ADPT

[PR] “ดีป้า” จัดงานเผยผลใช้ซอฟต์แวร์ของภาคการศึกษา

จากภาพ: ดร.กษิติธร ภูภราดัย  (ซ้าย) รองผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำทีม เผยผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ ในภาคการศึกษา ประจำปี 2559 ร่วมกับนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ Chairman บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด พร้อมจัดเวทีเสวนาเสนอความคิดเห็นจากผลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อช่วยพัฒนาระบบดิจิทัลในการขับเคลื่อนภาคการศึกษาของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] จีเอเบิล ประกาศกลยุทธ์ ‘Beyond Limits’

จีเอเบิล ประกาศกลยุทธ์ ‘Beyond Limits’ ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด จัดทัพด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

[Guest Post] ISA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในสายงาน IT และผู้บริหารโครงการ

บริษัทอินเตอร์เนชชั่นแนล เซอร์วิสเซส  แอนด์ อลิแอนซ์ จำกัด หรือ International Services & Alliance Co., Ltd. (ISA) ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี …