รวม 5 โซลูชันยอดนิยมด้าน Security สำหรับประเทศไทยจาก UIH

ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 หรือ Smart Thailand ซึ่งหลายองค์กรต่างนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจและความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำอุปกรณ์ Internet of Things และเทคโนโลยีระบบ Cloud เข้ามาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Private Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Cloud เหล่านี้ทำให้ระบบเครือข่ายขององค์กรมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นไปได้สูงที่จะมีช่องโหว่หรือช่องทางใหม่ๆ ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเจาะเข้ามาทำอันตรายระบบขององค์กรได้โดยไม่รู้ตัว

“เรากำลังอยู่ในยุคที่ภัยคุกคามไซเบอร์แฝงตัวอยู่รอบด้าน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จะดีกว่าไหมถ้าเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยเข้ามาปกป้องดูแลระบบเครือข่ายของเราอย่างครบวงจร ส่วนเราจะได้มุ่งโฟกัสในสิ่งที่ตนถนัด คือการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลให้เติบโตมากยิ่งขึ้น” — คุณสันติ เมธาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของ UIH

Managed Security Services ทางเลือกใหม่ของยุค Thailand 4.0

เมื่อระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนขึ้น และความต้องการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหม่ๆ มีมากขึ้น จึงเป็นเรื่องยากสำหรับหลายองค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลทางด้าน IT จำกัดในการบริหารจัดการและดูแลระบบเครือข่ายทั้งหมดได้อย่างทั่วถึง ที่สำคัญคือ การลงทุนทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วยตนเองในยุคที่ทุกอย่างกำลังมุ่งหน้าไปสู่ระบบ Cloud เป็นสิ่งที่ควรต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

UIH ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการระบบ IT ในประเทศไทย และข้อจำกัดขององค์กรในปัจจุบัน UIH จึงนำเสนอบริการ Managed Security Services สำหรับช่วยบริหารจัดการและดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง เฝ้าระวัง และดูแลรักษาตลอดเวลาแบบ 7/24 ในขณะที่องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และบุคลากรด้วยตนเองแต่อย่างใด ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน CapEx ลงได้อย่างมหาศาล

โซลูชัน Cloud-based Security ยอดนิยมสำหรับคนไทยจาก UIH

UIH พร้อมให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยหลายประเภทแก่ลูกค้าทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ธุรกิจระดับ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แต่อย่างใด ที่สำคัญคือมีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คอยดูแลและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โซลูชันยอดนิยมบนระบบ Cloud ของ UIH มี 5 รายการ ประกอบด้วย

1. Centralized Firewall

บริการ Centralized Firewall เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยี Cloud-based Next-generation Firewall สำหรับกรองภัยคุกคามและทราฟฟิกที่ไม่พึงประสงค์ออกจากทราฟฟิกปกติก่อนเข้าถึงองค์กร รวมไปถึงควบคุมการใช้แอพพลิเคชันให้เป็นไปตามที่องค์กรกำหนด ที่สำคัญคือ มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์และให้การสนับสนุนแบบ 7/24 และมีการดูแลและควบคุมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/security-service/security-service/next-generation-firewall

2. SSL-VPN

บริการ Cloud-based SSL-VPN สำหรับเพิ่มความคล่องตัวให้แก่พนักงานที่จำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่ โดยสามารถเชื่อมต่อกลับมายังระบบขององค์กรได้เสมือนนั่งอยู่ที่สำนักงาน รวมไปถึงสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายขององค์กรได้ และรองรับการทำงานบนทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Windows, macOS, Apple iOS และ Android

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/internet-solution/vas/ssl-vpn

3. Content Filtering

บริการ Content Filtering เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยี Cloud-based Secure Web Gateway สำหรับควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ของพนักงานในองค์กร เพื่อให้การใช้อินเทอร์เน็ตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเสี่ยงในเข้าถึงเว็บไซต์อันตรายที่มีมัลแวร์แฝงอยู่ รวมไปถึงเว็บประเภท Phishing อย่างไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการใช้แบนด์วิดท์อันเนื่องมาจากการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/internet-solution/vas/content-filtering

4. Clean Mail on Cloud

บริการ Clean Mail on Cloud เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยี Cloud-based Email Security Gateway สำหรับตรวจจับและจัดการมัลแวร์ที่แฝงมากับอีเมล สแปม และการส่งอีเมลแบบ Phishing ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบอีเมลขององค์กร รวมไปถึงให้บริการระบบสำรองข้อมูลอีเมลเพื่อป้องกันอีเมลสูญหายขณะที่องค์กรดำเนินการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/internet-solution/vas/clean-mail-on-cloud

5. DDoS Protection

บริการปกป้องระบบออนไลน์ขององค์กรจากการโจมตีแบบ DDoS ตั้งแต่ระดับ Network Layer ไปจนถึง Application Layer โดยจะทำการตรวจสอบและกรองทราฟฟิกไม่พึงประสงค์ออก ให้เหลือเฉพาะทราฟฟิกปกติผ่านเข้าไปยังองค์กร ช่วยให้ระบบออนไลน์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากำลังถูกโจมตีอยู่ก็ตาม นอกจากนี้ UIH ยังให้บริการสรุปผลการทำงานของ DDoS Protection แบบรายเดือน เพื่อให้องค์กรทราบถึงภัยคุกคามที่มุ่งร้ายต่อเว็บแอพพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการระบบออนไลน์แก่องค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.uih.co.th/th/security-service/security-service/ddos-protection

ร่วมกับ I-Secure นำเสนอบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ดีที่สุด

UIH จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ I-Secure ซึ่งเป็น Managed Security Service Provider (MSSP) ชื่อดังของประเทศไทย พร้อมให้บริการการตรวจสอบช่องโหว่เพื่อประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) และเฝ้าระวังระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์สมัยใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงทางด้าน IT ของธุรกิจองค์กรให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด

“ด้วยความสนับสนุนจาก I-Secure ทำให้ UIH สามารถนำเสนอ Managed Security Services ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง เฝ้าระวัง ไปจนถึงแจ้งเตือน และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างครบวงจร ลูกค้าสามารถโฟกัสกับการดำเนินงานเชิงธุรกิจที่ตนถนัดได้อย่างไร้กังวล ในขณะที่ปล่อยภาระด้านความมั่นคงปลอดภัยไว้กับทาง UIH แทน” — คุณสันติกล่าว

เกี่ยวกับ UIH

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH เป็นบริษัทภายใต้การบริหารของกลุ่มเบญจจินดา ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมมายาวนานกว่า 50 ปี ให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมากกว่า 3,000 ราย ปัจจุบันได้ขยายบริการจากเครือข่ายบรอดแบนด์ไปเป็นผู้ให้บริการ Managed Network & Security Services แบบครบวงจร ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Digital Economy ที่ระบบเครือข่ายมีความก้าวล้ำ ผู้ใช้ต้องการแบนด์วิดท์ที่สูงและดีเลย์ต่ำ รวมไปถึงมีความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Managed Sevices ด้าน Network, IT Solutions/Security และ Cloud ของ UIH สามารถติดต่อฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรือฝ่ายการตลาดได้ที่เบอร์ 0-2016-5000 หรืออีเมล info@uih.co.thAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Infor WMS พร้อมพาธุรกิจรับมือความท้าทายด้าน Supply Chain ในปี 2020 ด้วยระบบ Intelligent Warehouse ครบวงจร

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ปั่นป่วน Supply Chain ไปทั่วโลกในปีนี้นั้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เน้นย้ำให้เห็นชัดถึงความสำคัญของการจัดการ Supply Chain ที่ดี เมื่อความผันผวนเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญในทุกวัน การตัดสินใจที่รวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทก็ย่อมสร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจ หนึ่งซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์ความรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดีคือ Infor WMS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้าอย่างครบวงจรที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้มากกว่า …

REvil Ransomware เปลี่ยนโมเดลเรียกค่าไถ่ ทำรายได้กว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี

แฮ็กเกอร์ผู้พัฒนา REvil Ransomware ออกมาเปิดเผยว่า พวกเขาสามารถทำเงินได้มากถึง 3,000 ล้านบาทภายใน 1 ปี โดยเปลี่ยนแนวทางเรียกค่าไถ่ใหม่ จากการเข้ารหัสไฟล์ไปเป็นการขโมยไฟล์แล้วขู่เผยแพร่สู่สาธารณะ ส่งผลให้องค์กรขนาดใหญ่ตัดสินใจยอมจ่ายค่าไถ่มากขึ้น