[Guest Post] CIBA DPU จับมือม.ดังอังกฤษเปิด Double Degree เรียนรู้ธุรกิจจากทั่วโลก

CIBA DPU  จับมือ The University of Northampton ประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตร Double Degree สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และ MBA หวังเพิ่มโอกาสแก่นักศึกษาไทย เรียนรู้ธุรกิจฝั่งตะวันตกและตะวันออก เพิ่มช่องทาง เครือข่ายในการทำธุรกิจ พร้อมลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ และโอกาสทางการศึกษาให้มากที่สุด วิทยาลัย CIBA ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ The University of Northampton ประเทศอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ปริญญา หรือ Double Degree ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ หรือจะเรียนในประเทศไทยซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบจาก DPU และ The University of Northampton ประเทศอังกฤษ

      “ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการขยายโอกาสใหันักศึกษาไทยที่ไม่สะดวกจะเดินทางไป   ต่างประเทศ สามารถเรียนในเมืองไทยได้ ซึ่งทาง The University of Northampton เป็นมหาวิทยาลัยดังในประเทศอังกฤษ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผู้ประกอบการ หรือธุรกิจ CIBA DPU ก็มีนโยบายที่สอดคล้องกันในเรื่องการสนับสนุนความสามารถของนักศึกษาในการสร้างธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ทางมหาวิทยาลัยมีที่ปรึกษาเฉพาะทางที่พร้อมช่วยผลักดันให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากความลงตัวดังกล่าวทำให้นักศึกษาที่จะเรียนในหลักสูตรได้เห็นมุมมองทางด้านธุรกิจในประเทศตะวันตก และตะวันออก ขณะเดียวกันจะเป็นการเปิดเครือข่ายในการทำธุรกิจ เพราะรูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นจากสถานการณ์จริง กรณีศึกษาจริงที่เกิดขึ้นจากในประเทศฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก นักศึกษาจะมีโอกาสในการทำธุรกิจและเรียนรู้ธุรกิจในโลกสมัยใหม่ได้มากขึ้น”คณบดีวิทยาลัย CIBA กล่าว

      ทั้งนี้ ปัจจุบัน วิทยาลัย CIBA มีการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนกว่า 20 ประเทศ ดังนั้น ในหลักสูตร ปริญญาดังกล่าว จะมีนักศึกษาที่เข้าเรียนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งจะได้แนวทางด้านธุรกิจที่มาจากบุคลากร คณาจารย์ วิทยาลัย CIBA และ The University of Northampton รวมถึงผู้เชี่ยวชาญมากมาย โดยทั้ง หลักสูตรจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะรับคลาสละ 30 คน สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://ciba.dpu.ac.th/ หรือเพจ CIBAวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ https://www.facebook.com/dpuciba/


About Maylada

Check Also

[Guest Post] Bitkub Blockchain Technology ร่วมงาน Huawei Connect 2022

พร้อมขึ้นเวทีเน้นย้ำถึงความสำคัญของ Web3.0และชูศักยภาพการใช้งานจริงของเทคโนโลยีบน Bitkub Chain

[Guest Post] บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพเยาวชนไทย