รวม Case Study การใช้ SD-WAN โดย BranchConnect

SD-WAN เป็นโซลูชันที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุค Digital Economy โดยต่างจากโซลูชัน WAN ทั่วไปในปัจจุบันตรงที่สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้เร็วยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพในการใช้แอพพลิเคชันดีขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากแบนด์วิดท์ลดน้อยลง บทความนี้ได้รวมกรณีศึกษาของการนำ BranchConnect SD-WAN ไปใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. เน็ตแบบด่วนด่วน

รูปแบบความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อเชื่อมต่อ Cloud Service หรือต้องเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ แต่ด้วยสถานที่ไม่เอื้ออำนวย หรือมีความต้องการด่วนมากจนทีมงาน IT เตรียมการไม่ทัน กรณีศึกษานี้ BranchConnect สามารถตอบโจทย์การเชื่อมต่อได้ด้วย 4G LTE ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้มากถึง 4 USB

ซึ่งในกรณีศึกษานี้ มีระยะการเตรียมการเพียงแค่ 2 วันที่จะต้องเตรียมระบบให้สามารถทำ Live Streaming ไปยัง Cloud Streaming Server ซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาเนื่องด้วย Feature Dynamic Path Optimization (DMPO) ที่คอยเลือกเส้นทางที่เหมาะสำหรับแอพพลิเคชันแต่ละชนิดรวมถึงกระจายทราฟฟิคในระดับ Packet เพื่อให้การใช้งานมีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ตัวอย่างความสามารถของ Dynamic Multi Path Optimization (DMPO)

2. High Performance VPN + จัดการแบบง่ายๆ

VPN Site to Site เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Private Circuit แต่สำหรับกรณีศึกษานี้ VPN ก็มีประเด็นที่หลากหลายที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น

  • เวลาที่ใช้ในการติดตั้ง
  • VPN ไม่ค่อยเสถียรเนื่องจากอินเทอร์เน็ตแต่ละพื้นที่มีคุณภาพไม่เท่ากัน
  • เมื่อมีจำนวนสำนักงานเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยการใช้งาน
  • การแก้ไขปัญหากับหน้างานที่อาจจะต้องอาศัยความชำนาญด้าน Command Line Interface

ด้วยกรณีนี้ทางเราจึงได้ออกแบบให้สำนักงานสาขาขนาดเล็ก เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จำนวน 2 เส้น และสำหรับสำนักงานกลางเชื่อมต่อบรอดแบนด์ 2 เส้น + 2x 4G LTE โดยที่ไม่ต้องการ Dynamic DNS หรือ FIX IP Address ในการทำ VPN ทำให้ลดเวลาการติดตั้ง และรวมไปถึงการลดการเข้าหน้างานด้วยเช่นกัน

สำหรับการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย และการดูแลระบบสามารถเข้าจัดการได้จาก Customer Portal โดยสามารถทำปิดกั้นได้ในระดับแอพพลิเคชัน รวมไปถึงการจัดการ เช่น DNS, DHCP, QoS, IP Address, Rate-Limit Bandwidth ได้ด้วยเช่นกัน

3. ออกเน็ตตรงๆ ไม่ต้องวิ่งผ่าน HQ/Data Center

ความต้องการนี้คือองค์กรมีโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต้องมีการใช้งาน MPLS เพียงเพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชันภายในที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือ Data Center แต่ด้วยองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ Cloud Service ทำให้มีความจำเป็นต้องเพิ่ม Bandwidth MPLS ระหว่างสาขาและสำนักงาน รวมไปถึงการเพิ่มอินเทอร์เน็ตที่สำนักงานใหญ่ด้วยเช่นกัน แต่อัตราที่เพิ่มขึ้นมาก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

แนวทางการออกแบบนั่นคือการทำ Hybrid WAN เป็นการผสมระหว่าง MPLS + Broadband Internet โดยทำให้สาขาสามารถเชื่อมต่อ Cloud Service ได้โดยตรงไม่ต้องผ่าน HQ/DC แต่ในเมื่อมีมากกว่าหนึ่งเส้นทาง เราก็ได้ออกแบบให้ Load Balance และ Fail Over ในกรณีที่เส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหา หรือในบางครั้งสำหรับไซต์งานที่มีความสำคัญมากก็จำเป็นจะต้องเพิ่ม 4G LTE และทำ Hardware High Availability เข้าไปด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะสามารถทำงานได้ตลอดเวลา

บทความเรื่อง “รวม Case Study การใช้ SD-WAN โดย BranchConnect” นี้ ต้นฉบับถูกเผยแพร่ที่ Branch Connect

ยินดีให้คำปรึกษา การนำ SD-WAN ไปใช้ในองค์กรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

E-Mail: dr.wan@proen.co.th
Tel: 02-690-3888
http://www.proen.co.th/
http://www.branchconnect.in.th/

ดาวน์โหลด E-BOOK “SOFTWARE-DEFINED WAN FOR DUMMIES” ได้ที่ http://www.branchconnect.in.th/resources/software-defined-wan-for-dummies/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …