ADPT

[PR] DataOne Asia เชิญร่วมงานสัมมนา Data Security in Action 2016 ฟรี

d1_logo

โค้งสุดท้าย!! 5 ที่นั่งพิเศษเท่านั้น สำหรับผู้บริหารธุรกิจประกันภัย, ธนาคาร, Electronic Payment, Mobile Wallet ที่จะได้ร่วมสัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันภัยคุกคามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นชั้นนำด้าน Network & Security จากบริษัท Thales e-Security, บริษัท Bloombase, บริษัท Huawei และ บริษัท iSprint จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อชื่องาน Data Security in Action 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรต่างๆ บุคคลากรทางด้านไอที ในภาคธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เตรียมความพร้อมในการป้องกันการโจรกรรมสำหรับการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุค Digital, Data Storage และการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไม่ให้ข้อมูลขององค์กรถูกโจมตี รั่วไหล และมีวิธี ป้องกันการสูญหาย สามารถบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะที่มีความสำคัญบนระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆในงานสัมมนา เพื่อให้การสัมมนาในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ จำกัดจำนวนที่นั่ง ไม่เกิน 2 ท่าน ต่อ 1 บริษัท จึงใคร่ขอความกรุณาท่านผู้บริหาร กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่

>> ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Data Security in Action 2016 <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณนฤมล (ฝ่ายการตลาด) โทรศัพท์ 02-686-3025

ผู้ที่เหมาะแก่การเข้าร่วมสัมนาครั้งนี้

ผู้บริหาร, ผู้จัดการ หรือหัวหน้าส่วนงานไอที, บริษัทเอกชน, ธนาคาร และผู้ให้บริการด้านชำระเงิน องค์กรที่รับผิดชอบระบบและกำลังศึกษารูปแบบการชำระเงินใหม่ๆ อาทิ Electronic payment, Mobile payment, Electronic wallet, Mobile wallet, Micro/ Nano payment เป็นต้น

** ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมงานและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น!!

dataone_data_security_in_action_2016


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มประสิทธิภาพให้ “บิ๊กดาต้า” ด้วยฐานข้อมูลขนาดเล็กและกว้าง

โดย มร.จิม ฮาเร่ รองประธานฝ่ายวิเคราะห์การ์ทเนอร์ อิงค์

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Apply A/B Testing with NGINX Routing Policy โดย F5

ในปัจจุบันทุกองค์กรเข้าสู่การเป็น Digital Transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมโลก ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความต้องการในการใช้บริการต่าง ๆ จากรูปแบบออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์ที่มากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการให้บริการในรูปแบบออนไลน์จะต้องพึ่งพาแอปพลิเคชัน อย่างเช่น การซื้อสินค้าออนไลน์การสั่งอาหารออนไลน์ …