NIST ออก NICE Cybersecurity Workforce Framework สำหรับค้นหาและพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity

NIST สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ ออกเอกสารฉบับร่างของ NICE Cybersecurity Workforce Framework (NCWF) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สามารถค้นหา ว่าจ้าง พัฒนา และดูแลบุคลากรด้าน Cybersecurity ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก “คน” ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัย

nist_nice_framework_1

Framework ฉบับนี้นำเสนอภาษากลางสำหรับจัดกลุ่มและให้คำอธิบายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity รวมไปถึงสร้างแนวทางในการพัฒนามาตรฐานในการอบรม และวางแผนความเจริญก้าวหน้าในสายงาน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างบุคลากรทางด้าน Cybersecurity ชั้นยอดเพื่อปกป้องระบบและข้อมูลสำคัญของตนได้

NICE Cybersecurity Workforce Framework ฉบับนี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดย National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) โดยทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษาเป็นระยะเวลานานหลายปี และมีกระทรวงกลาโหม และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ให้การสนับสนุน

เอกสารฉบับนี้จัดกลุ่มการทำงานทางด้าน Cybersecurity ออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ มากกว่า 50 หน้าที่การทำงาน เช่น Cyber Legal Advisor และ Vulnerability Assessment Analyst เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน้าที่การทำงานจะถูกนิยาม “หน้าที่ (Task)”, “ความรู้ (Knowledge)”, “ทักษะ (Skill)” และ “ความสามารถ (Ability)” อย่างชัดเจน

ist_nice_framework_2

เอกสารฉบับนี้ยังคงเป็นฉบับร่างที่พร้อมรับคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่ http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-181/sp800_181_draft.pdf


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Distributed Services Switch คืออะไร? Data Center Switch จะเปลี่ยนไปอย่างไรจากการมาของ Data Processing Unit (DPU)?

การมาของ Data Center Switch ชนิดใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า Distributed Services Switch นี้เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาพลิกโฉมการออกแบบ Data Center Networking ทั้งภายในองค์กรและภายในบริการ Cloud ไปอย่างสิ้นเชิงในอนาคต จากการนำ Data Processing Unit หรือ DPU มาใช้สร้างความเป็นไปได้ในแนวทางใหม่ๆ และการแก้ไขปัญหาคอขวดภายในระบบเครือข่ายที่น่าสนใจ ในบทความนี้ทีมงาน TechTalkThai จะพาทุกท่านไปรู้จักกับแนวคิดของ Distributed Services Switch กันเพื่อให้เห็นภาพทั้งในเชิงเทคโนโลยี, การออกแบบ และการประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับเหล่า Network Engineer ทั่วไทยกันครับ

Free webinar สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AWS : “ตั้งค่า S3 และ CloudFront อย่างไรให้ต้นทุนเว็บไซต์ถูกลงได้อีก ครั้งที่3” by Classmethod Thailand

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม Classmethod Webinar สัมมนาออนไลน์ฟรี สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AWS โดยเนื้อหาจะสอนวิธีการ deploy เว็บเพจ Static ในราคาที่ถูกแสนถูก ใช้งานได้จริง ด้วยเงินแค่หลักสิบ