SUSE by Ingram

Cybertron เปิดคอร์สอบรม Cybersecurity Innovation Workshop ซ้อมแฮ็คและรับมือด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์

ในปัจจุบัน เราพบเห็นภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่เป็นประจำ ทั้งจากการค้นพบช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมถึงมัลแวร์ และบริการรับจ้างก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ (Crime-as-a-Service) ดังนั้น แม้ผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ด้านเทคนิคขั้นสูงก็สามารถก่ออาชญากรรมและสร้างการโจมตีทางไซเบอร์ได้ จึงเป็นความจำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ต้องเร่งตรวจสอบ ปรับปรุง และเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และความปลอดภัยสารสนเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่อุปสรรคประการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ก็คือ การขาดความชำนาญในภารหน้าที่ที่จำเป็นต้องปฏิบัติ ซี่งการฝึกอบรมโดยทั่วไปไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการฝึกทักษะได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber W.A.R.) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของไซเบอร์ตรอน จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการฝึกทักษะของนักรบไซเบอร์ (Cyber Warrior) ของหน่วยงานด้านความมั่นคง ครอบคลุมการเรียนรู้และการฝึกทักษะด้านการป้องกัน (Defensive), การโจมตี (Offensive), ด้านระบบปฏิบัติการ, เว็บแอพพลิเคชั่น และด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัล (Digital Forensics) ซึ่งพัฒนาขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Computer System) และในขณะนี้ ระบบ Cyber W.A.R. พร้อมแล้วที่จะให้บริการแก่สมาชิกในการฝึกและทบทวนทักษะด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในรูปแบบ Gamification

ไซเบอร์ตรอน พร้อมนำเสนอระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ ผ่านการฝึกอบรมใน หลักสูตร CYBERSECURITY INNOVATION WORKSHOP หรือ CI Workshop ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Grande Centre Point Ploenchit กรุงเทพฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรซึ่งมีหน้าที่ หรือความสนใจด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้าน OS, Web Application และ Database เหมาะสำหรับ IT Security Professional ตั้งแต่ระดับต้น-ระดับกลาง ผ่านการฝึกทักษะด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber W.A.R.) ซึ่งเปิดให้สมาชิกได้ทดลองใช้งานทั้งระหว่างการฝึกอบรม หรือแม้กระทั่งเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมไปแล้วก็ตาม

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก www.facebook.com/cybertronsec
สอบถามข้อมูล หรือลงทะเบียนได้ที่ register@cybertron.co.th หรือ Line: @cybertron

* การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมมีค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

** โปรโมชันพิเศษ เพียงแค่แจ้งว่าทราบข่าวจาก TechTalkThai รับส่วนลดฟรี 10% **

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ผู้เชี่ยวชาญเผยช่องโหว่ใหม่ DNSpooq คาดกระทบอุปกรณ์จำนวนมาก

JSOF บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยจากอิสราเอลได้ค้นพบช่องโหว่ใหม่ 7 รายการ ในซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการ Network Service ที่ชื่อ Dnsmasq

Malwarebytes เผยถูกแฮ็กเกอร์กลุ่มเดียวกับที่โจมตี SolarWinds เข้าถึงระบบภายใน

Malwarebytes เป็นอีกหนึ่งบริษัทด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่ถูกแฮ็กเกอร์ที่โจมตี SolarWinds เข้าถึงระบบได้ อย่างไรก็ดีสาเหตุของ Malwarebytes ไม่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ของ SolarWinds เพราะไม่ได้เป็นคู่ค้ากัน แต่ถูกเจาะเข้ามาทางผลิตภัณฑ์ป้องกันอีเมล Office 365