Black Hat Asia 2023

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Apply A/B Testing with NGINX Routing Policy โดย F5

ในปัจจุบันทุกองค์กรเข้าสู่การเป็น Digital Transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมโลก ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความต้องการในการใช้บริการต่าง ๆ จากรูปแบบออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์ที่มากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการให้บริการในรูปแบบออนไลน์จะต้องพึ่งพาแอปพลิเคชัน อย่างเช่น การซื้อสินค้าออนไลน์การสั่งอาหารออนไลน์ และการชำระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า แอปพลิเคชันมีบทบาทความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากสำหรับทุกองค์กร

NGINX ถือได้ว่าเป็น Web Server ที่ถูกเลือกใช้งานจากองค์กรทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่ง โดย NGINX ถูกออกแบบให้เป็นซอฟต์แวร์แบบ All-in-one ที่สามารถนำไปใช้งานในรูปแบบ Web Server/Reverse Proxy, Load Balancer, API Gateway, Content Caching และ Ingress Controller เป็นต้น ทำให้ทีมนักพัฒนาโปรแกรม (Developer) และทีม DevOps เลือกใช้ NGINX กันอย่างแพร่หลาย ในการช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดี

ทีมงาน VST ECS ร่วมกับ NGINX (F5 Networks Thailand) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Apply A/B Testing with NGINX Routing Policy” พร้อมทั้งร่วมสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:00 น.

NGINX Webinar Forum มีทั้งหมด 6 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 1. Apply A/B Testing with NGINX Routing Policy
  วันที่ 5 สิงหาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.00 น.
 2. Enable Advanced Functions on Ingress with ConfigMap and Annotation
  วันที่ 9 กันยายน 2021 เวลา 14.00 – 15.00 น.
 3. Tune Health-check Parameter to Reduce App Down Time
  วันที่ 7 ตุลาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.00 น.
 4. Speed Up Your Apps with HTTP/3 Supports on NGINX Web Server
  ในช่วงเดือน พฤศจิกายน
 5. Troubleshoot Microservices Apps with Opentracing and NGINX
  ในช่วงเดือน ธันวาคม
 6. Config NGINX in 1 minute with GUI
  ในช่วงเดือน มกราคม

NGINX Webinar Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง Apply A/B Testing with NGINX Routing Policy เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถคลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่างเพื่อสมัครเข้าร่วม Webinar ได้ทันที


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

MFEC เตรียมเดินหน้าสร้างศูนย์ CSOC ให้ลูกค้า ด้วยเครื่องมือที่พร้อมและครบครันจาก IBM

การป้องกันภัยคุกคามไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ตัวโซลูชันเพียงอย่างเดียว แต่การป้องกันที่ดียังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลายเป็น Rule หรือมาตรการบางอย่างเพื่อใช้ป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีห้องรวมตัวสำหรับเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่คอยติดตามภาวะภัยคุกคามที่รู้จักกันในชื่อ Cybersecurity Operation Center (CSOC) โดยมีหน้าที่หลายด้านที่ช่วยบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเช่น มอนิเตอร์และตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนองเหตุภัยคุกคาม บริหารจัดการช่องโหว่และภัยคุกคาม แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากบุคลากร นอกจากประเด็นเรื่องของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยแล้ว …