Breaking News

Cybertron เปิดอบรม 2 หลักสูตรทางด้าน Cybersecurity Innovation Workshop ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้

เมื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น และการโจมตีส่วนใหญ่ล้วนอาศัยช่องโหว่ของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นช่องทางในการยึดครองระบบ ดังนั้น เราจำเป็นที่เราต้องเร่งพัฒนาความรู้ สร้างเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในทุกตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปรับปรุง ตรวจสอบ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

จากผลการตอบรับของการอบรม CYBERSECURITY INNOVATION WORKSHOP รอบที่ผ่านมา ไซเบอร์ตรอนได้รับเกียรติจากหน่วยงานชั้นนำส่งผู้แทนเข้าร่วมการพัฒนาทักษะโดยใช้นวัตกรรมของระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber W.A.R.) ซึ่งเคยได้รับรางวัลในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2017 ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) อันเป็นเครื่องมือจำลองสภาพแวดล้อมของระบบ IT เพื่อฝึกทักษะ และประสบการณ์ผ่านภารกิจจำลองในรูปแบบ Gamification ครั้งแรกของประเทศไทย รองรับทักษะทั้งด้านการป้องกัน (Defensive) และด้านการโจมตี (Offensive) อันสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ในครั้งนี้ ไซเบอร์ตรอน ได้นำนวัตกรรมระบบ Cyber W.A.R. มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรผ่านการอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Web Application Security (Defensive & Offensive) และหลักสูตร IT Security Auditing

หลักสูตร Web Application Security
11-13 ก.ย. 2560 | Eastin Grand Sathorn Hotel
หลักสูตร IT Security Auditing
9-11 ต.ค. 2560 | Eastin Grand Sathorn Hotel
 • Overview Web Application Security
 • Understanding OWASP Top 10 2017
 • Web Application Security Tools and Methodology
 • Offensive Part of OWASP Top 10
 • Defensive Part of OWASP Top 10

หลักสูตรนี้ เน้นการพัฒนาทักษะของ Web Developer ให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนรากฐานของความปลอดภัย ซึ่งจะได้เรียนรู้ช่องโหว่ของ Web Application ที่สำคัญทั้ง 10 ประการ (OWASP) ควบคู่กับเทคนิคในการโจมตี และการป้องกัน

 • IT Audit Review
 • Network Infrastructure Audit
 • Operating System Audit
 • Web server and Web Application Audit
 • Databases System Audit

ความรู้ และทักษะในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสนสนเทศของ IT Auditor เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา ทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยสมบูรณ์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

สำหรับ Web Developer, Programmer, System Analysis, และสายงาน Software Development หรือ Penetration Tester ซึ่งต้องการสร้างเสริมความรู้/ทักษะในการตรวจสอบและพัฒนา Web Application ให้มีความปลอดภัย โดยควรมีความรู้ด้าน Cybersecurity ในระดับพื้นฐาน สามารถใช้เครื่องมือการพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับ IT Auditor, IT Management หรือผู้ที่ต้องการที่ต้องการศึกษาวิธีการในการตรวจสอบ ด้านความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Audit) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใน
เชิงเทคนิค

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • เอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารว่าง และอาหารกลางวันในวันอบรม
 • สิทธิการใช้ระบบ Cyber W.A.R. เพื่อการฝึก และทบทวนอย่างต่อเนื่อง (ระยะเวลา 2 เดือน)
อัตราค่าลงทะเบียน

ปกติ 25,000 บาท พิเศษ เหลือเพียง 19,900 บาท/หลักสูตร หรือ 35,000 บาท เมื่อลงทะเบียน 2 หลักสูตร และชำระค่าลงทะเบียนภายใน 16 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook มาใช้ในระหว่างการอบรมด้วย | อัตราค่าลงทะเบียนนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | การลงทะเบียน 2 หลักสูตร ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมาจากหน่วยงานเดียวกัน และต้องสมัครในคราวเดียวกัน

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/bGnGjB
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ register@cybertron.co.th หรือโทร 02 651 5099, 087 718 2270

เกี่ยวกับ Cyber W.A.R.

ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber Warrior Attack Range: Cyber W.A.R.) ได้รับรางวัลในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2017 ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้เพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนงาน หรือรูปแบบธุรกิจโดยมีโครงสร้างพื้นฐาน ICT สนับสนุน

ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ เป็นนวัตกรรมซึ่งทลายอุปสรรคในการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งด้าน Defensive, Offensive, IT Security Auditing, Web Application Exploit และ Digital Forensics ผ่านโปรแกรมซึ่งพัฒนาขึ้นร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ภายใต้รูปแบบ Gamification ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะของ Nation Cybersecurity Workforce Framework (NICE) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ไซเบอร์ตรอน ได้มีโอกาสนำระบบ Cyber W.A.R. ไปให้บริการแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ในการสร้างเสริมศักยภาพและฝึกทักษะของบุคลากร รวมถึงการจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์หลายครั้ง อย่างต่อเนื่อง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

GitHub ขยายความสามารถ Token Scanning ไปยัง Atlassian Dropbox และ Discord

GitHub ได้ประกาศขยายความสามารถของ Token Scanning ไปยังพาร์เนอร์ใหม่ 5 รายคือ Atlassian, Dropbox, Discord, Proctorio และ Pulumi

Facebook ออกเครื่องมือ ‘Off-Facebook Activity’ ช่วยควบคุมการแชร์ข้อมูล

หลังจากมีประเด็นมากมายด้าน Privacy วันนี้ Facebook จึงได้พยายามออกเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแชร์ข้อมูลกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ เช่น เรามักสงสัยว่าทำไมเข้าเว็บแล้วมีโฆษณามาปรากฏใน Facebook ด้วย ซึ่งเครื่องมือใหม่นี้เรียกว่า ‘Off-Facebook Activity’