วางระบบ DevOps สำหรับธุรกิจองค์กรอย่างมั่นคงด้วย VMware Tanzu จาก SiS

เมื่อธุรกิจองค์กรทั่วโลกนั้นได้เริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและดำเนินการต่อได้ท่ามกลางภาวะโรคระบาดในช่วงสองปีที่ผ่านมา หลังจากนี้ก็ถึงเวลาของการที่ธุรกิจจะต้องกลับมาเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ Digital ของตนเองสำหรับเตรียมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตกันแล้ว

เพื่อตอบสนองต่อโจทย์เหล่านี้ ถึงในสิ่งที่ธุรกิจหลายแห่งจะต้องหันมาให้สำคัญก็คือการทำ DevOps ภายในธุรกิจให้มีความเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถบริหารจัดการและควบคุมได้ เพื่อเป็นสนามสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับเหล่า Software Developer ภายในองค์กรในระยะยาวนั่นเอง

แล้ว DevOps คืออะไร? ทำไมผู้บริหารธุรกิจถึงต้องให้ความสำคัญ? และธุรกิจจะเริ่มต้นกับ DevOps ได้อย่างไร? บทความนี้ทาง SiS และ VMware มีคำตอบให้ครับ

DevOps คืออะไร? ฉบับผู้บริหารที่ไม่ได้มาจากสายเทคโนโลยี

ในอดีตนั้นการพัฒนา Software มักจะเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า เนื่องจากกระบวนการในการพัฒนาระบบ แก้ไขปัญหา และอัปเดตระบบ Software ที่พัฒนาขึ้นมานั้นยังขาดความเป็นมาตรฐาน และไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือที่ดีพอ ทำให้การพัฒนา Software มักกลายเป็นคอขวดในการดำเนินธุรกิจขององค์กรหลายๆ แห่ง จากความเชื่องช้าและค่าใช้จ่ายที่สูง

ด้วยเหตุนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงได้เกิดแนวคิดที่เรียกว่า DevOps ขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากบทเรียนที่เหล่านักพัฒนา Software และผู้ดูแลโครงการเหล่านี้ได้รับจากประสบการณ์ในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้า นำมาสร้างเป็น Best Practice พร้อมพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้การพัฒนา Software นั้นกลายเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในแบบ Continuous Integration & Continuous Delivery (CI/CD) และยังสอดคล้องต่อการนำ Software เหล่านี้มาใช้งานบน Cloud หรือภายใน Data Center ขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

การมาของ DevOps ได้ช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนา Software เป็นอย่างมาก จากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเริ่มขึ้นระบบและเริ่มใช้งาน Software ได้ เหลือเพียงไม่กี่วันเท่านั้น อีกทั้งเมื่อพบปัญหาใดๆ ใน Software ที่ทำการพัฒนาขึ้นมา ก็สามารถทำการแก้ไขได้ภายในเวลาเพียงแค่ไม่กีชั่วโมง ทำให้ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับ DevOps เป็นอย่างมากท่ามกลางยุคสมัยที่ Software ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และกลายเป็นผลิตภัณฑ์, บริการ หรือช่องทางหลักในการดำเนินธุรกิจของหลายองค์กรไปแล้ว

อย่างไรก็ดี ในการนำ DevOps มาใช้ในธุรกิจองค์กร สิ่งที่ผู้บริหารต้องวางกลยุทธ์และกำหนดแนวทางให้ชัดเจน มีดังต่อไปนี้

 1. การให้ทีมผู้พัฒนา Software และ IT ร่วมกันเรียนรู้แนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำ DevOps
 2. การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการพัฒนา Software ให้มุ่งเน้นที่ความร่วมเร็ว และการนำเครื่องมืออัตโนมัติต่างๆ มาใช้งาน
 3. การเริ่มต้นระบบ DevOps ทดลองจากโครงการการพัฒนา Software ขนาดเล็ก เพื่อให้ทีมงานได้มีประสบการณ์จริงในการใช้งาน
 4. การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Software ภายในองค์กรรวมถึงผู้ใช้งาน เพื่อปรับให้เกิดการทำงานร่วมกันกับทีมอื่นๆ ได้ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และมีการ Feedback ระหว่างภาคธุรกิจและผู้พัฒนา Software ที่มีประสิทธิภาพ
 5. การเลือกใช้ระบบ DevOps Infrastructure ที่ตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรได้ทั้งในแง่ของการใช้งาน, ความยืดหยุ่น, การเพิ่มขยาย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ในมุมของผู้บริหารฝั่งธุรกิจ การวางกลยุทธ์ด้าน DevOps จึงต้องเกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งฝั่งธุรกิจและเทคโนโลยีในองค์กรให้เห็นภาพตรงกัน ว่าเป็นการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานเผื่อผลักดันและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันในระยะยาว ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของฝ่าย IT หรือทีม Software หรือเป็นเรื่องของการลงทุนจัดซื้อเทคโนโลยีมาใช้งานเท่านั้น

ผู้ที่สนใจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ DevOps เพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://tanzu.vmware.com/devops

วางระบบ DevOps ที่ดูแลรักษาและบริหารจัดการได้ง่าย ด้วย VMware Tanzu

สำหรับธุรกิจองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ DevOps หรือหากมีการทำ DevOps อยู่แล้วแต่ต้องการก้าวไปอีกขั้นสู่การบริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบได้อย่างเป็นมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย หรือธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่น สถาบันการเงิน, ธุรกิจพลังงาน, มหาวิทยาลัย หรือรัฐวิสาหกิจที่หน่วยงาน IT ส่วนกลางต้องให้บริการระบบ DevOps แก่หน่วยงานย่อยภายในใช้งานในรูปแบบของ Namespace, Container, Docker หรือ App Service ทาง SiS และ VMware ก็มีทีมงานวิศวกรที่สามารถให้คำปรึกษาการออกแบบวางแนวทางการทำ DevOps และถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ให้กับธุรกิจองค์กร พร้อมทั้งตอบโจทย์ด้วยโซลูชัน VMware Tanzu ที่มีโซลูชันภายในหลากหลาย ได้แก่

โซลูชันสำหรับการพัฒนา Software ด้วยแนวคิดแบบ DevOps

 • VMware Tanzu Application Platform ระบบ Kubernetes สำหรับใช้รองรับการพัฒนา Application บน Container ในแบบ Multi-Cloud
 • VMware Tanzu Build Service ระบบการ Build Container จาก Source Code สำหรับ Kubernetes
 • VMware Tanzu Data Services ระบบสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในแบบ Cloud-Native ด้วย GemFire, RabbitMQ, SQL และ Greenplum
 • VMware Application Catalog ระบบสำหรับจัดเก็บและรวบรวม Image Catalog ที่ใช้ในการพัฒนา Software

โซลูชันสำหรับการบริหารจัดการระบบ Multi-Cloud ที่เป็นเบื้องหลังของระบบ DevOps

 • VMware Tanzu Mission Control ระบบบริหารจัดการ Kubernetes ในแบบ Mult-Cloud
 • VMware Tanzu Kubernetes Grid ระบบ Kubernetes Runtime ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจองค์กร
 • VMware Tanzu Observability ระบบสำหรับตรวจสอบและดูแลรักษาการทำงานของ Software ต่างๆ บน Multi-Cloud
 • VMware Tanzu Service Mesh ระบบสำหรับการบริหารจัดการ Network และ Security ภายใน Kubernetes สำหรับ Multi-Cloud

ด้วยโซลูชันที่มีความหลากหลายและต้องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคในการออกแบบวางระบบให้ได้อย่างเหมาะสมนี้ ทีมงาน SiS พร้อมให้บริการในการช่วยวางระบบเบื้องต้นพร้อมฝึกอบรมทีมงานขององค์กรให้สามารถก้าวสู่โลกของ DevOps ได้อย่างมั่นใจ

เริ่มต้นใช้งาน VMware Tanzu อย่างคุ้มค่า ด้วยโปรโมชันพิเศษจาก VMware และ SiS

เพื่อให้การเริ่มต้นใช้งาน VMware Tanzu สำหรับวางระบบ DevOps เป็นไปได้อย่างง่ายดายสำหรับธุรกิจองค์กรไทย ทาง SiS และ VMware จึงได้ร่วมมือกันจัดโปรโมชันในราคาพิเศษ โดยมี 3 Package ให้เลือกใช้งานได้ตามต้องการ ดังนี้

 • Set Green เริ่มต้นใช้งาน VMware Tanzu ได้ด้วย Tanzu Basic Edition ในราคาเพียง 18,000 บาทต่อ CPU ต่อปีเท่านั้น ทำให้ธุรกิจองค์กรที่มีการใช้งาน VMware vSphere อยู่แล้วสามารถใช้งาน VMware Tanzu ได้ในราคาคุ้มค่า
 • Set Blue ลิขสิทธิ์การใช้งาน VMware vSphere 7 Enterprise Plus พร้อม Tanzu Basic ในราคาเพียง 170,000 บาทต่อ CPU ต่อปี เหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้งาน VMware vSphere อยู่แล้วและต้องการต่อ License หรืออัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่จากระบบเดิม
 • Set Orange โซลูชันสำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่มีทั้ง VMware vSphere 7 Enterprise Plus พร้อม Tanzu Basic, vSAN Standard และ VMware Cloud Foundation ติดตั้งมาใน Server รุ่น Lenovo ThinkAgile VX จำนวน 3 เครื่อง ให้พร้อมใช้วางระบบ Hybrid Multi-Cloud ที่รองรับ DevOps ในองค์กรได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน VMware Tanzu หรือต้องการวางระบบ DevOps ในองค์กร สามารถติดต่อพาร์ทเนอร์ที่ดูแล หรือติดต่อ SIS โดยตรง TEL: 064-1919988 หรือ E-MAIL: vmware@sisthai.com หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3rgSLaQ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มแติมและการนำเสนอจากทีมงาน SIS


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

จบที่ SDC ที่เดียว บริการต่อ MA อุปกรณ์ IT Hardware

หนึ่งในทางเลือกของระบบ IT โดยเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ On-premises ขององค์กรในปัจจุบัน คือ การบำรุงรักษา เพราะการอัปเกรดระบบอุปกรณ์ใหม่ๆ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่าย หรือเทคโนโลยีต่างๆ เพราะฉะนั้น การเลือกทำ MA ให้กับอุปกรณ์ …

Broadcom แยกขายส่วน End User Computing ของ VMware มูลค่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

หลังจากที่ Broadcom ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในธุรกิจของ VMware แต่ล่าสุดยังมีความเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง โดยมีดีลการขายกิจการส่วน VMware End User ซึ่งก็คือ Workspace ONE และ Horizon สู่มือของ …