NIST ออก NICE Cybersecurity Workforce Framework สำหรับค้นหาและพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity

NIST สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ ออกเอกสารฉบับร่างของ NICE Cybersecurity Workforce Framework (NCWF) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สามารถค้นหา ว่าจ้าง พัฒนา และดูแลบุคลากรด้าน Cybersecurity ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก “คน” ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัย

nist_nice_framework_1

Framework ฉบับนี้นำเสนอภาษากลางสำหรับจัดกลุ่มและให้คำอธิบายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity รวมไปถึงสร้างแนวทางในการพัฒนามาตรฐานในการอบรม และวางแผนความเจริญก้าวหน้าในสายงาน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างบุคลากรทางด้าน Cybersecurity ชั้นยอดเพื่อปกป้องระบบและข้อมูลสำคัญของตนได้

NICE Cybersecurity Workforce Framework ฉบับนี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดย National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) โดยทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษาเป็นระยะเวลานานหลายปี และมีกระทรวงกลาโหม และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ให้การสนับสนุน

เอกสารฉบับนี้จัดกลุ่มการทำงานทางด้าน Cybersecurity ออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ มากกว่า 50 หน้าที่การทำงาน เช่น Cyber Legal Advisor และ Vulnerability Assessment Analyst เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน้าที่การทำงานจะถูกนิยาม “หน้าที่ (Task)”, “ความรู้ (Knowledge)”, “ทักษะ (Skill)” และ “ความสามารถ (Ability)” อย่างชัดเจน

ist_nice_framework_2

เอกสารฉบับนี้ยังคงเป็นฉบับร่างที่พร้อมรับคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่ http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-181/sp800_181_draft.pdfAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เตือน Z-wave Downgrade Attack อุปกรณ์ IoT กว่า 100 ล้านชิ้นเสี่ยงถูกแฮ็ก

นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Pen Test Partners ค้นพบวิธีการโจมตีแบบ Downgrade Attack บนอุปกรณ์ IoT ที่ใช้โปรโตคอล Z-wave ซึ่งช่วยให้แฮ็กเกอร์สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าจะใช้กลไกการเข้ารหัสข้อมูลก็ตาม อุปกรณ์ IoT กว่าร้อยล้านชิ้นจากหลายพันยี่ห้อตกอยู่ในความเสี่ยง

Schneider แจกฟรี เครื่องมือคำนวณ Energy Efficiency ใน Data Center เทียบระหว่างไฟ 12V และ 48V

Schneider Electric ได้ออกมาแจกเครื่องมือคำนวณความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน เปรียบเทียบระหว่างการออกแบบ Data Center ด้วยไฟ 12V และ 48V เพื่อให้เข้าใจถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการใช้แนวคิดการออกแบบอ้างอิงตาม Open Compute Project (OCP) …