[PR] อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย

สิงห์บุรี วันที่ 6 ตุลาคม 2560 – อีริคสัน ประเทศไทยจัดโครงการ Ericsson’s Build & Share สำหรับพนักงานเดินทางออกจากตึกซันทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท อีริคสัน ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) มุ่งหน้ายังจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อทำกิจกรรมให้บริการเพื่อสังคม โรงเรียนวัดบ้านลำ โครงการ Ericsson’s Build & Share เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี อีริคสัน ประเทศไทยได้บริจาคคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นท์เตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และข้าวของเครื่องใช้อื่น อีกมากมาย เพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ให้ความรู้และให้บริการเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดบ้านลำ จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยการผลิตสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงทัศนียภาพและการใช้งานสนามเด็กเล่นและอ่างล้างหน้าแปรงฟัน รวมทั้งทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เป็นต้น

แนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีนั้น (Technology for Good) ทำให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษยชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดนี้ทำให้พนักงานอีริคสันทั่วโลกสามารถมอบความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อเกิดเหตุการณ์สภาวะวิกฤติขึ้นผ่านสังคมแห่งการเชื่อมต่อ (Networked Society) ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และยังประโยชน์ให้แก่ประชากรหลายล้านคนในพื้นที่ต่าง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การสนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการขับเคลื่อนผ่านแนวคิด Technology for Good นี้ ปัจจุบันอีริคสันสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้คนกว่าสี่ล้านรายทั่วโลก 

นาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมานี้ อีริคสันได้ทำการเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปีสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การนำเอาโทรศัพท์เครื่องแรกเข้ามาใช้และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงวันนี้อีริคสันยังคงสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสังคมแห่งการเชื่อมต่อ (Networked Society) ให้เป็นจริง รวมถึงการขับเคลื่อนผ่านแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี (Technology for Good) เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนคนไทยได้มากที่สุด อย่างในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่อีริคสันได้สนับสนุนการศึกษาไทย และเรายังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต   

ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่าขอขอบคุณบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัดที่นำเอาเทคโนโลยี รวมถึงความรู้มาช่วยพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โครงการของอีริคสันได้พัฒนาการศึกษาและสุขภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน ทำให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต” 

ทวีป บรรจงเปลี่ยน อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำ กล่าวว่าเด็ก รู้สึกตื่นเต้นและดีใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรู้ว่าคณะผู้บริหารและพนักงานจากอีริคสัน ประเทศไทยจะเข้ามาเยี่ยม พวกเรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นโรงเรียนของเราได้รับการพัฒนาปรับปรุง ขอขอบคุณคณะเดินทางจากอีริคสัน ประเทศไทย สำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนในครั้งนี้” 

โรงเรียนวัดบ้านลำ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสิงห์บุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.. 2482 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านลำ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านลำได้จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 97 คน คุณครูจำนวน 13 คน (เป็นพนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน) ตั้งอยู่ในชุมชนชนบทห่างไกลจากชุมชน มีทุ่งนาล้อมรอบ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กในชุมชนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนและขาดแคลน สภาพครอบครัวมีปัญหาต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอด โรงเรียนวัดบ้านลำได้รับรางวัลต่าง มากมาย ล่าสุดคือรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีเด่นของปวงประชาประเภทสุดยอดครูดีของสกสค.จังหวัดสิงห์บุรี และรางวัลครูดีของแผ่นดินระดับภาคของมูลนิธิครูของแผ่นดิน

อีริคสันเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและบริการต่าง ก่อตั้งขึ้นในปีพ.. 2419 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 111,000 คน ให้บริการลูกค้าใน 180 ประเทศ ด้วยนวัตกรรมโซลูชั่น อีริคสันสร้างอนาคตให้ทุกคน ทุกอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ยอดขายสุทธิของอีริคสันในปี .. 2559 มีมูลค่า 222.6 พันล้านโครเนอร์สวีเดนหรือประมาณ 24.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ อีริคสันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในกรุงสต็อกโฮล์ม และใน NASDAQ กรุงนิวยอร์ค ติดตามข้อมูลข่าวสารของอีริคสันได้ที่ www.ericsson.com

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] งานแถลงข่าวกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “The Culture of Innovation” การสร้างวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ กุญแจสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ของ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 : Amazon เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมากมาย เช่น Netflix, Stripe และ Airbnb ไปจนถึงสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะเป็น Grab, …

Stars Microelectronics พลิกกลับมากำไรด้วยกลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาด กับการใช้ SAP จาก NTT DATA Business Solutions Thailand เพื่อวางรากฐานด้านการเงินอย่างมั่นคง

โจทย์สำคัญของธุรกิจโรงงานและการผลิตในไทยและทั่วโลกนั้นโดยมากมักจะหนีไม่พ้นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน ที่หากทำได้อย่างประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะสามารถพลิกสถานะของธุรกิจและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างทันที ซึ่ง Stars Microelectronics นั้นก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจโรงงานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่สามารถพลิกธุรกิจให้กลับมามีกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน