ADPT

Cisco ออกแพทช์ อุดช่องโหว่ DoS และ Command Injection บน Cisco IOS/IOS XE

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันระบบเครือข่ายและ Data Center แบบครบวงจร ออก Security Advisories ล่าสุด สำหรับให้คำแนะนำการอุดช่องโหว่ระดับความรุนแรงสูงบนซอฟต์แวร์ Cisco IOS และ Cisco IOS XE รวม 5 รายการ ซึ่งช่วยให้แฮ็คเกอร์สามารถโจมตีแบบ DoS หรือลอบส่งโค้ดแปลกปลอมเข้ามารันบนอุปกรณ์ได้

Credit: Visual Generation/ShutterStock

ช่องโหว่ 5 รายการประกอบด้วยช่องโหว่บน DHCP Client, L2TP, Zero Touch Provisioning, HTTP Server และ Web User Interface โดยมีรายละเอียด ดังนี้

DHCP Client – ช่องโหว่บน DHCP Client Implementation ของ Cisco IOS และ IOS XE ซึ่งช่วยให้แฮ็คเกอร์สามารถสร้าง DHCP Packet แบบพิเศษขึ้นมา เพื่อโจมตีอุปกรณ์ที่เป็น DHCP Client แบบ DoS โดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170322-dhcpc

Layer 2 Tunneling Protocol – ช่องโหว่บน L2TP Parsing Function ของ Cisco IOS และ IOS XE ซึ่งช่วยให้แฮ็คเกอร์สามารถ Reload อุปกรณ์ผ่านทางการส่ง L2TP Packet แบบพิเศษเข้ามายังอุปกรณ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนก่อน กลายเป็นการโจมตีแบบ DoS

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170322-l2tp

Zero Touch Provisioning – ช่องโหว่การประมวลผล DHCP Packet ขณะทำ Provisioning บน Cisco ASR 920 Series ซึ่งช่วยให้แฮ็คเกอร์สามารถสร้าง DHCP Packet แบบพิศษขึ้นมาเพื่อ Reload อุปกรณ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตน กลายเป็นการโจมตีแบบ DoS

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170322-ztp

HTTP Command Injection – ช่องโหว่ที่เกิดจากการตรวจสอบ Input ของผู้ใช้ไม่ดีเพียงพอบน Cisco IOS และ IOS XE ช่วยให้แฮ็คเกอร์ที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนเข้ามาแล้วสามารถลอบส่งคำสั่งอันตรายเข้ามาผ่านทาง Input แล้วโจมตีแบบ Command Injection โดยมีสิทธิ์เป็น Root ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170322-xeci

Web User Interface – ช่องโหว่บน Web User Interface ของ Cisco IOS และ IOS XE ที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรไม่ดีเพียงพอขณะที่รับภาระการทำงานหนัก ซึ่งช่วยให้แฮ็คเกอร์สามารถส่ง Request เข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อโจมตีแบบ DoS โดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170322-webui


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน