Microsoft Azure: เมื่อการเลือก Cloud นั้นมองแต่เทคโนโลยีไม่ได้

เมื่อเร็วๆ นี้ทางทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับทีมงานของ Microsoft Thailand เกี่ยวกับมุมมองของตลาด Cloud Computing จากธุรกิจหลากหลายขนาดในประเทศไทย และพบว่ามีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะทีเดียวที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ Startup ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่กำลังพิจารณาบริการ Cloud อยู่ จึงขอนำมาแบ่งปันกันดังนี้ครับ

 

มุมของนักพัฒนา: การเลือก Cloud คือการเลือกเทคโนโลยีสำหรับปัจจุบัน และอนาคต

Credit: Microsoft

 

ผู้ให้บริการ Cloud แต่ละรายเองนั้นต่างก็มีแนวทางในการนำเสนอบริการ Cloud ที่แตกต่างกันไป และสร้างจุดเด่นของตนเองขึ้นมาทั้งในเชิงของรูปแบบบริการ, ค่าใช้จ่าย, เทคโนโลยีเสริม และอื่นๆ อีกมากมาย การมองบริการ Cloud ให้เหนือขึ้นไปกว่าระดับของ Infrastructure as a Service ขึ้นไปนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการประเมินเทคโนโลยีของบริการ Cloud จากผู้ให้บริการ Cloud แต่ละราย เพื่อให้ระบบ IT ของเราที่พัฒนาบนบริการ Cloud เหล่านั้นสามารถต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในบริการ Cloud เหล่านั้นได้ในอนาคต ไม่ต้องวุ่นวายกับปัญหาทางด้านการส่งข้อมูลจากระบบต่างๆ ข้าม Cloud หรือต้องย้ายระบบไปยังผู้ให้บริการ Cloud รายอื่นๆ ในภายหลัง เพียงเพื่อจะใช้เทคโนโลยีหรือบริการในส่วนที่ต้องการ

เทคโนโลยีที่ควรจะต้องพิจารณาเผื่ออนาคตในกรณีนี้ก็เช่น ความสามารถในการรองรับ Big Data Analytics, ความสามารถในการทำ Data Visualization, ความสามารถในการรองรับ Internet of Things, ความสามารถในการทำ Machine Learning, ความสามารถในการ Artificial Intelligence (AI), ความสามารถในการทำ Conversation as a Platform, ความสามารถในการทำ Chatbot, ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Business Application ต่างๆ, บริการเสริมเช่นระบบ Blockchain, สถาปัตยกรรมที่รองรับการทำ Hybrid Cloud ร่วมกับองค์กร, การผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจ, ความสามารถในการรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมายที่อาจเปิดโอกาสและความสามารถใหม่ๆ ให้กับธุรกิจได้ด้วยเทคโนโลยี

ความง่ายในการใช้บริการเหล่านี้เองก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน เพราะหากบริการ Cloud เหล่านี้เข้าถึงได้ยาก และไม่คุ้นเคยต่อผู้ใช้งานหน้าใหม่ ในอนาคตเมื่อธุรกิจหรือบริการ Cloud ของเราเริ่มเติบโตขึ้น การจัดจ้างคนมาเพื่อรองรับงานใหม่ๆ บน Cloud นั้นก็จะยากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

Microsoft Azure เองนั้นถือว่ามีข้อได้เปรียบกว่าบริการ Cloud อื่นๆ อยู่ค่อนข้างมาก ด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

 • Virtual Machines บริการ VM ที่รองรับได้ทั้ง Windows และ Linux https://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/
 • Azure Container Service บริการสำหรับบริหารจัดการและใช้งาน Docker บน Microsoft Azure https://azure.microsoft.com/en-us/services/container-service/
 • Functions ระบบ Serverless Architecture สำหรับการพัฒนาระบบจัดการเหตุการณ์ต่างๆ https://azure.microsoft.com/en-us/services/functions/
 • App Service บริการ Platform สำหรับสร้าง Web Application และ Mobile Application ที่เรียกใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ https://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/
 • SQL Database บริการฐานข้อมูล SQL Database-as-a-Service ให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทนทาน และปลอดภัย https://azure.microsoft.com/en-us/services/sql-database/
 • DocumentDB บริการฐานข้อมูล No SQL Database-as-a-Service สำหรับจัดการ Unstructured Data โดยเฉพาะ https://azure.microsoft.com/en-us/services/documentdb/
 • SQL Data Warehouse บริการระบบ Data Ware House สำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร และเพิ่มขยายได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ https://azure.microsoft.com/en-us/services/sql-data-warehouse/
 • Azure Active Directory บริการ Directory Service ที่เชื่อมต่อกับ On-premises Data Center ขององค์กรได้ เพื่อรองรับการทำ Single Sign-on ได้จากทุกระบบ https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory/
 • Backup สามารถ Backup ทั้ง Windows 10, Windows Server, Application ต่างๆ ของ Microsoft ทั้ง On-premises และ Cloud ขึ้นไปยัง Microsoft Azure ได้ทันที https://azure.microsoft.com/en-us/services/backup/
 • HDInsight สร้าง Apache Spark และ Apache Hadoop สำหรับพร้อมใช้งานได้บน Cloud ทันที https://azure.microsoft.com/en-us/services/hdinsight/
 • Data Factory ระบบบริหารจัดการ Data Pipeline แบบอัตโนมัติ เพื่อเตรียมข้อมูลดิบให้พร้อมสำหรับการนำไปวิเคราะห์และประมวลผล https://azure.microsoft.com/en-us/services/data-factory/
 • Data Lake Store พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการทำ Big Data Analytics ขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ https://azure.microsoft.com/en-us/services/data-lake-store/
 • Data Lake Analytics ระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล Big Data Analytics ด้วยภาษา U-SQL แบบคิดค่าใช้จ่ายการประมวลผลเป็นรายครั้ง https://azure.microsoft.com/en-us/services/data-lake-analytics/
 • PowerBI Embedded ระบบ Data Visualization สำหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบกราฟต่างๆ ได้อย่างสวยงาม และสามาถนำไปใช้ใน Application ได้หลากหลาย https://azure.microsoft.com/en-us/services/power-bi-embedded/
 • API Management ระบบ API Gateway สำหร้บบริหารจัดการและให้บริการ API แก่ลูกค้า https://azure.microsoft.com/en-us/services/api-management/
 • Azure IoT Hub ระบบตรวจสอบ, บริหารจัดการ และรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกได้จากศูนย์กลาง https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/
 • Stream Analytics ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time สำหรับข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยเฉพาะ https://azure.microsoft.com/en-us/services/stream-analytics/
 • Machine Learning บริการ Machine Learning บน Cloud ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Application ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย https://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning/
 • Cognitive Services บริการด้านภาษาและการสื่อสาร ครอบคลุมทั้งการทำความเข้าใจประโยคต่างๆ, การแปลภาษา, การวิเคราะห์คำ, การสร้างคำพูดหรือประโยค, การสร้างเสียงพูด, การค้นหา, การตรวจจับใบหน้า, การตรวจจับอารมณ์, Computer Vision, การทำนายผล, การหาความรู้, การให้คำแนะนำ และอื่นๆ https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/
 • Azure Bot Services บริการ Bot สำหรับใช้โต้ตอบกับผู้คนโดยอัตโนมัติบนช่องทางระบบ Chat จากหลากหลายผู้ให้บริการ https://azure.microsoft.com/en-us/services/bot-service/
 • Microsoft Dynamics 365 ระบบ ERP และ CRM ของ Microsoft ที่รองรับทุกกระบวนการการทำงานภายในธุรกิจองค์กรได้ทุกระดับ https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/home
 • Blockchain as a Service รองรับการทำ Blockchain ได้ทันทีบน Cloud https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/blockchain/
 • Azure DevTest Labs พื้นที่สำหรับทดสอบเทคโนโลยีต่างๆ ของ Microsoft เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจได้ฟรีๆ https://azure.microsoft.com/en-us/services/devtest-lab/
 • บริการทั้งหมดข้างต้นดังกล่าวนี้ สามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมดเสมือนเป็นระบบเดียวกัน รวมถึงยังสามารถเชื่อมต่อกับMicrosoft Office 365 ที่มีฐานลูกค้าอยู่ทั่วโลกเป็นจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

จะเห็นได้ว่าความครบเครื่องที่มีบริการหลากหลายสำหรับตอบโจทย์ความต้องการเชิงเทคนิค และความสามารถในการผสานบริการต่างๆ เข้าด้วยกันได้นั้น จะทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในทางธุรกิจขึ้นมาได้เป็นอย่างมาก

 

มุมของเจ้าของธุรกิจและ Startup: การเลือก Cloud คือการนำพาโอกาสใหม่ๆ มาสู่ธุรกิจ

Credit: ShutterStock.com

 

โดยทั่วๆ ไปแล้วการเลือกใช้งานบริการ Cloud นั้น คนมักจะมองที่ระดับของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงการเลือกใช้บริการ Cloud นั้นยังจะส่งผลต่อธุรกิจและการเติบโตในอนาคตด้วยเช่นกัน

ในมุมมองที่ Microsoft ได้แบ่งปันมานั้น การเลือกใช้บริการ Cloud นั้นถือเป็นการจับมือกันในเชิง Business Partner แบบหนึ่ง ที่ทางผู้ให้บริการ Cloud เองนั้นนอกจากจะมีหน้าที่ในการให้บริการเชิงเทคนิคที่ดีแล้ว ก็ยังต้องช่วยให้เหล่าผู้ใช้บริการนั้นเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วย เพื่อให้ในระยะยาวเมื่อธุรกิจของผู้ใช้บริการ Cloud เหล่านั้นเติบโตขึ้นแล้ว ก็จะกลับมาใช้บริการ Cloud มากขึ้น และทำให้ธุรกิจของผู้ให้บริการ Cloud นั้นเติบโตตามขึ้นไปด้วย

Microsoft เองนั้นมีฐานลูกค้าเป็นองค์กรกว่า 95% ทั่วประเทศไทย และยังมีฐานลูกค้าองค์กรอีกมากมายทั่วโลก ดังนั้นที่ผ่านมา Microsoft เองจึงได้พยายามช่วยเหลือเหล่าธุรกิจ Startup ที่มาใช้งาน Microsoft Azure ให้สามารถเข้าถึงธุรกิจของลูกค้าเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น, แนะนำลูกค้ารายใหม่ๆ ให้อย่างต่อเนื่องผ่าน Sales Channel รวมถึงช่วยผลักดันกลยุทธ์ทางการตลาดให้ Startup เหล่านี้สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 

มุมของนักการตลาด: การเลือก Cloud คือการเลือกช่องทางการเข้าสู่ตลาดที่คุ้มค่า

Credit: ShutterStock.com

 

ไม่เพียงแต่ในเชิงของการร่วมผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจเท่านั้น เมื่อผู้ใช้บริการ Cloud และผู้ให้บริการ Cloud ถือว่าเป็น Partner ร่วมกันแล้ว กิจกรรมทางการตลาดเองก็ถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทั้งผู้ใช้บริการ Cloud และผู้ให้บริการ Cloud ควรทำร่วมกันอย่างแนบแน่น

ที่ผ่านมานั้น Microsoft มีการจัดงานสัมมนาและการออกบูธอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย และ Microsoft เองก็จะชักชวนให้เหล่าธุรกิจหรือ Startup ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการจัดงานแต่ละครั้งให้ไปออกบูธร่วมกันเพื่อเปิดตัวบริการใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ กันไป ทำให้ในมุมนี้ทางธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้ง่ายขึ้น, ได้พบปะลูกค้ารายใหม่ๆ มากขึ้น และยังได้รับฟังความคิดเห็นจากหลายแง่มุมเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นได้ด้วย

นอกจากการจัดงานสัมมนาและออกบูธแล้ว Microsoft เองก็ยังช่วยผลักดันธุรกิจและ Startup เหล่านี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน ทั้งในช่องทางของ Microsoft เองและสื่อออนไลน์ในแต่ละประเทศตามแต่ที่แต่ละธุรกิจจะต้องการ

 

มุมมองนักขาย: การเลือก Cloud คือการมองหา Partner ที่ไว้ใจได้ และสร้างกำไรให้กับธุรกิจ

Credit: ShutterStock.com

 

สุดท้าย การเลือกใช้บริการ Cloud ที่ดีนั้นก็ยังควรจะเปิดช่องให้ธุรกิจหรือ Startup นั้นสามารถสร้างผลกำไรได้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนาโซลูชันต่อยอด หรือการให้บริการต่อยอดก็ตาม ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญไม่น้อยทีเดียว เพราะส่งผลต่อผลกำไรของธุรกิจโดยตรง

Microsoft นั้นอยู่ในธุรกิจแบบ Business to Business (B2B) มาโดยตลอด และมีประสบการณ์กับการบริหารจัดการการขายในลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดี ต่างกับผู้ให้บริการ Cloud รายอื่นๆ ที่เน้นการทำตลาด B2C เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น Microsoft จึงมีทั้ง Business Model ที่ตอบโจทย์และยังคงมีผลกำไรให้กับเหล่า Partner ผู้ใช้บริการ Microsoft Azure, มีการจัดการ Pipeline และการ Register งานเป็นอย่างดี ในขณะที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เองนั้นก็ทำให้เหล่า Partner สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะของตนเองขึ้นมาเพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดให้มากขึ้นได้

ไม่เพียงเท่านั้น ด้วย Sales Channel ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของ Microsoft เองก็พร้อมที่จะช่วยผลักดัน Partner แต่ละรายให้สามารถปิดการขายได้มากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน

 

ทดลองใช้งาน Microsoft Azure ได้ทันที

Credit: Microsoft

สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาเทคโนโลยีของ Microsoft Azure หรืออยากทดสอบใช้งาน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://azure.microsoft.com/en-us/ เลยนะครับ มีโครงการ Free Trial อยู่ที่มูลค่า 200 เหรียญสำหรับทดลองใช้ Azure Credit กันฟรีๆ ครับ

 

Microsoft BizSpark: สนับสนุนการใช้ Microsoft Azure ฟรีสำหรับธุรกิจ Startup

Credit: Microsoft

สำหรับธุรกิจ Startup ที่กำลังเริ่มต้นและกำลังเลือกอยู่ว่าอยากจะใช้งาน Cloud ของผู้ให้บริการรายใดดี สามารถพูดคุยกับทีมงาน Microsoft Thailand ได้ก่อนเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Microsoft BizSpark ที่สนับสนุนการใช้งานระบบ Microsoft Azure ได้ฟรีๆ ตั้งแต่ 1 – 3 ปีได้ที่คุณเอกราช คงสว่างวงศา ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ง Microsoft Thailand ที่ ekarajk@microsoft.com ได้เลยครับAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เตือนช่องโหว่ Wavethrough บนเบราว์เซอร์ เสี่ยงถูกขโมยข้อมูลความลับ

Jake Archibald นักวิจัยและนักพัฒนาจาก Google ออกมาแจ้งเตือนถึงช่องโหว่ความรุนแรงสูงบนเว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่อย่าง Microsoft Edge และ Mozilla Firefox ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงสามารถขโมยข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น ข้อมูลล็อกอิน ที่เปิดใช้บนเบราว์เซอร์เดียวกันได้

HPE ประกาศลงทุน 128,000 ล้านบาท พัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้าน Edge

Antonio Neri ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO แห่ง HPE ได้ออกมาระบุในงาน HPE Discover ถึงอนาคตของ Edge ที่จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรในอนาคต และประกาศลงทุนถึง 4,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ …