CDIC 2023

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย โฉมใหม่ เพื่อบริการประชาชนแบบ One Stop Service [Guest Post]

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคนในชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนสานต่อนโยบายกระทรวงมหาดไทย และได้เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งที่ผ่านมาการติดต่อระหว่างภาครัฐและประชาชน ยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงบริการต่างๆของทางภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้นำบริการ e-Service เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลงานพัฒนาชุมชน ผ่านการใช้งานบนมือถือและคอมพิวเตอร์ รองรับการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

จากการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีท่าน ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน และ นายชูชีพ พงษ์ไชย, นายวิฑูรย์ นวลนุกูล, และนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งทีมงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมนั้น ได้มีการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตาม 10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ของคนในชุมชน โดยมีแพลตฟอร์ม Click ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กรมฯ ได้บริการประชาชน

 “ในยุคที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน ทำให้การเข้าถึงบริการและข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งาน ต้องเป็นเรื่องง่ายและทำได้ในทันทีทุกที่ทุกเวลา กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้พัฒนาโมบายแอปพลิชัน CLICK ชุมชน” ผ่านแนวคิด One Stop Service, ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และบริการข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนในชุมชน พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพการให้บริการเชื่อมต่อการใช้งานในหลายภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบแอปพลิเคชั่น

การเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” โฉมใหม่อย่างเป็นทางการในครั้งนี้นั้น ตัวแพลตฟอร์มได้ถูกพัฒนาใหม่ ทั้งหน้าตา UI ที่ทันสมัย และ UX ที่ใช้งานง่าย เพื่อตอบโจทย์เทรนด์และความต้องการของผู้ใช้งานที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กรให้มีลักษณะเชื่อมโยงกันแบบดิจิทัล (Digital) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่กําหนดให้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ

สำหรับการใช้งาน Click ชุมชน จะเริ่มจากฟีเจอร์ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Shop ชุมชน ที่จะให้คนในชุมชน
ช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มเองได้ สามารถกดเลือกสินค้าลงตะกร้า ไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน ติดตามสถานะสินค้าที่ซื้อได้ มาพร้อมด้วย 13 ฟีเจอร์การใช้บริการ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น 5 หมวดหลัก ประกอบไปด้วย

หมวดที่ 1  ร้านค้าชุมชน เพื่อ “สร้างคุณค่าและรายได้” ประกอบด้วยบริการ Shop ชุมชน และ สินค้า Otop
หมวดที่ 2 กองทุนชุมชน รวมแหล่งทุนในชุมชน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และอื่นๆอีกมากมาย
หมวดที่ 3 ความรู้ชุมชน และ 108 อาชีพ จะเป็นการ “ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด” องค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถต่อยอดทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยศักยภาพของคนในชุมชนเอง
หมวดที่ 4 ข้อมูลชุมชน ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปราชญ์ชุมชน, ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้โคกหนองนา, เชื่อมชุมชน, Do คนไทย, Do ชุมชน, Big Data ที่เป็นองค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มเติมได้
หมวดที่ 5 พาเที่ยวชุมชน รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยในแต่ละจังหวัด ให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงสามารถวางแผนทริปท่องเที่ยวด้วยตนเองได้จากข้อมูล และหาประสบการณ์ดีๆ ได้ในรูปแบบ

                                                ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ทั้งนี้ บริษัท จอยไลฟ์สมาร์ท รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบแพลตฟอร์ม“Click ชุมชน” ที่จะเข้ามาสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนต่างๆ มีเครื่องมือในการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา นำพาชุมชนให้ก้าวหน้า ส่งเสริมเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ของชุมชน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cdd.go.th/  และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คลิกชุมชน (Click ชุมชน) ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางแอปสโตร์ (App Store) ของระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และ กูเกิล เพลย์ (Google Play) ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

*เงื่อนไขเป็นตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนด

QR Code Google Play
/ App Store

 


About Maylada

Check Also

จีนติดตั้ง Data Center ใต้น้ำในระดับ Commercial เป็นแห่งแรกของโลก ชี้ลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมหาศาล

Highlander บริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการด้าน Underwater Data Center หรือ UDC โดยเฉพาะ ได้ออกมาเผยถึงการติดตั้ง Data Center ใต้น้ำในระดับ Commercial จนสำเร็จเป็นแห่งแรกของโลก

Amazon เปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจ

ในงาน Amazon re:Invent 2023 ที่ผ่านมา Amazon ได้ประกาศเปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจให้ทดลองใช้งานแบบ Preview