Black Hat Asia 2023

[PR] อีสท์ วอเตอร์ เลือกโซลูชั่นจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยบริหารจัดการระบบน้ำ รองรับนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ ผู้ให้บริการน้ำดิบรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ใช้โซลูชั่น จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค บริหารจัดการน้ำ รองรับลูกค้านิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครอบคลุมจังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด ( มหาชน ) หรืออีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่ให้บริการในการเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ให้แก่การอุปโภค บริโภค และภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมของแต่ละภาคส่วน เช่น การประปา, โรงไฟฟ้า, สาธารณะสุข, อุตสาหกรรม เป็นต้น

east-water-choose-schneider-electric-water-resource-management
ปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ มีสถานีควบคุมในการสูบ-ส่งน้ำประมาณ 15 สถานี ด้วยโครงข่ายท่อส่งน้ำที่สมบูรณ์และทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวรวมประมาณ 400 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย คลองใหญ่ และประแสร์ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อและบางพระ ในจังหวัดชลบุรี ไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำหรือ Water Grid

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เผยว่า “ความตั้งใจของเราคือ การเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการน้ำให้กับภาคอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรมอย่างพอพียงมีเสถียรภาพ และคุณภาพการส่งน้ำตามที่ผู้ใช้น้ำต้องการ เพราะน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม การขาดส่งน้ำแม้เพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก”

 

ความท้าทายในการจัดการน้ำ

การบริหารจัดการ การสูบ-ส่งน้ำจากหลายแหล่งครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำได้ตลอดเวลาตามแรงดันและปริมาณที่ต้องการไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีปัจจัยที่ต้องระมัดระวังหลายองค์ประกอบ ทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งหมด การสูบน้ำจากหลายระบบหลายแหล่ง เข้าสู่ระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ ที่ต้องควบคุมรักษาแรงดันและปริมาณจ่ายน้ำอย่างเพียงพอต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ และมีต้นทุนที่แข่งขันได้ จำเป็นต้องมีระบบที่คอยควบคุมในแต่ละสถานี และศูนย์ควบคุมกลาง ให้ทำงานสอดคล้องกันทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด อาจจะทำให้ผู้ใช้น้ำได้ปริมาณและแรงดันแปรปรวนหรือหยุดชะงัก ซึ่งจะกระทบกับระบบผลิตน้ำประปา หรืออุตสาหกรรมได้ และโดยเฉพาะหน้าแล้งที่เราต้องมีการจัดการและหาน้ำสำรองให้เพียงพอเพื่อให้รองรับกับการใช้งานทุกภาคส่วนให้สามารถใช้น้ำอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคงเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกและของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

โซลูชั่นบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้อีสท์ วอเตอร์ใช้ระบบ SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition ) ในการควบคุมสั่งการแบบ Realtime จากศูนย์ควบคุมกลางเพียงแห่งเดียว ทำให้สามารถติดตามควบคุมระบบการสูบส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทำให้สามารถควบคุมและทราบข้อมูลทั้งหมดของระบบสูบน้ำ, โครงข่ายท่อส่งน้ำ และสถานีจ่ายน้ำแก่ผู้ใช้น้ำ รวมทั้งสถานะของแหล่งน้ำต่าง ๆ โดยส่งส่งตรงเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกลาง ทำให้สามารถติดตาม รวบรวม ประมวลผลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ อีกทั้งสามารถลดความสูญเสียต่าง ๆ ในระบบ เช่น ต้นทุนการศูบน้ำ น้ำสูญหายและยังสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบการใช้น้ำของตนเองผ่านระบบ Internet ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจและความโปร่งใสในบริการและคุณภาพการส่งน้ำของอีสท์ วอเตอร์ โดยส่วนประกอบในระบบที่สำคัญที่ทางอีสท์ วอเตอร์ นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเข้ามาใช้งาน โดยเลือกใช้โซลูชั่นจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค มาใช้ในระบบ ประกอบด้วย

  • PLC Quantum ระบบอัตโนมัติในการควบคุมและสั่งงานของสถานีสูบน้ำแต่ละสถานี โดยควบคุมการเปิด-ปิดปั้มน้ำ อัตราการไหลของน้ำ ปรับแรงดันน้ำ ของแต่ละสถานี ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานทั้งแบบอัตโนมัติ และใช้พนักงานควบคุม เพื่อให้มีเสถียรภาพสูงสุดและปลอดภัยมากที่สุด
  • SCADA Vijeo Citech โปรแกรมระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม ( SCADA ) เพื่อควบคุม ตรวจสอบ บันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการ สูบจ่ายน้ำแบบเรียลไทม์ ทั้งระบบใน 15 สถานีสูบน้ำ นับตั้งแต่ข้อมูลแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ ระบบไฟฟ้า การสูบน้ำ ระดับน้ำ การส่งน้ำ แรงดันน้ำ และปริมาณการจ่ายน้ำให้กับลูกค้าแต่ละราย โดยข้อมูลทั้งหมดจะส่งตรงเข้าศูนย์ปฏิบัติการกลางที่มาบตาพุด และห้อง War room ที่กรุงเทพฯทำให้สามารถติดตามผลและแก้ไขปัญหาการส่งน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

east-water-choose-schneider-electric-water-resource-management-4

นายเชิดชาย กล่าวต่อว่า “ระบบสกาด้า ช่วยให้เราสามารถติดตามผลและแก้ไขปัญหาการส่งน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยลดการสูญเสียน้ำในท่อส่งน้ำจาก 20% เหลือเพียงไม่เกิน 3% ทำให้การจัดการน้ำทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และตรวจสอบได้”

นอกจากนี้แล้ว ทางอีส วอเตอร์ ยังเลือกใช้งานตู้จ่ายไฟแรงดันสูง NEX จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพื่อเป็นตู้จ่ายไฟสำหรับแต่ละสถานี

นายแมทธิว กอนซาเลซ รองประธานบริษัท หน่วยธุรกิจอุตสาหกรรม ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เผยว่า “โซลูชั่นการจัดการน้ำของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยให้หน่วยงานรัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และลูกค้าสามารถจัดการกระบวนการของน้ำทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นการจัดการดังกล่าวได้บูรณาการชุดซอฟต์แวร์ซึ่งเชื่อมต่อส่วนการดำเนินงานหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการน้ำทั้งหมด ตั้งแต่ โรงงาน ท่อส่ง ศูนย์ควบคุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการทำงานที่อยู่บนโปรโตคอลระบบเปิด เช่น อีเธอร์เน็ต ไอพี ( Ethernet IP ) อุปกรณ์ และระบบที่มีการเชื่อมต่ออย่างชาญฉลาด ช่วยทำให้บุคคลที่ตรงตามสายงานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพื่อสามารถดำเนินการตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด นวัตกรรมถือเป็นหัวใจหลักที่อยู่ในดีเอ็นเอของชไนเดอร์ เราเริ่มต้นการเดินทางนี้มาตั้งแต่ปี 1990 และได้ขยายสายธุรกิจด้านสมาร์ท โพรดัคส์ และซิสเต็มมานับแต่นั้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบโซลูชั่นนวัตกรรมบนเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ให้กับลูกค้าของเรา”

โครงการในอนาคต

นอกจากนี้แล้ว อีส วอเตอร์ ตั้งเป้าหมายโครงการต่อเนื่องในการประหยัดพลังงานให้ได้ร้อยละ 5 จากค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนหลักของการสูบส่งน้ำ โดยในเฟสแรกติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์ เพื่อประเมิน และวิเคราะห์ หาจุดใช้พลังงานหลักทั้งระบบ

นายเชิดชาย กล่าวต่อว่า “นอกจากความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำ อีสท์ วอเตอร์ มองเห็นความสำคัญในการประหยัดพลังงานในภาพรวมของบริษัท ในเฟสแรก อีส วอเตอร์ ต้องการประหยัดพลังงานให้ได้ ร้อยละ 5 จากพลังงานทั้งหมด ซึ่งได้ให้ทางชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ทำการติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์ ในกระบวนการทั้งหมดของเราจำนวน 76 จุด เพื่อใช้ในการประเมิน และวิเคราะห์การใช้พลังงานในส่วนต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะประเมินผลได้ประมาณช่วงเดือนตุลาคม 2558 ทำให้เราสามารถวางการควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

east-water-choose-schneider-electric-water-resource-management-2

นอกจากนี้แล้ว อีสท์ วอเตอร์ ยังวางเป้าหมายในการสร้างสถานีน้ำให้เป็น Smart Station คือ ไม่มีคนควบคุมตามแต่ละสถานี แต่สามารถสั่งการจากส่วนกลางได้ผ่านทางระบบเครือข่ายและสกาด้า

“การที่อีสท์ วอเตอร์ เลือกใช้บริการและโซลูชั่นจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพราะว่าทางชไนเดอร์ฯ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าและการจัดการพลังงานระดับแถวหน้าของโลก นอกจากนี้การใช้โซลูชั่นยังให้ประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งในเชิงธุรกิจ คือมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ที่มีการวัดผลที่ชัดเจน ที่ให้เรามั่นใจในระยะยาวว่า โซลูชั่นจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างแท้จริง” นายเชิดชายกล่าวทิ้งท้าย

 

เกี่ยวกับอีสท์ วอเตอร์

east-water-logo

อีสท์ วอเตอร์ หรือบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด ( มหาชน ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ที่ผ่านมา อีสท์ วอเตอร์ลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท ในการก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งน้ำ หรือ Water Grid ความยาว 400 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 620 ล้าน ลบ./ปี เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออกเพราะพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศูนย์การผลิตทางด้านอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเลียมและรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การขนส่ง ทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศอันได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด ตลอดจนเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น เมืองพัทยาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงมีความสำคัญยิ่ง อีสท์ วอเตอร์ จึงได้ลงทุนและให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาพัฒนาขีดความสามารถของระบบการทำงานพื้นฐาน ทั้งทางด้านการก่อสร้างและระบบการจัดการ ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงข่าย Water Grid ได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย คลองใหญ่ และประแสร์ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อและบางพระ ในจังหวัดชลบุรี ไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำ ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศ สามารถส่งน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปาให้ชุมชนได้ใช้อุปโภค บริโภค ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัด

 

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

schneider-electric-life-is-on-2

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านระบบการบริหารจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น โดยมีรายได้ประจำปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นมูลค่า 25 พันล้านยูโร หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาท ในปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพนักงาน 170,000 คนไว้คอยให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการพลังงานและกระบวนการทำงานได้อย่างปลอดภัย มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่สวิทช์ไฟแบบเรียบง่ายที่สุด ไปจนถึงระบบการทำงานที่ซับซ้อน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และการบริการที่ช่วยให้ลูกค้ายกระดับประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินงานได้แบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อของเราจะช่วยปรับโฉมอุตสาหกรรม เปลี่ยนเมือง และช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น สำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า Life is On​”


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Apple เข้าซื้อกิจการ WaveOne สตาร์ทอัพบีบอัดวิดีโอด้วย AI

Apple Inc. ได้เข้าซื้อกิจการ WaveOne Inc. สตาร์ทอัพพัฒนาอัลกอริทึมบีบอัดข้อมูลวิดีโอด้วย AI

องค์กรของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์แล้วหรือยัง เริ่มต้นวันนี้ด้วยเครื่องมือ FinOps จาก VMware Aria

รายจ่ายเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับทุกองค์กร และมักเป็นคำถามสำคัญในทุกการประชุมจากเหล่าผู้บริหารว่าวันนี้ทีมของคุณจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด เหมาะสมแล้วหรือไม่ คุ้มค่าหรือยัง อย่างไรก็ดีองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมักยากที่จะตอบคำถามนี้ได้ โดยเฉพาะการใช้งาน Multi-cloud ที่มีความซับซ้อนสูง เพราะคลาวด์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายขององค์กรให้ติดตามได้ยาก จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ของหน้าที่ที่เรียกว่า FinOpsในบทความนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับหน้าที่ของ FinOps และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากมีการจัดการต้นทุนของคลาวด์ที่ดี อนึ่ง …