Advertisement

NIST ออก NICE Cybersecurity Workforce Framework สำหรับค้นหาและพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity

NIST สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ ออกเอกสารฉบับร่างของ NICE Cybersecurity Workforce Framework (NCWF) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สามารถค้นหา ว่าจ้าง พัฒนา และดูแลบุคลากรด้าน Cybersecurity ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก “คน” ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัย

nist_nice_framework_1

Framework ฉบับนี้นำเสนอภาษากลางสำหรับจัดกลุ่มและให้คำอธิบายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity รวมไปถึงสร้างแนวทางในการพัฒนามาตรฐานในการอบรม และวางแผนความเจริญก้าวหน้าในสายงาน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างบุคลากรทางด้าน Cybersecurity ชั้นยอดเพื่อปกป้องระบบและข้อมูลสำคัญของตนได้

NICE Cybersecurity Workforce Framework ฉบับนี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดย National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) โดยทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษาเป็นระยะเวลานานหลายปี และมีกระทรวงกลาโหม และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ให้การสนับสนุน

เอกสารฉบับนี้จัดกลุ่มการทำงานทางด้าน Cybersecurity ออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ มากกว่า 50 หน้าที่การทำงาน เช่น Cyber Legal Advisor และ Vulnerability Assessment Analyst เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน้าที่การทำงานจะถูกนิยาม “หน้าที่ (Task)”, “ความรู้ (Knowledge)”, “ทักษะ (Skill)” และ “ความสามารถ (Ability)” อย่างชัดเจน

ist_nice_framework_2

เอกสารฉบับนี้ยังคงเป็นฉบับร่างที่พร้อมรับคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่ http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-181/sp800_181_draft.pdf

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Ubuntu เปิด Tutorial ให้เรียนฟรี เทคโนโลยี Development และ DevOps บน Linux

Ubuntu ได้เปิดตัว Ubuntu Tutorials สำหรับใช้สอนการพัฒนา Software และการทำ DevOps บน Ubuntu โดยเฉพาะให้เราได้เรียนกันฟรีๆ

Commvault: โซลูชันหนึ่งเดียว ที่รองรับการจัดการและการสำรองข้อมูลทั้งจาก Mobile และ Cloud

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ถือเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในการทำธุรกิจขององค์กรมากที่สุดยุคหนึ่งเลยก็ได้ เพราะการมาของอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่าง Mobile และสถาปัตยกรรมใหม่ๆ อย่าง Cloud นั้นก็ได้พลิกภาพของการทำธุรกิจไปมากทีเดียว ในมุมของฝ่าย IT ขององค์กรที่ต้องรับบทบาทในการจัดการข้อมูลขององค์กรทั้งหมดไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ไหนก็ตามจึงได้กลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ …