Breaking News

NIST ออก NICE Cybersecurity Workforce Framework สำหรับค้นหาและพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity

NIST สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ ออกเอกสารฉบับร่างของ NICE Cybersecurity Workforce Framework (NCWF) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สามารถค้นหา ว่าจ้าง พัฒนา และดูแลบุคลากรด้าน Cybersecurity ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก “คน” ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัย

nist_nice_framework_1

Framework ฉบับนี้นำเสนอภาษากลางสำหรับจัดกลุ่มและให้คำอธิบายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity รวมไปถึงสร้างแนวทางในการพัฒนามาตรฐานในการอบรม และวางแผนความเจริญก้าวหน้าในสายงาน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างบุคลากรทางด้าน Cybersecurity ชั้นยอดเพื่อปกป้องระบบและข้อมูลสำคัญของตนได้

NICE Cybersecurity Workforce Framework ฉบับนี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดย National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) โดยทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษาเป็นระยะเวลานานหลายปี และมีกระทรวงกลาโหม และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ให้การสนับสนุน

เอกสารฉบับนี้จัดกลุ่มการทำงานทางด้าน Cybersecurity ออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ มากกว่า 50 หน้าที่การทำงาน เช่น Cyber Legal Advisor และ Vulnerability Assessment Analyst เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน้าที่การทำงานจะถูกนิยาม “หน้าที่ (Task)”, “ความรู้ (Knowledge)”, “ทักษะ (Skill)” และ “ความสามารถ (Ability)” อย่างชัดเจน

ist_nice_framework_2

เอกสารฉบับนี้ยังคงเป็นฉบับร่างที่พร้อมรับคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่ http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-181/sp800_181_draft.pdfAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Palo Alto Networks อัปเดตความสามารถให้ Prisma เน้น Security สำหรับ DevOps โดยเฉพาะ

Palo Alto Networks ได้ประกาศเพิ่มความสามารถหลายประการให้แก่ Cloud Native Security Platform (Prisma) ของตน ที่ตอบโจทย์ทีม DevOps ขององค์กรโดยเฉพาะ

ใช้ Smartphone หรือ Tablet ทำงานจากที่บ้านแทน PC ทำอย่างไรได้บ้าง?

ในภาวะที่หลายๆ ธุรกิจกำลังพิจารณาหาทางออกในการใช้นโยบาย Work from Home ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่พนักงานยังคงทำงานได้เต็มที่เสมือนมาทำงานที่ออฟฟิศอยู่ และเกิดการสั่งซื้อ PC/Notebook เพิ่มท่ามกลางภาวะที่ผู้ผลิตยังไม่สามารถเดินกำลังการผลิตได้ดีนักจนบางแบรนด์สินค้าเริ่มขาด Stock กันไปแล้ว ทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการให้พนักงานทำงานผ่าน Notebook ที่สามารถพกพาไปทำงานที่บ้านนั้น ก็คือการใช้ Smartphone หรือ Tablet ทำงานแทน Notebook อย่างเต็มที่ 100% ไปเลยนั่นเอง ในบทความนี้เราจะพาไปพิจารณาทางเลือกแต่ละทางที่เป็นไปได้กันครับ