Black Hat Asia 2023

CU Webinar : Build Intelligence IT Operations with IBM AI [8 กันยายน 2564]

Computer Union ขอเรียนเชิญ IT Manager, IT Operation หรือผู้ปฏิบัติงานในสายไอทีทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Build Intelligence IT Operations with IBM AI” เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในองค์กรด้วยเครื่องมือ Application Observability, Application Resource Management และ Watson AIOPs งานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ : Build Intelligence IT Operations with IBM

ผู้บรรยาย :

  • คุณเพชรไพฑูรย์ กรุงวงศ์  ตำแหน่ง Digital Transformation Advisor  จาก บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
  • คุณอนุกูล คงสกูล ตำแหน่ง Presales Software Specialist จาก บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

วันเวลา : วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ภาษา : ไทย

ลิงก์ลงทะเบียน : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_slvH1MJCS3ubeq8CypaWiA

ทำความรู้จักกับเครื่องมือและกระบวนการที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้ยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง โดย Solution ดังกล่าวประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้

  • Application Observability สำหรับการ Monitor Application โดยเฉพาะ Cloud Native Application ทำให้สมารถมองเห็นทุกองค์ประกอบภายใน Application รวมถึงสามารถทราบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • Application Resource Management สำหรับการ Optimize Infrastructure ที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงสามารถเพิ่มลดทรัพยากรเพื่อให้ Application ทำงานได้อย่างราบรื่น
  • Watson AIOPs สำหรับการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาไว้ที่เดียวในลักษณะ Centralize สำหรับการทำ Predictive Incident Management, Chatops เป็นต้น

Agenda

– IT operations challenges

– How to build intelligence it operation with IBM AI

– IBM application observability & resource management introducing


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …