Kyocera

7 ความสามารถด้านการจัดการและการเสริมความปลอดภัยในการพิมพ์เอกสารของ KYOCERA Net Manager

การจัดการระบบการพิมพ์เอกสารให้มีระเบียบ, ควบคุมการใช้งานได้, ติดตามปริมาณการพิมพ์เอกสารได้ และมั่นใจว่าข้อมูลจากเอกสารที่สั่งพิมพ์นั้นจะไม่รั่วไหลไปสู่พนักงานคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญไม่น้อยกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ในบทความนี้จะขอแนะนำ 10 ความสามารถของ KYOCERA Net Manager เพื่อให้เหล่าธุรกิจองค์กรที่กำลังพิจารณาระบบ All-in-One Printer ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

Read More »

รู้จัก KYOCERA Net Manager: ควบคุมการพิมพ์เอกสารให้ทั้งประหยัดและปลอดภัย

ด้วยความสำคัญของข้อมูลในธุรกิจที่สูงขึ้น กับแนวโน้มการตื่นตัวด้านการป้องกันเหตุข้อมูลรั่วไหล ทาง KYOCERA ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์เองก็เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้เป็นอย่างดี จึงได้ทำการพัฒนา KYOCERA Net Manager โซลูชันการจัดการการพิมพ์และสแกนเอกสารกระดาษให้มีความมั่นคงปลอดภัย, มีความเป็นส่วนตัวสูง เพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจจะรั่วไหลจากคนภายในองค์กร และช่วยองค์กรควบคุมค่าใช้จ่ายไปด้วยในตัว

Read More »