Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

ผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงการใช้ AI ในด้านที่เป็นอันตราย

เอกสารรายงานวิเคราะห์การใช้ AI ไปในด้านที่ไม่ดีจาก Cambridge Center ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีอยู่ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นตรงกันว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ เช่น ภายใน 5-10 ปีข้องหน้าอาจจะมีกระแสการใช้ Bot เพื่อรบกวนการได้รับข่าวสารและแทรกซึม Social Media ต่างๆ เป็นต้น

Credit: maxuser/ShutterStock

นาย Sean O hEigeartaigh ผู้อำนวยการระดับสูงของศูนย์ศึกษากล่าวว่า “AI จะก่อให้เกิดรูปแบบภัยคุกคามใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของภัยคุกคามเดิมที่เป็นอยู่ทั้งในด้านกายภาพและการเมือง

  • AI อาจจะช่วยขยายวงการโจมตีของ Spear Phishing (การหลอกลวงเหยื่อให้ทำอะไรบางอย่างให้อย่างจงใจ) โดยยกระดับให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติมากขึ้น
  • ผู้นำแบบเผด็จการสามารถใช้ AI เพื่อคัดกรองข้อมูลกิจกรรมประชาชนของตนที่เกิดขึ้นในเครือข่ายที่มีกระแสข้อมูลปริมาณมหาศาลออกมาได้และใช้ประโยน์ของข้อมูลนั้นเพื่อควบคุม หาตัว และจับบุคคลนั้นก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้น
  • การเพิ่มขึ้นของ Drone หรือ หุ่นยนต์จำนวนมากนั้นทำให้มันอาจถูกดัดแปลงในทางที่ไม่ดี เช่น เอาไปชนกับรถยนต์อัตโนมัติ ขนส่งมิสไซล์ ติดอาวุธ หรือข่มขู่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อเรียกค่าไถ่ อีกทั้งหุ่นยนต์ที่ถูกดัดแปลงเพื่อฆ่าเป้าหมายจะไม่แสดงพิรุธใดๆ เลยจนกระทั่งเป้าหมายอยู่ในระยะใกล้ที่เข้าถึงได้
  • การสร้างกระแสข่าวชวนเชื่อ วีดีโอปลอม เพื่อปลุกกระแสข่าวของประชาชนสามารถทำได้ง่าย เช่น เหตุการณ์เลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการสร้างเครือข่าย Bot หรือ Troll farms บน Facebook และ Twitter

อย่างไรก็ตามผู้จัดทำรายงานได้เรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายและบริษัทผลิตซอฟต์แวร์สร้างหุ่นยนต์ที่แฮ็กไม่ได้ ควบคุมการเข้าถึงงานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยบางงาน พิจารณาขยายกฏหมายการปกครองเพื่อควบคุมการพัฒนา AI โดยรายงานกล่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI จะมีภาษีดีกว่าเพื่อทำให้แน่ใจว่า AI เป็นสิ่งปลอดภัยและเป็นประโยชน์About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CHRO, IT Manager, HR Manager, HR, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การทำ Social Distancing ด้วยโซลูชันสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้