SUSE by Ingram

EMC เผยผลการสำรวจ Data Center ในประเทศไทยล่มเพราะสาเหตุใด และเกิดความเสียหายอะไรขึ้นบ้างจาก Downtime สำหรับปี 2014

emc_logo

EMC ผู้ผลิตระบบจัดเก็บข้อมูลชั้นนำ ได้ทำการสำรวจองค์กรขนาดไม่น้อยกว่า 250 ผู้ใช้งานจำนวน 125 องค์กรภายในประเทศไทย และพบว่าในปี 2014 ที่ผ่านมานี้มี 78 องค์กรที่เกิด Data Loss หรือ Downtime ขึ้นในระบบ และทาง EMC ก็ยังได้ทำการสำรวจต่อว่า สาเหตุของการเกิด Data Loss และ Downtime รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมามีอะไรบ้าง ดังนี้

สาเหตุของการเกิด Data Loss และ Downtime

emc_the_causes_of_data_disruptions

3 อันดับแรกของการเกิด Data Loss และ Downtime นี้ยังคงเป็นสาเหตุพื้นฐานอย่างเช่น Software Failure (50%), Hardware Failure (49%) และ Data Corruption (40%) ซึ่่งเป็นสาเหตุหลักที่ระบบงานต่างๆ ควรจะมี Backup หรือ Snapshot ย้อนหลังเพื่อกู้คืนข้อมูลให้ได้

ในขณะที่สาเหตุที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีหน้าคือ Security Breach (32%) ซึ่งสามารถใช้โซลูชั่น Advanced Threat Prevention ลดความเสี่ยงลงได้ และ The Fault of Service/Cloud Providers (15%) ที่จะทำให้การศึกษาระบบ Cloud ใดๆ ก่อนนำมาใช้งาน ต้องมีการใส่ใจถึงประเด็นเรื่องนโยบายในการทำ Backup ระบบ Cloud ของผู้ให้บริการนั้นๆ เพิ่มเติม

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Data Loss และ Downtime

emc_results_of_data_disruptions

ทางด้านความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น 3 อันดับแรกได้แก่ Delay in Product/Service Development (58%), Loss of Customer Confidence/Loyalty (47%), Loss of Revenue (46%) ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเกิดความเสียหายต่อธุรกิจและความเชื่อมั่นนั่นเอง โดยผลลัพธ์ที่เหลือทั้งหมดในผลสำรวจนั้นก็เป็นประเด็นด้านความเสียหายต่อธุรกิจทั้งสิ้น โดยมีเพียง 3% เท่านั้นที่ตอบแบบสำรวจว่าไม่เกิดความเสียหายใดๆ จากกรณี Data Loss และ Downtime

จากบทความก่อนที่การประเมินความเสียหายคร่าวๆ นี้ว่าองค์กรในไทยได้เสียหายไปเป็นมูลค่ากว่า 15,000 ล้าน USD ในปีที่่ผ่านมา หรือแปลงเป็นเงินบาทไทยได้อยู่ที่  525,000 ล้านบาท ก็เป็นตัวเลขที่ทำให้องค์กรต่างๆ ควรจะตื่นตัวเรื่องการสำรองข้อมูลกันให้มากยิ่งขึ้น ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างไม่สามารถเยียวยาได้

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

นักวิจัยเสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ Collaborative AI

ระบบ Deep Reinforcement Learning นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบ AI หนึ่งที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำไปประยุตก์ใช้งานร่วมกันหุ่นยนต์ อย่างไรก็ดี ระบบเหล่านี้มักมีปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อนและคาดไม่ถึงในขั้นตอนการพัฒนาเมื่อนำมาใช้งานจริง ทำให้เหล่านักวิจัยต้องมองหาแนวทางในการประเมินศักยภาพของระบบเหล่านี้ และได้เสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพนั่นเอง

OpenAI เปิดตัว DALL-E ระบบ AI ที่จะทำความเข้าใจข้อความและสร้างรูปภาพตามคำบรรยายนั้นๆ

OpenAI ไหด้ออกมาเผยถึงระบบ AI Neural Network ใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ DALL-E ที่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาจากข้อความและนำมาสร้างเป็นรูปภาพได้โดยอัตโนมัติ