[Guest Post] #ThaiSkill เสริมแกร่งทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันไอเดีย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาอาชีพ ร่วมชิงทุนในการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งต่อความรู้ รวมกว่า 100,000 บาท

ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล มีเดีย ได้แก่ Facebook และ YouTube โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์นำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่จะส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน และการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการส่งต่อความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมทักษะความรู้โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม และชุมชน รวมถึงสังคมและท้องถิ่น

ความรู้บนแพลตฟอร์ม Thai Skill แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ประกอบไปด้วย 1. องค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและสร้างอาชีพได้ง่าย ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาส่งต่อกันมา จึงควรอนุรักษ์องค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพต่อไป 2. ทักษะสนับสนุนการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ได้แก่ ทักษะดิจิทัล , ภาษา , บัญชี เป็นต้น ที่สามารถนำไปต่อยอดและเสริมศักยภาพให้กับประชาชนในการสื่อสาร ติดต่อหรือทำการค้ากับต่างประเทศ นับว่าสองทักษะดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ที่คาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะคนไทย สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Thai Skill ยังได้ร่วมมือกับเหล่า Youtuber ในการแบ่งปันคอนเทนต์น่ารู้ต่างๆ กับ Thai Skill อีกด้วย

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้กล่าวในงานเปิดตัวโครงการฯ ว่า “ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างโอกาส จนเกิดเป็นความท้าทายใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี จากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดีป้าในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล”

โครงการ Thai Skill นี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Influencer และ YouTuber เข้าร่วมสนับสนุนโครงการโดยจัดทำคลิปความรู้เผยแพร่ลงบนช่องทาง Social Media ของตนเองพร้อมติดแฮชแทก #ThaiSkill และตัวแทนส่วนหนึ่ง ได้แก่ อาจารย์อดัม แบรดชอว์ (ผู้ก่อตั้ง Ajarn Adam.TV), คุณสัมพันธ์ พิพัฒน์วรการ (ผู้ก่อตั้ง เฟรชวิลล์ ฟาร์ม), คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ (เจ้าของช่อง Kim Property Live) และอาจารย์เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี (เจ้าของช่อง Exchanges with Jeynah) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ“การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทักษะของคนไทย และการต่อยอดสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยได้แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการทำเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเข้มข้น

“ความรู้เป็นต้นทุนราคาถูก แต่กลับมีมูลค่ามหาศาล”

คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ เจ้าของช่อง Kim Property Live ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำคลิปให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ผู้ที่ขาดโอกาสว่า “ตอนเริ่มทำ YouTube คือความตั้งใจอยากให้ความรู้ทางด้านการเงินกับคนไทยมากขึ้น ด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดก็เลยเห็นประเด็นตรงนี้ว่าอยากใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยกระจายความรู้ไม่ว่าคนฟังจะอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังได้”

อีกทั้ง อาจารย์เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี เจ้าของช่อง Exchanges with Jeynah ก็ได้เสริมถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวเองได้ก้าวมาเป็นยูทูบเบอร์สอนภาษาอังกฤษอย่างทุกวันนี้เอาไว้ว่า “เจน่าเองใช้เวลากว่า 2 ปี กว่าจะเริ่มทำ จนต้องถามตัวเองว่า Will you regret later? ซึ่งคำตอบก็คือใช่ อยากบอกทุกคนว่าให้ลงมือทำไปเลย ไม่ต้องไปกลัวความคิดของคนอื่น ทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างก็จะดีเอง”

อาจารย์อดัม แบรดชอว์ ผู้ก่อตั้ง Ajarn Adam.TV ยังได้กล่าวถึงจุดแข็งในการทำคอนเทนต์ที่ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากว่า “เราต้องสร้างคอนเทนต์ที่มันตรงต่อความต้องการของคน ต้องดูจาก Feedback อยู่เสมอ เพื่อดูว่าคนชอบอะไรและไม่ชอบอะไร เลยพยายามสร้างคอนเทนต์ที่มาจากคำถามต่างๆ ที่ถามเข้ามา หรือเรื่องที่คนอยากรู้ เพื่อตอบคำถามของพวกเขา สุดท้ายคลิปของผมจะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ”

และในเรื่องการทำให้คอนเทนต์เป็นที่น่าสนใจและน่าติดตาม คุณสัมพันธ์ พิพัฒน์วรการ ก่อตั้ง เฟรชวิลล์ ฟาร์ม ได้ให้คำแนะนำว่า “เน้นเรื่องการแชร์ความจริง และตัวตนที่แท้จริง ตั้งใจอยากสอนก่อนโดยไม่ได้คิดหวังผลตอบแทน นอกจากเราจะแชร์ความรู้ที่สามารถเอาไปสร้างอาชีพได้แล้ว เราต้องแชร์กำลังใจไปด้วย”

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนจบงาน “การให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ตรงที่เมื่อเรายิ่งให้เราจะยิ่งได้รับกลับมามาก และการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ความรู้ จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำ Content ที่มีประโยชน์ และกล้าที่จะมาดู Content ดีๆ แล้วนำไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือการต่อยอดในการสร้างอาชีพก็ตาม

สำหรับใครที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ก็สามารถร่วมให้ความรู้ผ่านโครงการได้ง่ายๆ โดยอัปความรู้มาแชร์บนช่องทาง Facebook และ YouTube พร้อมติด #ThaiSkill”

Thai Skill นอกจากจะแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของทุก ๆ คนแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้สนใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Thai Skill ซึ่งในส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันสร้างสังคมการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยเปิดเวทีในการแบ่งปันปันไอเดียและทักษะอาชีพต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ที่สร้างสรรค์และส่งต่อสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงของการเกษตร ภาษา ดิจิทัล และอื่นๆ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่านสามารถอัปโหลดคลิปวีดีโอลงบน Social Media ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube พร้อมใส่แฮชแท็ก #ThaiSkill แล้วลงทะเบียนผ่านทาง Inbox ใน Facebook ของโครงการ คณะกรรมการจะคัดเลือก และมอบรางวัลเป็นทุนการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมกว่า 100,000 บาท พร้อมร่วมเวิร์คช็อปพิเศษ กับ “เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ความรู้สไตล์ Youtuber” ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

ติดตามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ (http://bit.ly/2CH0e8R) และ YouTube Channel : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ (http://bit.ly/2qOgF0o)About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NSA เผย 25 ช่องโหว่ที่ถูกใช้มากที่สุดโดยแฮ็คเกอร์ชาวจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

U.S. National Security Agency หรือ NSA ได้ออกมาแจ้งเตือนถึงช่องโหว่ 25 รายการที่ถูกใช้งานมากที่สุดโดยแฮ็คเกอร์ชาวจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากระดับภาครัฐ เพื่อใช้โจมตีหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา โดยช่องโหว่ที่หลากหลายเหล่านี้ถูกใช้งานในลำดับขั้นของการโจมตีที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

เชิญร่วมงานสัมมนา Learn How to Deploy a High Performance and Low-cost Memory Solution for SAP HANA โดย Intel และ Lenovo

Lenovo DCG ร่วมกับ Intel จัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Learn How to Deploy a High Performance and Low-cost Memory …