CDIC 2023

ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ ESG เทรนด์ใหม่ของโลก และการวัดผลอย่างมั่นใจไปกับ NTT Data Locus Telecommunication Inc.

แผนงานความยั่งยืนไม่ใช่แค่เพียงกระแสหรือเทรนด์อีกแล้วในปัจจุบัน เพราะเรื่องราวเหล่านี้กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในภาคธุรกิจที่ผู้นำองค์กรต้องตระหนักถึง ซึ่งดูเหมือนว่ามีความท้าทายมากมายรออยู่ข้างหน้า โดยประเด็นของความยั่งยืนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความรับผิดชอบหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น(Environmental) แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของสังคม(Social) และความโปร่งใสขององค์กรด้วย (Governance)

อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว จะเริ่มต้นได้อย่างไร รวมถึงแนวทางการวัดผลที่นำไปสู่การตัดสินใจได้จริงสอดคล้องกับตัวเงิน มาติดตามกันผ่านบทความนี้ว่า NTT Data Locus Telecommunication Inc. นำเสนอวิธีการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไร

ความยั่งยืน ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด

เชื่อแน่ว่าหลายท่านคงจะได้ยินศัพท์เกี่ยวกับ ‘ความยั่งยืน’ (Sustainability) มาบ้างแล้ว หรือรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งเมื่อพูดถึงความยั่งยืนผู้คนมักจะเข้าใจรับรู้เกี่ยวกับการใช้พลังานหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีคำศัพท์ใหม่หนึ่งคำที่กำลังมาแรงและจะเป็นรูปเป็นร่างในอีกหลายปีนับจากนี้ นั่นก็คือ Environmental, Social, Governance หรือ ESG โดยมีความหมายครอบคลุมดังนี้

  • (E)nvironmental – ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานหมุนเวียน อัตราการปลดปล่อยคาร์บอนและอากาศเสีย การใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบการบำบัดน้ำเสีย ผลกระทบทางชีวภาพ สารเคมีที่เกิดขึ้น การจัดการขยะ 
  • (S)ocial – ความพึงพอใจจากลูกค้าและพนักงานต่อองค์กร สิทธิมนุษย์ชน เพศเท่าเทียม เงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม การปกป้องข้อมูลสำคัญหรือบุคคล มาตรฐานแรงงาน ค่าแรงที่สมเหตุสมผล ความเอาใจใส่พนักงาน ความสัมพันธ์ต่อชุมชม
  • (G)overnance – ความโปร่งใสขององค์กร ล็อบบี้ ทุจริต สินบน องค์ประกอบของบอร์ดบริหารไม่ให้อำนาจมากเกินไปต่อกลุ่มหรือบุคคล โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร ป้องกันการเปิดเผยความลับ ความข้องเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือบุคคลทางการเมือง เรื่องเหล่านี้ต้องมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบดูแล

กล่าวได้ว่า ESG เป็นคำที่ครอบคลุมในทุกส่วนของทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้ ซึ่งทำให้แต่ละธุรกิจจึงต้องพิจารณามุมมองที่สอดคล้องกับตนเองอย่างถี่ถ้วน แต่ ESG ยังมีผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจมากกว่าที่คิดเช่น หากบริษัทมีการติดสินบทหรือเหตุการณ์ทุจริตย่อมเสี่ยงต่อชื่อเสียงและค่าปรับในคดีความหรือเลวร้ายกว่านั้น กรณีที่ดูแลพนักงานมีความพึงพอใจน้อยยังส่งผลต่ออัตรา Turnover สูงนำไปสู่ต้นทุนต่อการฝึกหัด หรือด้านพลังงานโดยเฉพาะทวีปแถบยุโรปที่มีเป้าหมายผลักดันอย่างจริงจัง

แต่ความชัดเจนที่จับต้องได้และมีผลโดยตรงกับองค์กรก็คือ การลงทุนจากสถาบัน กองทุน หรือนักลงทุน ที่เริ่มมีแนวโน้มที่สนใจในดัชนีชี้วัดด้าน ESG ขององค์กร เนื่องจากองค์กรที่มีนโยบายด้าน ESG ย่อมมีความเสี่ยงต่อธุรกิจน้อยและมีโอกาสเติบโตในระยะยาวสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกในอนาคต เช่น โอกาสปล่อยเงินกู้จากธนาคาร ถูกใช้ในปัจจัยพิจารณาการต่อประกัน เป็นต้น

Digitize กระบวนการทำงานด้วย outsystems

ไอเดียหนึ่งที่มีบทบาทต่อแผนการ ESG ขององค์กรก็คือการปรับระบบของธุรกิจสู่การใช้แอปพลิเคชันหรือระบบดิจิทัล เช่น การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อติดตามระบบ Supply Chain ตรวจสอบสถานะของการขนส่งป้องกันสินค้าสูญหายและการวางแผนสต็อกสินค้าได้อย่างถูกต้องลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน เปลี่ยนการทำงานจากระบบกระดาษเป็นแอปพลิเคชันซึ่งนอกจากจะช่วยโลกและต้นทุนในการใช้กระดาษแล้วยังหมายถึงความรวดเร็วในการทำงานและเวลาที่พนักงานได้รับคืนมาด้วย หรือการใช้ซอฟต์แวร์ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ช่วยให้ทราบความคืบหน้าในกระบวนการทำงานหรือการใช้พลังงาน เป็นต้น

credit : Outsystems

อนึ่งในทุกองค์กรย่อมมีความจำเป็นที่ต้องสร้างแอปพลิเคชันเฉพาะของตนในบางมุมมอง ซึ่งแนวทางของ Low-code จะช่วยให้องค์กรพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายเพียงแค่การลากวาง โดย outsystems เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโซลูชันเหล่านี้ โดยนอกจากคอนเซปต์ในการสร้างแอปพลิเคชันแล้ว ตัวโซลูชันยังครอบคลุมไปถึงการ Deploy เพื่อการใช้งานลงบนคลาวด์หรือปลายทางอื่นที่ต้องการ ตรงนี้เองมีผลสัมพันธ์ในเรื่องของ Customer Experience ต่อการปฏิบัติงานของงานไอทีโดยตรง ที่มักมีงานมากเกินกว่าเจ้าหน้าที่ เพิ่มความคล่องตัวลดต้นทุนและตอบโจทย์ด้าน Social ในแผนงาน ESG

สำหรับใครที่สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ low-code platform พบกันได้ที่งานสัมมนาจาก NTT Data Locus Telecommunication Inc. และ outsystems ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 2566 โดยมีกำหนดการด้านล่าง ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i0AEHVNXY0ud_Z1MiibgyeB8FZYUH05Bji0EJZo375FUOFFYWkgwUlNCOVBaTlo4M1NIOUI4UVdSRS4u

Tagetik เครื่องมือวัดผลความสำเร็จ ESG ที่ใช้งานได้จริง

หลายแหล่งข้อมูลเห็นตรงกันว่า ESG นั้นเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างกว้างและวัดผลได้ยาก โดยความท้าทายหลักมี 3 เรื่องคือ 

1.) ESG เป็นหัวข้อใหญ่ดังนั้นข้อมูลจึงกระจัดกระจายอยู่ในระบบหรือแผนกต่างๆ ยากที่จะนำมาบูรณาการร่วมกันและวิเคราะห์อย่างเที่ยงตรง 

2.) มีกฏหมายควบคุมและ Framework เกี่ยวข้องให้เลือกมากมาย ซึ่งองค์กรต้องปรับตัวให้ทันและไวพอ

3.) ขาดข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น หากองค์กรของท่านเริ่มตั้งโจทย์ว่าถึงการกำจัดขยะอย่างมีระบบ จะส่งผลกระทบต่อการผลิตอย่างไรบ้างมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการแผนอนุมัติงบประมาณให้เกิดขึ้นจริง

และนี่เองคือความท้าทายที่เกิดขึ้นเมื่อกล่าวถึงหัวข้อ ESG ทำให้ Tagetik ผู้ให้บริการโซลูชันด้าน Corporate Performance Management จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถวัดผล ESG ในองค์กรที่นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และทำให้เห็นภาพการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายต่อแผนการได้

credit: Tagetik

อันที่จริงเราสามารถวัดผลสำเร็จด้าน ESG ได้จาก Framework ต่างๆเช่น GRI, SASB, TCFD, EU Taxonomy และอื่นๆ ยกตัวอย่างในกรณีของ GRI Standards หมายถึงมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในแง่ของรายงานด้าน Sustainability โดยรายละเอียดภายในประกอบด้วยมาตรฐานย่อยกว่า 36 รายการ ซึ่งจะเลือกอ้างอิงตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็ได้ อย่างไรก็ดีเครื่องมือของ Tagetik ได้รองรับ Framework เหล่านี้และแปลผลสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบรายงานที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้

credit : Tagetik

กล่าวคือ Tagetik เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ ด้วยการตีความอย่างมีมาตรฐาน นำไปสู่การออกรายงานที่สามารถใช้งานได้จริง ที่สำคัญคือการแสดงผลควบคู่กับต้นทุนเชิงตัวเลขจะช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น และตอบคำถามได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จากสถานะปัจจุบันสู่ปลายทางที่คาดหวัง นั่นจึงนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ เช่น การเพิ่มความหลากหลายทางเพศในแผนกต่างๆ บทบาทความเกี่ยวข้องของแต่ละแผนกหรือทีมต่อแผน ESG และการวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า 2 แนวทางการพัฒนาแผน ESG ของท่านจะเป็นไปได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย Tagetik หรือพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ Digitize การทำงานหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่ายๆด้วย Low-code จาก Outsystems ซึ่งบริการทั้งสองนี้ NTT Data Locus Telecommunication Inc.  ได้มีให้บริการและคำปรึกษาแก่บริษัทหรือองค์กรที่สนใจ เพียงติดต่อขอรับบริการได้ที่ https://forms.office.com/r/iHTY7wDAJc หรือ QR Code


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[รีวิว] Acer Swift Go 16 ตอบโจทย์การใช้งานธุรกิจ เบา บาง พร้อมพกพาทุกสถานการณ์

ปัจจุบันการทำงานอย่างอิสระจากสถานที่ต่างๆ ถือเป็นวัฒนธรรมของหลายองค์กรไปแล้ว หลังจากการปรับตัวครั้งใหญ่จากการมาถึงของการแพร่ระบาด โดยปัจจัยหลักที่ผู้คนมักมองหาเป็นอันดับแรกก็คือสเป็คการประมวลผลที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งานอย่างหลากหลาย หากมีหน้าจอใหญ่แต่ยังรักษาความเบาไว้ได้ยิ่งดี เพราะให้ประสบการณ์ความบันเทิงและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสรีวิวสินค้าจากค่าย Acer ซึ่งถูกออกแบบมาด้วยคุณสมบัติข้างต้น ในราคาย่อมเยาว์ โดยโน๊คบุ๊คตัวนี้ก็คือ Acer …

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …