SUSE by Ingram

Cybertron เปิดอบรม 2 หลักสูตรทางด้าน Cybersecurity Innovation Workshop ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้

เมื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น และการโจมตีส่วนใหญ่ล้วนอาศัยช่องโหว่ของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นช่องทางในการยึดครองระบบ ดังนั้น เราจำเป็นที่เราต้องเร่งพัฒนาความรู้ สร้างเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในทุกตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปรับปรุง ตรวจสอบ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

จากผลการตอบรับของการอบรม CYBERSECURITY INNOVATION WORKSHOP รอบที่ผ่านมา ไซเบอร์ตรอนได้รับเกียรติจากหน่วยงานชั้นนำส่งผู้แทนเข้าร่วมการพัฒนาทักษะโดยใช้นวัตกรรมของระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber W.A.R.) ซึ่งเคยได้รับรางวัลในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2017 ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) อันเป็นเครื่องมือจำลองสภาพแวดล้อมของระบบ IT เพื่อฝึกทักษะ และประสบการณ์ผ่านภารกิจจำลองในรูปแบบ Gamification ครั้งแรกของประเทศไทย รองรับทักษะทั้งด้านการป้องกัน (Defensive) และด้านการโจมตี (Offensive) อันสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ในครั้งนี้ ไซเบอร์ตรอน ได้นำนวัตกรรมระบบ Cyber W.A.R. มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรผ่านการอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Web Application Security (Defensive & Offensive) และหลักสูตร IT Security Auditing

หลักสูตร Web Application Security
11-13 ก.ย. 2560 | Eastin Grand Sathorn Hotel
หลักสูตร IT Security Auditing
9-11 ต.ค. 2560 | Eastin Grand Sathorn Hotel
 • Overview Web Application Security
 • Understanding OWASP Top 10 2017
 • Web Application Security Tools and Methodology
 • Offensive Part of OWASP Top 10
 • Defensive Part of OWASP Top 10

หลักสูตรนี้ เน้นการพัฒนาทักษะของ Web Developer ให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนรากฐานของความปลอดภัย ซึ่งจะได้เรียนรู้ช่องโหว่ของ Web Application ที่สำคัญทั้ง 10 ประการ (OWASP) ควบคู่กับเทคนิคในการโจมตี และการป้องกัน

 • IT Audit Review
 • Network Infrastructure Audit
 • Operating System Audit
 • Web server and Web Application Audit
 • Databases System Audit

ความรู้ และทักษะในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสนสนเทศของ IT Auditor เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา ทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยสมบูรณ์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

สำหรับ Web Developer, Programmer, System Analysis, และสายงาน Software Development หรือ Penetration Tester ซึ่งต้องการสร้างเสริมความรู้/ทักษะในการตรวจสอบและพัฒนา Web Application ให้มีความปลอดภัย โดยควรมีความรู้ด้าน Cybersecurity ในระดับพื้นฐาน สามารถใช้เครื่องมือการพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับ IT Auditor, IT Management หรือผู้ที่ต้องการที่ต้องการศึกษาวิธีการในการตรวจสอบ ด้านความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Audit) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใน
เชิงเทคนิค

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • เอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารว่าง และอาหารกลางวันในวันอบรม
 • สิทธิการใช้ระบบ Cyber W.A.R. เพื่อการฝึก และทบทวนอย่างต่อเนื่อง (ระยะเวลา 2 เดือน)
อัตราค่าลงทะเบียน

ปกติ 25,000 บาท พิเศษ เหลือเพียง 19,900 บาท/หลักสูตร หรือ 35,000 บาท เมื่อลงทะเบียน 2 หลักสูตร และชำระค่าลงทะเบียนภายใน 16 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook มาใช้ในระหว่างการอบรมด้วย | อัตราค่าลงทะเบียนนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | การลงทะเบียน 2 หลักสูตร ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมาจากหน่วยงานเดียวกัน และต้องสมัครในคราวเดียวกัน

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/bGnGjB
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ register@cybertron.co.th หรือโทร 02 651 5099, 087 718 2270

เกี่ยวกับ Cyber W.A.R.

ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber Warrior Attack Range: Cyber W.A.R.) ได้รับรางวัลในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2017 ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้เพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนงาน หรือรูปแบบธุรกิจโดยมีโครงสร้างพื้นฐาน ICT สนับสนุน

ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ เป็นนวัตกรรมซึ่งทลายอุปสรรคในการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งด้าน Defensive, Offensive, IT Security Auditing, Web Application Exploit และ Digital Forensics ผ่านโปรแกรมซึ่งพัฒนาขึ้นร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ภายใต้รูปแบบ Gamification ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะของ Nation Cybersecurity Workforce Framework (NICE) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ไซเบอร์ตรอน ได้มีโอกาสนำระบบ Cyber W.A.R. ไปให้บริการแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ในการสร้างเสริมศักยภาพและฝึกทักษะของบุคลากร รวมถึงการจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์หลายครั้ง อย่างต่อเนื่อง

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Palo Alto Networks | Nutanix Webinar: Straight up Security with Nutanix and Palo Alto Networks

Palo Alto Networks และ Nutanix ขอเชิญเหล่า CISO, IT Security Manager, Security Engineer และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้าน IT Security …

CISA ออกเตือนพบคนร้ายสามารถ Bypass MFA เพื่อเข้าถึงบัญชี Cloud

CISA ได้ออกเตือนถึงเหตุการณ์ทั่วไปที่ตนพบเกี่ยวกับการโจมตีบัญชี Cloud ที่เกิดขึ้นได้บ่อย และมีบางกรณีที่คนร้ายสามารถลัดผ่านการป้องกันด้วย Multi-factor Authentication ได้