จีนส่งดาวเทียมควอนตัมเตรียมทดสอบการแลกเปลี่ยนกุญแจเข้ารหัส … บนอวกาศ

จีนปล่อยตัวดาวเทียม “Micius” เพื่อดำเนินการทดสอบการติดต่อสื่อสารเชิงควอนตัมระหว่างพื้นโลกกับอวกาศ ตามเป้าหมายของโปรเจ็คท์ Quantum Experiments at Space Scale (QUESS) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนกุญแจสำหรับเข้ารหัสข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยที่ไม่มีผู้ใดสามารถดักฟังได้

ttt_key_in_keyhole-Sashkin

กุญแจที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลของ QUESS อยู่ในรูปของโฟตอนที่มี Entanglement ระหว่างกัน อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ คือ เมื่อโฟตอนถูกยิงใส่แก้วผลึกชนิดพิเศษชนิดหนึ่ง โฟตอนจะแตกตัวออกเป็น 2 โฟตอนที่มีคุณลักษณะเหมือนกันทุกประการ และที่น่าตกใจสุดๆ คือ เมื่อโฟตอนใดโฟตอนหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง อีกโฟตอนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามทันที เสมือนเป็นกระจกที่ส่องระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นผ่านระยะทางและเวลาได้ เป็นไปได้ที่ว่าการส่งข้อมูลหากันระหว่างโฟตอนทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเร็วมาก เหนือกว่าความเร็วแสงเสียอีก

ไอสไตน์ได้บรรยายปรากฏการณ์นี้ไว้ว่า “เป็นปรากฏการณ์พิศวงจากระยะไกล (pukhafte Fernwirkung)”

ด้วยคุณสมบัติ Entanglement ของโฟตอนนี้เอง มันจึงถูกใช้ในการแจกจ่ายกุญแจสำหรับเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง 2 ฝั่ง ผู้ส่งและผู้รับสามารถปรับแต่งกุญแจ (สถานะของโฟตอน) ให้เหมือนกันได้ทุกประการโดยที่ไม่มีใครสามารดักฟังได้ ซึ่งประเทศจีนก็พร้อมทำการทดสอบโดยตั้งสถานีบนภาคพื้นดิน 2 สถานีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้กุญแจสำหรับเข้ารหัสจาก Micius ที่โคจรอยู่นอกโลกด้วยความสูง 500 กิโลเมตร

ก็คงต้องรอดูผลลัพธ์ของการทดสอบกันต่อไป

ที่มา: http://www.theregister.co.uk/2016/08/16/china_launches_quantum_satellite_to_test_spooky_action_at_a_distance/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ร่วมเสวนาด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงาน CII ทั้ง 8 กลุ่ม ในงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity ของหน่วยงาน/องค์กรโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ทั้ง 8 กลุ่ม รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII ในงาน …

พบแฮ็กเกอร์ใช้ Add-in บน Microsoft Visual Studio เป็นช่องทางในการโจมตี

พบแฮ็กเกอร์ใช้ Add-in บน Microsoft Visual Studio เป็นช่องทางในการโจมตี