Breaking News

eBay เผยแผนเปิด Open Source ให้ Server และ Software ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

eBay ได้ออกมาเผยถึงแผนการเปิด Open Source ให้กับการออกแบบ Server Hardware และ Software ที่มีการใช้งานอยู่ที่ eBay ภายในปลายปีนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

 

Credit: eBay

 

เพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนกว่า 175 ล้านคนและรายการสินค้ากว่า 1,100 ล้านรายการบน eBay พร้อมประมวลผลการ Query ข้อมูลกว่า 300,000 ล้านครั้งต่อวัน โดยมีข้อมูลทั้งหมดขนาดมากกว่า 500 Petabyte ทาง eBay เองก็ต้องมีการออกแบบระบบเพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของตนเอง และนั่นเองก็เป็นที่มาของการออกแบบ Hardware สำหรับใช้งานเฉพาะที่ eBay ซึ่งครอบคลุมถึงทั้ง Server และ AI Engine รวมถึงสถาปัตยกรรมระบบ Decentralized Data Center, Edge Computing ไปจนถึงการนำ Open Source Software ต่างมากๆ มาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ

เทคโนโลยีของ eBay ที่น่าสนใจและถูกหยิบยกมาเล่าถึงในครั้งนี้มีดังนี้

  • การใช้กลยุทธ์แบบ Point of Presence (PoP) เพื่อกระจาย Data Center ออกไปและนำ Edge Computing มาใช้ พร้อมนำ Static Caching มาผนวกรวมด้วย เพื่อลด Load Time ลงได้ประมาณ 600-800 Millisecond
  • มีการสร้างระบบ NuData ซึ่งเป็น Fault Tolerant, Geo-Distributed Object & Data Store ขึ้นมาใช้งาน และอนาคตก็จะมีการกระจายข้อมูลออกไปในระดับทั่วโลก
  • มีการออกแบบ Server และ Hardware ต่างๆ เองเพื่อลดการพึ่งพิงบริษัทภายนอก และทำให้ได้เทคโนโลยีที่ตรงตามความต้องการของตัวเองที่สุดมาใช้ โดยระบบ Prototype แรกนั้นต้องใช้เวลานานถึง 9 เดือนในการสร้างออกมาและใช้งานจริงได้
  • นำ Open Source Software มาปรับแต่งจนกลายเป็น AI Engine ที่มีจุดเด่นด้านความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมได้เป็นอย่างดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, การสื่อสาร และการฝึกอบรมภายในบริษัท ทำให้เหล่าวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาที่ใช้ในการพัฒนาจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อโครงการเท่านั้น

ในปลายปีนี้ eBay มีแผนจะเปิด Open Source ให้กับการออกแบบ Server Hardware และ Software ที่มีการใช้งานอยู่ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนา Software ที่มีการใช้งานอยู่ภายในด้วย เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่ทาง eBay ตั้งใจจะใช้เวลา 3 ปีเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของ eBay เองให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาได้อย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา: https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-builds-own-servers-intends-to-open-source/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ปกป้องข้อมูลสำคัญด้วย Backup on Cloud จาก CS LOXINFO

ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำหรับของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล หากข้อมูลสูญหายหรือถูก Ransomware โจมตีอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการดำเนินธุรกิจได้ CS LOXINFO จึงเปิดให้บริการ Backup on Cloud สำหรับปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรจากเหตุภัยพิบัติหรือการโจมตีไซเบอร์ ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะมีข้อมูลพร้อมให้เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

Microsoft โชว์การเก็บข้อมูลบน DNA Data Storage ได้อัตโนมัติเป็นครั้งแรก

ในปี 2016 ทาง Microsoft และมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ร่วมกันพัฒนาระบบที่ใช้ DNA เพื่อเก็บข้อมูลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรก ซึ่งวันนี้ทาง Microsoft ได้เผยว่าทีมนักวิจัยปฏิบัติการเก็บและดึงข้อมูลได้แบบอัตโนมัติทั้งหมดแล้ว