Ingram SUSE

Cloudflare ออกเครื่องมือ ‘Cache Analytics’

Cloudflare ได้ประกาศออกเครื่องมือช่วยวิเคราะห์เนื้อหาในการใช้แคช สำหรับลูกค้าประเภท Pro, Business และ Enterprise

credit : Cloudflare

หากเราสามารถเข้าใจการใช้งานข้อมูลในแคชได้และสามารถ Tuning ให้แคชทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซิร์ฟเวอร์แคชก็จะตอบสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการได้รวดเร็วกว่านั่นเองเพราะอยู่ใกล้กว่า ในขณะที่เจ้าของเว็บก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่า Data Transfer ซึ่งเป็นรายจ่ายหลักของการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ความสามารถในการวิเคราะห์ได้ว่าแคชที่ลูกค้าใช้งานอยู่มีประสิทธิภาพแค่ไหนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยความสามารถของเครื่องมือที่ Cloudflare ออกมาใหม่สรุปได้ดังนี้

  • สามารถดูได้ว่ามีเนื้อหาอะไรที่ไม่อยู่ในแคชแต่สมควรมี อะไรหมดอายุ หรือไม่อัปเดต
  • ผู้ใช้งานจะสามารถเรียกดูข้อมูลอย่างเจาะจงได้ด้วยการ Filter ตาม Hostname หรือตัวเลือกอื่นๆ ได้
  • แสดงยอดของ Top การใช้งานต่างๆ ให้เห็นภาพรวม
  • ดูข้อมูลระหว่างการ Request และ Data Transfer เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น เช่น ว่าเกิดเหตุการณ์ข้อมูลอัปเดตไม่ทันการณ์จะต้องปรับอัตรา TTL ใหม่ เป็นต้น

สำหรับเครื่องมือนี้จะให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า Pro ได้ย้อนหลัง 3 วัน ในขณะที่ประเภท Business และ Enterprise ย้อนหลังไปได้ถึง 21 วัน

ที่มา :  https://blog.cloudflare.com/introducing-cache-analytics/

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] หัวเว่ยเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์โซลูชันอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ ช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ไอซีทีของมหาวิทยาลัยไทยและภาคองค์กรธุรกิจให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ หัวเว่ยจัดงาน Huawei Asia Pacific IP Club Carnival 2021 ภายใต้หัวข้อ “พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนอนาคตใหม่ให้วงการ” พร้อมเผยว่าโซลูชันด้านการสื่อสารและส่งข้อมูลจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจะช่วยกลุ่มองค์กรธุรกิจรวมถึงสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้สามารถสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความยืดหยุ่น …

Cloudflare ออกฟีเจอร์ช่วยทำ Dynamic URL Rewriting

Cloudflare ได้ประกาศออกความสามารถ Transform Rules หรือการทำ URL Rewriting ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับ Edge