Black Hat Asia 2023

ข้อดีมากมายเมื่อเปลี่ยนมาใช้ SD-WAN เพื่อธุรกิจ

ความคิดริเริ่มในการปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัลและระบบคลาวด์กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่องค์กรด้าน ไอทีคิดและสร้างข่ายงานบริเวณกว้าง มีการประมาณการว่าแอปพลิเคชันกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ได้ย้ายไปยัง ระบบคลาวด์เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การพลิกโฉมการทำงานของระบบคลาวด์ก็ยังไม่เป็นไป ตามที่คาดไว้ เนื่องจากเครือข่ายทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการของระบบคลาวด์ได้ ทำไม น่ะหรือ เพราะว่าสถาปัตยกรรม SD-WAN แบบเน้นเราเตอร์และแบบพื้นฐานในปัจจุบันนั้นได้มาถึงทาง ตันหรือไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทราฟฟิก แอปพลิเคชันแบบกระจายตัว และ ขอบเขตความปลอดภัยแบบเปิดที่มีอยู่ในระบบคลาวด์ได้ บล็อกนี้จะช่วยอธิบายถึงข้อจำกัดของการใช้ งาน WAN ในปัจจุบันและนำเสนอวิธีที่ดีกว่าโดยใช้โมเดลการวางเครือข่ายเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ

สถาปัตยกรรม WAN ที่เน้นเราเตอร์แบบเดิม

โมเดลที่เน้นเราเตอร์แบบเดิมเป็นโมเดลที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย โดยธุรกิจจะถูกบังคับให้ปฏิบัติ ตามข้อจำกัดของเครือข่าย องค์กรต่างๆ กำลังพยายามดิ้นรนเพิ่มขีดความสามารถของ WAN แบบเดิมที่ เน้นเราเตอร์ แต่ก็มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากเกินไป รวมถึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการทาง ธุรกิจขององค์กรที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลักได้ ความต้องการทางธุรกิจขององค์กรที่เน้นระบบคลาวด์เป็น หลัก ประกอบด้วย:

  • การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้กับแอปพลิเคชันบนคลาวด์โดยตรง
  • การให้บริการแอปพลิเคชันใหม่กับสาขาต่างๆ กว่า 1,000 แห่งในระบบคลาวด์ต่างๆ ที่หลากหลายในเวลาเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด
  • การมีแบนด์วิดท์สำหรับเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น 10 เท่าในงบประมาณที่เท่ากัน
  • การปกป้องธุรกิจเมื่อระบบคลาวด์เปิดใช้งาน เข้าถึงได้ และเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน
  • การมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับทุกแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โซลูชัน SD-WAN แบบพื้นฐาน

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา โซลูชัน SD-WAN จำนวนมากได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลัก  แม้โซลูชัน SD-WAN แบบพื้นฐานจะเป็นการก้าวที่ถูกทางแล้ว

แต่ก็ยังไม่ตรงตามเป้าหมายของเครือข่ายเพื่อธุรกิจที่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ SD-WAN แบบพื้นฐาน มีระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของ เครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่องและโดยอัตโนมัติ โซลูชัน SD-WAN แบบพื้นฐานไม่สามารถ มอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานของแอปพลิเคชันเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้อย่าง สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเครือข่ายบรอดแบนด์ นอกจากนี้ ใน SD-WAN แบบพื้นฐาน ฝ่าย ไอทีจะไม่สามารถแบ่งเซกเมนต์จากต้นจนจบได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายบน LAN-WAN-LAN/ศูนย์ ข้อมูล เพื่อเป็นการลดพื้นที่ของการถูกโจมตี   SD-WAN แบบพื้นฐานยังไม่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตามที่ให้คำมั่นไว้ได้ ภาพกราฟิกด้านล่างแสดงให้เห็นข้อเสนอบริการของ SD-WAN แบบ พื้นฐานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ SD-WAN เพื่อธุรกิจ

ด้วย SD-WAN เพื่อธุรกิจ เครือข่ายจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจ ไม่ใช่ข้อจำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวิธีการจากบนลงล่างโดยเริ่มจากความต้องการของธุรกิจ ความต้องการของธุรกิจจะ กำหนดวิธีการส่งมอบแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้ปลายทาง ความต้องการของธุรกิจอาจประกอบด้วย ประสิทธิภาพการทำงาน ลำดับความสำคัญ ความปลอดภัย ความยืดหยุ่น การกำหนดเส้นทาง เป็นต้น  ซึ่งควรนำไปใช้กับระดับแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน SD-WAN เพื่อธุรกิจจะจับคู่ทรัพยากรเครือข่ายโดย อัตโนมัติโดยยึดตามลำดับความสำคัญทางธุรกิจและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับทุกๆ แอป พลิเคชัน เครือข่ายจะตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันและทรัพยากรการขนส่งอย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ยังคงสอดคล้องกับ QoS ของ แอปพลิเคชันและนโยบายความปลอดภัย SD-WAN เพื่อธุรกิจมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงคุณภาพเสียงและวิดีโอ ระดับสูงสุดบนเครือข่ายบรอดแบนด์

ประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงสุดไม่ได้หยุดอยู่แค่กับผู้ใช้ ด้วย การควบคุมจากส่วนกลาง SD-WAN เพื่อ ธุรกิจจะช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ทำการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น และตอบสนองความต้องการทาง ธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้น SD-WAN เพื่อธุรกิจเป็นมากกว่าระบบการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบของโซลูชัน SD-WAN แบบพื้นฐานเพื่อมอบอำนาจให้ self-driving wide area network™ ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองซึ่งสามารถเรียนรู้และปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการใช้ งานของผู้ใช้ปลายทางและแอปพลิเคชันอยู่ในระดับสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบของการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือการใช้งานไม่ได้ชั่วคราว เนื่องจากการตรวจสอบและการวิเคราะห์จะตรวจจับสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเริ่มการปรับเปลี่ยนในทันที ระบบการตรวจสอบ การปลุก/การแจ้งเตือน และ การรายงานแบบติดตั้งในตัวจะช่วยให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น SD-WAN เพื่อธุรกิจที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีความยืดหยุ่นสูงนี้จะช่วยให้ฝ่ายไอทีไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และหลับสนิทได้ตลอดทั้งคืน!  แพลตฟอร์มแบบครบวงจรได้รับการออกแบบให้เป็นฟังก์ชันเครือข่ายที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและทำงานร่วมกัน เช่น SD-WAN ไฟร์วอลล์ การ จัดแบ่งเซกเมนต์ การกำหนดเส้นทาง การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN การรับรู้สถานะและการควบคุมแอปพลิเคชันโดยยึดตามความต้องการทางธุรกิจ การผูกโยงบริการกับคู่ค้าในระบบนิเวศ (ผู้ให้บริการความ ปลอดภัย ระบบคลาวด์ และผู้ให้บริการด้านต่างๆ) จะช่วยให้สามารถนำการลงทุนที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่ด้วยการปรับใช้อย่างรวดเร็วโดยทำงานประสานกับ API แบบเต็มรูปแบบและแบบเปิด   

ในตารางนี้ การเปรียบเทียบระหว่าง SD-WAN แบบเน้นเราเตอร์ SD-WAN แบบพื้นฐาน และ SD-WAN เพื่อธุรกิจแสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ จะได้รับประโยชน์และคุณค่าสูงสุดจากการเปลี่ยนมาใช้โมเดลการ วางเครือข่ายเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ

คลิกที่ อินโฟกราฟิก เพื่อดูสรุปการใช้งานสถาปัตยกรรม WAN Edge แบบสมบูรณ์

โปรแกรมคำนวณ ROI แบบโต้ตอบจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ระหว่าง SD-WAN เพื่อธุรกิจจากซิลเวอร์ พีคกับ SD-WAN ที่เน้นเราเตอร์แบบเดิม คลิก ที่นี่ เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายที่ ประหยัดได้ตอนนี้

คุณต้องการพัฒนาตนเองไปบนเส้นทางของ SD-WAN และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน SD-WAN ในทีม ของคุณหรือไม่ ซิลเวอร์ พีคกำลังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครึ่งวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ตรงในห้องปฏิบัติการแบบมีผู้ให้คำแนะนำ และการเจาะลึกการใช้งาน แพลตฟอร์ม Unity EdgeConnect™ SD-WAN Edge ของซิลเวอร์ พีค ลงทะเบียน ที่นี่ เพื่อสำรองที่นั่ง!

บทความนี้ต้นฉบับถูกเขียนโดย Rami Rammaha ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของซิลเวอร์ พีค


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …