[PR] สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ยกเลิกการประกาศห้ามนำกาแลคซี่ โน้ต 7 ขึ้นเครื่องแล้ว

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของประเทศ ผู้ดำเนินการเดินอากาศ และเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ให้ยกเลิกการประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบินว่าสมาร์ทโฟนซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 7 เป็นวัตถุที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกข้อบังคับให้ต้องประกาศเตือนผู้โดยสารเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 7 ก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินโดยให้เหตุผลว่าสมาร์ทโฟนซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 7 ได้ถูกเรียกกลับคืนโดยผู้ผลิตมาแล้วจำนวนมากกว่าร้อยละ 96 ของจำนวนที่จำหน่ายทั่วโลก ประกอบกับ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั่วโลกให้ความร่วมมือกับซัมซุงเพื่อส่งเฟิร์มแวร์ไปยังสมาร์ทโฟนที่ยังไม่ถูกส่งกลับคืนมา ส่งผลให้สมาร์ทโฟนเหล่านี้ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ และในประเทศไทยมิได้มีการจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าว โดยประกาศยกเลิกนี้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปAbout TechTalkThai PR 2

Check Also

[PR] Digital Transformation ทันธุรกิจ ทันเกมส์ ทันคู่แข่ง เทคโนโลยีพร้อมแต่ความท้าทายคือ Mind Set

กรุงเทพ-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560– จากงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” ที่จัดโดยภาครัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล …

[PR] ไอเอฟเอส เผยผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พบอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์เป็นผู้นำการใช้ประโยชน์จาก ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงหรือเอเอาร์ (Augmented Reality: AR) เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยลดปัญหาการหยุดให้บริการของเครื่องบินได้ ไอเอฟเอส ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร เปิดเผยผลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Change Survey) ในอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ โดยจากการศึกษาพบว่าภาคการบินมีความก้าวหน้าในด้านการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัลมากกว่าอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ที่เข้าร่วมทำแบบสำรวจ และระบบการทำงานอัตโนมัติถูกระบุว่าเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมแห่งนี้ …