CDIC 2023

รวม 5 โซลูชันยอดนิยมด้าน Security สำหรับประเทศไทยจาก UIH

ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 หรือ Smart Thailand ซึ่งหลายองค์กรต่างนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจและความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำอุปกรณ์ Internet of Things และเทคโนโลยีระบบ Cloud เข้ามาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Private Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Cloud เหล่านี้ทำให้ระบบเครือข่ายขององค์กรมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นไปได้สูงที่จะมีช่องโหว่หรือช่องทางใหม่ๆ ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเจาะเข้ามาทำอันตรายระบบขององค์กรได้โดยไม่รู้ตัว

“เรากำลังอยู่ในยุคที่ภัยคุกคามไซเบอร์แฝงตัวอยู่รอบด้าน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จะดีกว่าไหมถ้าเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยเข้ามาปกป้องดูแลระบบเครือข่ายของเราอย่างครบวงจร ส่วนเราจะได้มุ่งโฟกัสในสิ่งที่ตนถนัด คือการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลให้เติบโตมากยิ่งขึ้น” — คุณสันติ เมธาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของ UIH

Managed Security Services ทางเลือกใหม่ของยุค Thailand 4.0

เมื่อระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนขึ้น และความต้องการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหม่ๆ มีมากขึ้น จึงเป็นเรื่องยากสำหรับหลายองค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลทางด้าน IT จำกัดในการบริหารจัดการและดูแลระบบเครือข่ายทั้งหมดได้อย่างทั่วถึง ที่สำคัญคือ การลงทุนทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วยตนเองในยุคที่ทุกอย่างกำลังมุ่งหน้าไปสู่ระบบ Cloud เป็นสิ่งที่ควรต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

UIH ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการระบบ IT ในประเทศไทย และข้อจำกัดขององค์กรในปัจจุบัน UIH จึงนำเสนอบริการ Managed Security Services สำหรับช่วยบริหารจัดการและดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง เฝ้าระวัง และดูแลรักษาตลอดเวลาแบบ 7/24 ในขณะที่องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และบุคลากรด้วยตนเองแต่อย่างใด ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน CapEx ลงได้อย่างมหาศาล

โซลูชัน Cloud-based Security ยอดนิยมสำหรับคนไทยจาก UIH

UIH พร้อมให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยหลายประเภทแก่ลูกค้าทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ธุรกิจระดับ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แต่อย่างใด ที่สำคัญคือมีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คอยดูแลและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โซลูชันยอดนิยมบนระบบ Cloud ของ UIH มี 5 รายการ ประกอบด้วย

1. Centralized Firewall

บริการ Centralized Firewall เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยี Cloud-based Next-generation Firewall สำหรับกรองภัยคุกคามและทราฟฟิกที่ไม่พึงประสงค์ออกจากทราฟฟิกปกติก่อนเข้าถึงองค์กร รวมไปถึงควบคุมการใช้แอพพลิเคชันให้เป็นไปตามที่องค์กรกำหนด ที่สำคัญคือ มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์และให้การสนับสนุนแบบ 7/24 และมีการดูแลและควบคุมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/security-service/security-service/next-generation-firewall

2. SSL-VPN

บริการ Cloud-based SSL-VPN สำหรับเพิ่มความคล่องตัวให้แก่พนักงานที่จำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่ โดยสามารถเชื่อมต่อกลับมายังระบบขององค์กรได้เสมือนนั่งอยู่ที่สำนักงาน รวมไปถึงสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายขององค์กรได้ และรองรับการทำงานบนทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Windows, macOS, Apple iOS และ Android

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/internet-solution/vas/ssl-vpn

3. Content Filtering

บริการ Content Filtering เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยี Cloud-based Secure Web Gateway สำหรับควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ของพนักงานในองค์กร เพื่อให้การใช้อินเทอร์เน็ตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเสี่ยงในเข้าถึงเว็บไซต์อันตรายที่มีมัลแวร์แฝงอยู่ รวมไปถึงเว็บประเภท Phishing อย่างไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการใช้แบนด์วิดท์อันเนื่องมาจากการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/internet-solution/vas/content-filtering

4. Clean Mail on Cloud

บริการ Clean Mail on Cloud เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยี Cloud-based Email Security Gateway สำหรับตรวจจับและจัดการมัลแวร์ที่แฝงมากับอีเมล สแปม และการส่งอีเมลแบบ Phishing ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบอีเมลขององค์กร รวมไปถึงให้บริการระบบสำรองข้อมูลอีเมลเพื่อป้องกันอีเมลสูญหายขณะที่องค์กรดำเนินการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/internet-solution/vas/clean-mail-on-cloud

5. DDoS Protection

บริการปกป้องระบบออนไลน์ขององค์กรจากการโจมตีแบบ DDoS ตั้งแต่ระดับ Network Layer ไปจนถึง Application Layer โดยจะทำการตรวจสอบและกรองทราฟฟิกไม่พึงประสงค์ออก ให้เหลือเฉพาะทราฟฟิกปกติผ่านเข้าไปยังองค์กร ช่วยให้ระบบออนไลน์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากำลังถูกโจมตีอยู่ก็ตาม นอกจากนี้ UIH ยังให้บริการสรุปผลการทำงานของ DDoS Protection แบบรายเดือน เพื่อให้องค์กรทราบถึงภัยคุกคามที่มุ่งร้ายต่อเว็บแอพพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการระบบออนไลน์แก่องค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/security-service/security-service/ddos-protection

ร่วมกับ I-Secure นำเสนอบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ดีที่สุด

UIH จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ I-Secure ซึ่งเป็น Managed Security Service Provider (MSSP) ชื่อดังของประเทศไทย พร้อมให้บริการการตรวจสอบช่องโหว่เพื่อประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) และเฝ้าระวังระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์สมัยใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงทางด้าน IT ของธุรกิจองค์กรให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด

“ด้วยความสนับสนุนจาก I-Secure ทำให้ UIH สามารถนำเสนอ Managed Security Services ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง เฝ้าระวัง ไปจนถึงแจ้งเตือน และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างครบวงจร ลูกค้าสามารถโฟกัสกับการดำเนินงานเชิงธุรกิจที่ตนถนัดได้อย่างไร้กังวล ในขณะที่ปล่อยภาระด้านความมั่นคงปลอดภัยไว้กับทาง UIH แทน” — คุณสันติกล่าว

เกี่ยวกับ UIH

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH เป็นบริษัทภายใต้การบริหารของกลุ่มเบญจจินดา ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมมายาวนานกว่า 50 ปี ให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมากกว่า 3,000 ราย ปัจจุบันได้ขยายบริการจากเครือข่ายบรอดแบนด์ไปเป็นผู้ให้บริการ Managed Network & Security Services แบบครบวงจร ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Digital Economy ที่ระบบเครือข่ายมีความก้าวล้ำ ผู้ใช้ต้องการแบนด์วิดท์ที่สูงและดีเลย์ต่ำ รวมไปถึงมีความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Managed Sevices ด้าน Network, IT Solutions/Security และ Cloud ของ UIH สามารถติดต่อฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรือฝ่ายการตลาดได้ที่เบอร์ 0-2016-5000 หรืออีเมล info@uih.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[รีวิว] Asus Zenbook 14X OLED รุ่น Sandstone Beige สีเบจ ให้ความรู้สึกเหมือนเซรามิก

Asus Zenbook 14X OLED มีการออกแบบที่โดดเด่นในสีเบจ Sandstone Beige เคลือบผิวด้วยเซรามิกรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบนฝาแล็ปท็อป มีรูปทรงบางเบา ขนาดหน้าจอ 14.5” (2880×1800) OLED มาพร้อมพลังขับเคลื่อนชิป CPU …

Apple ออกอัปเดต macOS Sonoma ให้ผู้ใช้งานทั่วไปอัปเดตได้แล้ว

Apple ออกอัปเดต macOS Sonoma ให้ผู้ใช้งานทั่วไปอัปเดตได้แล้ว