[PR] ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจำเป็นต้อง “ปรับโครงสร้างบุคลากร” ใหม่ในยุคดิจิตอล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( HR ) ในบริษัทของคุณได้มีการปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือไม่? ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน รายงาน Digital Vortex ระบุว่า องค์กรที่ปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลอย่างจริงจังจะเข้ามาช่วงชิงตำแหน่งจากบริษัทชั้นนำ 4 ใน 10 แห่งใน 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจำนวนมากมุ่งเน้นการปฏิรูประบบไอที และกระบวนการทางด้านธุรกิจ มักจะละเลย ‘บุคลากร’ ซึ่งถือเป็น ‘สินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด’ ของบริษัท การมองข้ามสินทรัพย์ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลได้

techtalkthai_mobile_workforce_03

ซิสโก้คาดการณ์ว่าภายในปี 2563 จะมีวัตถุราว 50,000 ล้านชิ้นถูกเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต และสามารถสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ จะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการเสริมศักยภาพด้วยการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการสื่อสารดังกล่าว รายงานฉบับใหม่ของศูนย์ปฏิรูปธุรกิจดิจิตอล ( DBT Center ) ภายใต้โครงการความร่วมมือของ IMD และซิสโก้ ระบุว่า มีบริษัทไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่บรรลุความสามารถพื้นฐานสำคัญ 3 ประการที่ช่วยสร้างความคล่องตัวของธุรกิจดิจิตอล ได้แก่ การตระหนักรู้อย่างรอบด้าน ( hyperawareness ) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร รวมถึงคู่แข่ง และสภาวะตลาด; การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน ( informed decision-making ) ซึ่งหมายถึงการใช้ข้อมูล และระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในการตัดสินใจที่ดีกว่าในทุกระดับขององค์กร และการดำเนินการที่รวดเร็ว ( fast execution ) ซึ่งหมายถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วหลังจากการตัดสินใจ[1] นี่คือความสามารถพื้นฐาน 3 ข้อที่องค์กรต่าง ๆ จะต้องเสริมสร้างให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

กิจกรรม “Breakathon” คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการที่ซิสโก้ปรับใช้ความสามารถพื้นฐานที่สำคัญ 3 ข้อดังกล่าว กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในสถานที่ 9 แห่ง โดยอาศัยโซลูชั่นการทำงานร่วมกันของซิสโก้ เช่น TelePresence, WebEx และ Spark และมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดในสาขาต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงกระบวนการแนะแนวสำหรับพนักงานใหม่ ผู้ชนะการประกวดในสาขานี้ได้สร้างโมบายล์แอพที่ชื่อว่า YouBelong@Cisco เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ และหัวหน้าทำงานร่วมกันในช่วงสองสามสัปดาห์แรก ๆ อย่างราบรื่นในที่ทำงานใหม่ที่ซิสโก้ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีการบันทึกข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้มีการตัดสินใจร่วมกัน และมีการระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญทั่วทั้งบริษัท ซึ่งทำให้การปฏิรูปบุคลากรของซิสโก้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม

ในยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลาย ๆ อุตสาหกรรมเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลพยายามที่จะขยายขีดความสามารถของแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในโซนเวลาที่แตกต่างกัน ขณะที่ธนาคารพยายามสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และนำเสนอบริการที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยคำแนะนำจากส่วนกลางได้ตลอดเวลา ส่วนห้างสรรพสินค้าก็เริ่มขยายประสบการณ์การซื้อสินค้า หรือแนะนำสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือก่อนลูกค้าจะเดินถึงชั้นโชว์สินค้า นอกจากนี้อาจารย์ในสถานศึกษาต่าง ๆ ยังคงมองหาหนทางที่จะนำเสนอหลักสูตรผ่านอุปกรณ์พกพาของนักเรียนนักศึกษา เพื่อสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ส่วนสายการผลิตก็ต้องการให้วิศวกรของบริษัทมีการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับโรงงานผลิตได้ตลอดเวลา เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจก็พยายามหาโซลูชั่นที่ช่วยให้บุคลากรหลายเจนเนอเรชั่นสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา “การทำงานร่วมกัน” กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร ความรวดเร็วในการปฎิรูปการทำงานจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบ ใน 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทที่มีความคล่องตัวโดยใช้ดิจิตอลสามารถสร้างผลประกอบการด้านการเงินที่ “ดีกว่าระดับเฉลี่ย” ถึง 3 เท่า

ซิสโก้ได้ปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรภายใต้กรอบโครงสร้าง People Deal และนวัตกรรมโซลูชั่นที่ผสานรวมกับหลักการปฏิรูปบุคลากร สามองค์ประกอบหลักของกรอบโครงสร้าง People Deal ของซิสโก้ ได้แก่ การเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่หนทางที่ดีขึ้น การสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุก ๆ ด้านเพื่อสร้างแนวคิดที่สดใหม่และมีความเป็นไปได้ การสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกคน ด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับบุคลากร ลูกค้า และโลกของเรา เป้าหมายหลักของกรอบโครงสร้างนี้คือ เพื่อปรับใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นกว่าสำหรับทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ในการสนับสนุนแนวทางใหม่นี้ ซิสโก้ได้พัฒนาแอพที่ผสานปัจจัยเร่งด้านดิจิตอลสำหรับการปฏิรูปบุคลากร ซึ่งมีชื่อว่า “Collaborative Decision-making” แอพนี้ช่วยให้ผู้จัดการกำหนดเป้าหมายเป็นรายสัปดาห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสัปดาห์ที่แล้วได้ นอกจากนี้ผู้จัดการยังสามารถสื่อสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา กระบวนการนี้นับว่าสำคัญอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่แล้วความก้าวหน้าที่สำคัญมักจะเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นก็ตาม

ถึงเวลาแล้วสำหรับการ ”บ่มเพาะทักษะของบุคลากรเชิงดิจิตอล” เพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอล การสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายไอที จะช่วยให้ประเทศสามารถสร้างตำแหน่งงานที่มีมูลค่าสูง และเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับประเทศ

[1]Workforce Transformation in the Digital Vortex

 

บทความโดย

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้
คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้

 

 About TechTalkThai_PR

Check Also

Cisco เพิ่มความสามารถให้ Network Insights ยกระดับการป้องกันปัญหาแบบ Proactive

Cisco ได้เเผยความสามารถใหม่ในฟังก์ชัน Network Insights ใน Data Center Network Assurance ให้สามารถรวบรวมข้อมูลในเครือข่าย แจ้งเตือน และระบุปัญหา ได้ก่อนเกิดเหตุ

Cisco แพตช์ช่องโหว่ร้ายแรงใน Firepower Management และผลิตภัณฑ์อื่นกว่า 26 รายการแนะผู้ใช้เร่งอัปเดต

Cisco ได้ประกาศ Advisory สำหรับช่องโหว่ต่างๆ กว่า 27 รายการ โดยมีช่องโหว่ร้ายแรง 1 รายการกระทบกับซอฟต์แวร์ Firepower Management Center จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานเร่งอัปเดตครับ