[Guest Post] #ThaiSkill เสริมแกร่งทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันไอเดีย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาอาชีพ ร่วมชิงทุนในการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งต่อความรู้ รวมกว่า 100,000 บาท

ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล มีเดีย ได้แก่ Facebook และ YouTube โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์นำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่จะส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน และการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการส่งต่อความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมทักษะความรู้โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม และชุมชน รวมถึงสังคมและท้องถิ่น

ความรู้บนแพลตฟอร์ม Thai Skill แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ประกอบไปด้วย 1. องค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและสร้างอาชีพได้ง่าย ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาส่งต่อกันมา จึงควรอนุรักษ์องค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพต่อไป 2. ทักษะสนับสนุนการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ได้แก่ ทักษะดิจิทัล , ภาษา , บัญชี เป็นต้น ที่สามารถนำไปต่อยอดและเสริมศักยภาพให้กับประชาชนในการสื่อสาร ติดต่อหรือทำการค้ากับต่างประเทศ นับว่าสองทักษะดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ที่คาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะคนไทย สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Thai Skill ยังได้ร่วมมือกับเหล่า Youtuber ในการแบ่งปันคอนเทนต์น่ารู้ต่างๆ กับ Thai Skill อีกด้วย

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้กล่าวในงานเปิดตัวโครงการฯ ว่า “ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างโอกาส จนเกิดเป็นความท้าทายใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี จากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดีป้าในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล”

โครงการ Thai Skill นี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Influencer และ YouTuber เข้าร่วมสนับสนุนโครงการโดยจัดทำคลิปความรู้เผยแพร่ลงบนช่องทาง Social Media ของตนเองพร้อมติดแฮชแทก #ThaiSkill และตัวแทนส่วนหนึ่ง ได้แก่ อาจารย์อดัม แบรดชอว์ (ผู้ก่อตั้ง Ajarn Adam.TV), คุณสัมพันธ์ พิพัฒน์วรการ (ผู้ก่อตั้ง เฟรชวิลล์ ฟาร์ม), คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ (เจ้าของช่อง Kim Property Live) และอาจารย์เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี (เจ้าของช่อง Exchanges with Jeynah) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ“การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทักษะของคนไทย และการต่อยอดสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยได้แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการทำเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเข้มข้น

“ความรู้เป็นต้นทุนราคาถูก แต่กลับมีมูลค่ามหาศาล”

คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ เจ้าของช่อง Kim Property Live ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำคลิปให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ผู้ที่ขาดโอกาสว่า “ตอนเริ่มทำ YouTube คือความตั้งใจอยากให้ความรู้ทางด้านการเงินกับคนไทยมากขึ้น ด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดก็เลยเห็นประเด็นตรงนี้ว่าอยากใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยกระจายความรู้ไม่ว่าคนฟังจะอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังได้”

อีกทั้ง อาจารย์เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี เจ้าของช่อง Exchanges with Jeynah ก็ได้เสริมถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวเองได้ก้าวมาเป็นยูทูบเบอร์สอนภาษาอังกฤษอย่างทุกวันนี้เอาไว้ว่า “เจน่าเองใช้เวลากว่า 2 ปี กว่าจะเริ่มทำ จนต้องถามตัวเองว่า Will you regret later? ซึ่งคำตอบก็คือใช่ อยากบอกทุกคนว่าให้ลงมือทำไปเลย ไม่ต้องไปกลัวความคิดของคนอื่น ทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างก็จะดีเอง”

อาจารย์อดัม แบรดชอว์ ผู้ก่อตั้ง Ajarn Adam.TV ยังได้กล่าวถึงจุดแข็งในการทำคอนเทนต์ที่ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากว่า “เราต้องสร้างคอนเทนต์ที่มันตรงต่อความต้องการของคน ต้องดูจาก Feedback อยู่เสมอ เพื่อดูว่าคนชอบอะไรและไม่ชอบอะไร เลยพยายามสร้างคอนเทนต์ที่มาจากคำถามต่างๆ ที่ถามเข้ามา หรือเรื่องที่คนอยากรู้ เพื่อตอบคำถามของพวกเขา สุดท้ายคลิปของผมจะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ”

และในเรื่องการทำให้คอนเทนต์เป็นที่น่าสนใจและน่าติดตาม คุณสัมพันธ์ พิพัฒน์วรการ ก่อตั้ง เฟรชวิลล์ ฟาร์ม ได้ให้คำแนะนำว่า “เน้นเรื่องการแชร์ความจริง และตัวตนที่แท้จริง ตั้งใจอยากสอนก่อนโดยไม่ได้คิดหวังผลตอบแทน นอกจากเราจะแชร์ความรู้ที่สามารถเอาไปสร้างอาชีพได้แล้ว เราต้องแชร์กำลังใจไปด้วย”

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนจบงาน “การให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ตรงที่เมื่อเรายิ่งให้เราจะยิ่งได้รับกลับมามาก และการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ความรู้ จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำ Content ที่มีประโยชน์ และกล้าที่จะมาดู Content ดีๆ แล้วนำไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือการต่อยอดในการสร้างอาชีพก็ตาม

สำหรับใครที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ก็สามารถร่วมให้ความรู้ผ่านโครงการได้ง่ายๆ โดยอัปความรู้มาแชร์บนช่องทาง Facebook และ YouTube พร้อมติด #ThaiSkill”

Thai Skill นอกจากจะแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของทุก ๆ คนแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้สนใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Thai Skill ซึ่งในส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันสร้างสังคมการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยเปิดเวทีในการแบ่งปันปันไอเดียและทักษะอาชีพต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ที่สร้างสรรค์และส่งต่อสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงของการเกษตร ภาษา ดิจิทัล และอื่นๆ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่านสามารถอัปโหลดคลิปวีดีโอลงบน Social Media ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube พร้อมใส่แฮชแท็ก #ThaiSkill แล้วลงทะเบียนผ่านทาง Inbox ใน Facebook ของโครงการ คณะกรรมการจะคัดเลือก และมอบรางวัลเป็นทุนการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมกว่า 100,000 บาท พร้อมร่วมเวิร์คช็อปพิเศษ กับ “เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ความรู้สไตล์ Youtuber” ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

ติดตามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ (http://bit.ly/2CH0e8R) และ YouTube Channel : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ (http://bit.ly/2qOgF0o)


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรของ GIGABYTE รองรับโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX Series

GIGABYTE Technology (TWSE: 2376) ผู้นำในอุตสาหกรรมเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันประสิทธิภาพสูง ประกาศสนับสนุนโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX Series บนเมนบอร์ด GIGABYTE MC62-G40 …

เชิญร่วมงานสัมมนา “การตลาดในโลกที่เน้นความเป็นส่วนตัว – PDPA ส่งผลต่อการตลาดในปัจจุบันอย่างไร”

SoftBank ร่วมกับ ADA, Treasure Data และ D-Serve ขอเชิญนักการตลาดและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “การตลาดในโลกที่เน้นความเป็นส่วนตัว – PDPA ส่งผลต่อการตลาดในปัจจุบันอย่างไร” ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม …