จีนส่งดาวเทียมควอนตัมเตรียมทดสอบการแลกเปลี่ยนกุญแจเข้ารหัส … บนอวกาศ

จีนปล่อยตัวดาวเทียม “Micius” เพื่อดำเนินการทดสอบการติดต่อสื่อสารเชิงควอนตัมระหว่างพื้นโลกกับอวกาศ ตามเป้าหมายของโปรเจ็คท์ Quantum Experiments at Space Scale (QUESS) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนกุญแจสำหรับเข้ารหัสข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยที่ไม่มีผู้ใดสามารถดักฟังได้

ttt_key_in_keyhole-Sashkin

กุญแจที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลของ QUESS อยู่ในรูปของโฟตอนที่มี Entanglement ระหว่างกัน อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ คือ เมื่อโฟตอนถูกยิงใส่แก้วผลึกชนิดพิเศษชนิดหนึ่ง โฟตอนจะแตกตัวออกเป็น 2 โฟตอนที่มีคุณลักษณะเหมือนกันทุกประการ และที่น่าตกใจสุดๆ คือ เมื่อโฟตอนใดโฟตอนหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง อีกโฟตอนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามทันที เสมือนเป็นกระจกที่ส่องระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นผ่านระยะทางและเวลาได้ เป็นไปได้ที่ว่าการส่งข้อมูลหากันระหว่างโฟตอนทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเร็วมาก เหนือกว่าความเร็วแสงเสียอีก

ไอสไตน์ได้บรรยายปรากฏการณ์นี้ไว้ว่า “เป็นปรากฏการณ์พิศวงจากระยะไกล (pukhafte Fernwirkung)”

ด้วยคุณสมบัติ Entanglement ของโฟตอนนี้เอง มันจึงถูกใช้ในการแจกจ่ายกุญแจสำหรับเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง 2 ฝั่ง ผู้ส่งและผู้รับสามารถปรับแต่งกุญแจ (สถานะของโฟตอน) ให้เหมือนกันได้ทุกประการโดยที่ไม่มีใครสามารดักฟังได้ ซึ่งประเทศจีนก็พร้อมทำการทดสอบโดยตั้งสถานีบนภาคพื้นดิน 2 สถานีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้กุญแจสำหรับเข้ารหัสจาก Micius ที่โคจรอยู่นอกโลกด้วยความสูง 500 กิโลเมตร

ก็คงต้องรอดูผลลัพธ์ของการทดสอบกันต่อไป

ที่มา: http://www.theregister.co.uk/2016/08/16/china_launches_quantum_satellite_to_test_spooky_action_at_a_distance/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …