Black Hat Asia 2023

CU Webinar : Transform data from different source into a trusted with IBM Data Integration

Computer Union ขอเรียนเชิญ Data Engineer, Data Analyst, ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Infrastructure และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Transform data from different source into a trusted with IBM Data Integration” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันสำหรับการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ : Transform data from different source into a trusted with IBM Data Integration

ผู้บรรยาย :

  • คุณอานนท์ มณฑาทิพย์กุล ตำแหน่ง Data & AI Sale Specialist จาก บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
  • คุณอนุวรรตน์ ชำนาญเวช ตำแหน่ง Presales Software Specialist จากบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

วันเวลา : พุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ภาษา : ไทย

ช่องทางการบรรยาย : Zoom Webinar

ลิงก์ลงทะเบียน : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_p5_QvwnaRQqqTrhl43g6tA

ปัจจุบันนี้ข้อมูลในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันและกระจายอยู่ในหลายระบบ กระบวนการรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในการทำ Business Intelligence เนื่องจากข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

IBM Data Integration มี solution ในการรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล รองรับได้ทั้งข้อมูลที่มีจำนวนมากและข้อมูลที่มีความซับซ้อน สามารถทำงานร่วมกับ environment ต่างๆ เพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Agenda:

– Overview current business requirement to address

– Customer pain point

– Data integration Use cases

– Benefit

– IBM Data integration products overview

                – IBM DataStage

                – IBM QualityStage

                – IBM Data Replication (CDC)

– Q&A


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …