Cyber Elite เปิดศูนย์ CSOC บริการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์แบบครบวงจร

ในปัจจุบัน หลายองค์กรทั่วโลกต่างพลิกโฉมธุรกิจของตนสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น สินค้าและบริการต่างถูกนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเป็นจำนวนมาก เหล่านี้ก่อให้เกิดช่องทางที่อาชญากรไซเบอร์จะใช้โจมตีระบบขององค์กรได้มากขึ้น การรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในสมัยก่อนที่รอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยจัดการเป็นกรณีๆ ไป ไม่สามารถใช้ได้กับภัยคุกคามปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและรุนแรง ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ทันทีหรือเสี่ยงถูกลูกค้าฟ้องร้องได้อีกต่อไป

Cyber Elite ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรภายใต้กลุ่มเบญจจินดาจึงเปิดให้บริการ Cyber Security Operations Center (CSOC) เพื่อช่วยองค์กรเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ตรวจจับการโจมตีได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่องค์กร ด้วยทีมงานที่ได้รับสืบทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากกลุ่มเบญจจินดามานานกว่า 60 ปี และเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทันสมัย คัดสรรมาอย่างดีให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร

การตั้ง SOC เองอาจไม่ตอบโจทย์องค์กรในปัจจุบันที่ต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างต่อเนื่อง แนวคิดเรื่องศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Operations Center: SOC) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น อย่างไรก็ตาม SOC ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่ซื้อเข้ามาติดตั้งใช้งานแล้วจบไป SOC ต้องประกอบด้วยทั้งเทคโนโลยี กระบวนการ และบุคลากรที่มีทักษะสำหรับวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเข้าใจบริบทโดยรอบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ด้วยเหตุนี้ การตั้ง SOC ให้ประสบผลสำเร็จจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากร รวมไปถึงงบประมาณจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับธุรกิจ SMB ที่มีทรัพยากรและเงินลงทุนจำกัด โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท., ก.ล.ต., คปภ., กสทช. ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การเลือกใช้บริการ SOC จากภายนอกอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบทันที เนื่องจากผู้ให้บริการ SOC ส่วนใหญ่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และกระบวนการที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนวางระบบ จัดทำกระบวนการ หรือฝึกอบรมบุคลากรแต่อย่างใด

Cyber Elite ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สู่การเป็น CSOC มาตรฐานสากล

โดยทั่วไปแล้ว SOC จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ โดยพึ่งพาการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และประสานการทำงานกับระบบภายในองค์กรเป็นหลัก Cyber Elite จึงได้ผสานเทคโนโลยี Threat Intelligence จากภายนอกเข้าไปเพื่อเสริมความสามารถในการรับรู้ถึงแนวโน้มภัยคุกคามล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้องค์กรตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น กลายเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์แบบครบวงจร (Cyber Security Operations Center: CSOC)

จุดเด่นของบริการ CSOC ของ Cyber Elite ได้แก่

  • เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์แบบ 24/7 ตลอด 365 วัน
  • จัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ แล้วนำมาวิเคราะห์ คัดกรอง จัดลำดับความสำคัญ และแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ พร้อมให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ลงพื้นที่เพื่อรับมือ ตอบสนอง เพื่อช่วยระงับเหตุการณ์ และแก้ไขภัยคุกคามไซเบอร์
  • จัดทำรายงานการแจ้งเตือนจากฐานข้อมูล Threat Intelligence และรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามที่ตรวจพบ พร้อมระบุคำแนะนำอย่างครบถ้วน
  • จัดทำเงื่อนไขการตรวจจับและวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุผิดปกติให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์กร
  • ตรวจจับภัยคุกคามเชิงรุกด้วยบริการ Threat Intelligence, Threat Hunting, User and Entity Behavior Analytics และอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management) และ ISO 27701 (Privacy Information Management)

CSOC เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Managed Security Services ของ Cyber Elite ซึ่งลูกค้าสามารถต่อยอดไปใช้บริการดังกล่าวได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การปรับจูนระบบที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามที่ธุรกิจมีแนวโน้มจะต้องเผชิญ ไปจนถึงการจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและการวางมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก เรียกว่าเป็นการยกระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาให้ Cyber Elite ดูแลอย่างครบวงจร ลดภาระของพนักงานและช่วยให้องค์กรสามารถโฟกัสกับการดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์อีกต่อไป

เฝ้าระวังให้ธุรกิจทุกประเภท ทุกสภาพแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่เลือกสรรมาอย่างดี

Cyber Elite ให้บริการ CSOC แก่บริษัทและองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้พบเจอกับปัญหา ภัยคุกคาม และ Use Cases ที่หลากหลาย ซึ่ง Cyber Elite ได้นำประสบการณ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับลูกค้าในเครือข่ายทั้งหมด รวมไปถึงลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศของลูกค้าจะได้รับการปกป้องจากแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุด

Cyber Elite จับมือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่หลากหลาก เพื่อพัฒนา CSOC ที่ทันสมัย ทรงพลัง และสามารถตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ หนึ่งในนั้นคือ IBM ซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก โดยเทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่นำเข้ามาใช้ได้แก่ SIEM, SOAR, UEBA เป็นต้น นอกจากนี้ Cyber Elite ยังเลือกสรรโซลูชันและจัดทำกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วยสิ่งที่เหมาะสมกับองค์กรของตนมากที่สุด

บริการ CSOC ของ Cyber Elite เหมาะสำหรับองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่ธุรกิจ SMB ที่มีงบประมาณและทรัพยากรจำกัด ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มี SOC เป็นของตนเองและกำลังมองหา SOC ทางเลือกที่มาช่วยตรวจสอบและยืนยันเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น

“เรามีความเชื่อว่า การที่เหตุการณ์ (ด้านความมั่นคงปลอดภัย) ยังไม่เกิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราจึงเน้นเรื่องการตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นการทำ Managed Cyber Threat Intelligence หรือ Managed Vulnerability Management นอกจากนี้เรายังส่งมอบบริการที่ถูกปรับแต่งและจัดทำให้เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล้อมขององค์กรของลูกค้า โดยไม่ยึดติดกับเจ้าของผลิตภัณฑ์รายใด” — ดร. ศุภกร กล่าวเสริม

พร้อมทีมงานมากประสบการณ์จากกลุ่มเบญจจินดา

Cyber Elite ได้สืบทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากกลุ่มเบญจจินดามานานกว่า 60 ปี ทั้งด้านการวางระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การกำกับดูแล การเฝ้าระวัง และการรับมือกับภัยคุกคาม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองระดับสากลมากมาย อาทิ CISSP, CSSLP, CISA, CISM, CDPSE, CDPO, GIAC, GWAPT, ECSA, CEH, CASP+, CySA+ และอื่นๆ นอกจากนี้ Cyber Elite ยังมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านไซเบอร์ (Cyber Research & Development) เป็นของตัวเอง โดยทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาในกลุ่มเบญจจินดาเพื่อวิจัยและพัฒนาโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการของ CSOC เช่น

  • Robotic Process Automation (RPA) สำหรับจัดการงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ในแต่ละวัน การแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม (Noise) หรือที่มีความสำคัญน้อยโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมนักวิเคราะห์สามารถโฟกัสกับเหตุการณ์ภัยคุกคามที่มีความสำคัญได้อย่างเต็มที่
  • User and Entity Behavior Analytics ที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยี AI สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานที่ผิดปกติของผู้ใช้ โดยปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของลูกค้า

นอกจากนี้ Cyber Elite ในฐานะศูนย์กลางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกลุ่มเบญจจินดา ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์กับระบบและฐานข้อมูลภัยคุกคามระดับโลกอีกด้วย

สนใจบริการ CSOC ของ Cyber Elite ติดต่อ

Email: mkt@cyberelite.co
LINE: @cyberelite
Tel: 094-480-4838


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cloudflare ประกาศโปรเจ็ค Turnstile มุ่งหน้าทดแทนการใช้งาน CAPTCHAs สู่แนวทางใหม่

Cloudflare ได้เปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียก API ในโปรเจ็คใหม่ของตนที่ชื่อ Turnstile โดยไอเดียก็คือการพิสูจน์ผู้ใช้งานด้วยมุมมองที่เหนือชั้นกว่า CAPTCHAs แบบเดิมที่ Cloudflare มองว่ายังมีหลายปัญหาที่ต้องแก้ไขและประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควร

[Guest Post] งานแสดงเทคโนโลยีธุรกิจ 5G แห่งอนาคต เริ่มอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้!!

เปิดประสบการณ์สู่โลกของธุรกิจเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง 28-29 กันยายน ณ สามย่านมิตรทาว์นฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ