of Fame สำหรับ Next Generation Network Access Control

forescout_logo

ForeScout ผู้ผลิตระบบ Next Generation Network Access Control และ BYOD สำหรับองค์กร ได้รับรางวัลจาก SC Magazine นิตยสารทางด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายองค์กร ให้เป็น Industry Innovators Hall of Fame ของปี 2014 โดยเงื่อนไขของการได้รับรางวัลนี้ คือจะต้องเคยได้รับรางวัล SC Magazine Best Buy ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่ง ForeScout CounterACT ก็ได้รับรางวัลนี้มาโดยตลอด

forescout_Endpoint-Compliance-orange2-800

ทางด้าน SC Magazine เองก็ได้กล่าวถึง ForeScout ว่าเป็น Security Appliance ที่ใช้งานง่าย และถูกออกแบบมาตาม Requirement จริงๆ จากผู้ดูแลระบบ ทำให้สามารถตอบโจทย์ของตลาด Enterprise IT Security ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความสามารถครอบคลุมต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของวงการ IT ได้ รวมถึงยังรองรับให้สามารถพัฒนา Plugins เข้าไปเชื่อมต่อเองได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถปรับแต่งเพื่อรองรับความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างครบถ้วน

forescout_visibility_and_control

สำหรับผู้ที่สนใจ ForeScout CounterACT สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย บริษัท ทรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่ info@throughwave.co.th หรือโทร 02-210-0969 ได้ทันที

ที่มา: http://www.forescout.com/press-release/forescout-inducted-into-sc-magazine-industry-innovators-hall-of-fame/ 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

CISA ออกคู่มือแนะความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์

CISA ได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของหน่วยงานในสหรัฐฯ แต่จากเนื้อหาแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้อ้างอิงกับองค์กรส่วนใหญ่ได้ครับ