[PR] เอเซอร์คว้า 3 รางวัล จาก 3 สถาบัน ฉลอง 40 ปีผู้นำด้านนวัตกรรม

  • การันตีแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภคเป็นปีที่ 7 ด้วยรางวัล Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy จากนิตยสาร Brand Age 
  • ย้ำความเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2017 แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค จากนิตยสาร Marketeer ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
  • ภาคภูมิใจกับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2016 แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากที่สุด จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2560 เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 40 ปี ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ด้านนวัตกรรม ด้วย 3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง

  • “Thailand’s Most Admired Brand 2017” การันตีแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภค รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์สินค้าที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
  • The Most Powerful Brands of Thailand 2016” ในฐานะแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มประเภทสินค้าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์” ที่สำรวจแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2016 (The Most Powerful Brands of Thailand 2016) จากการเก็บข้อมูลผู้บริโภค 12,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage) และภาพลักษณ์ในมุมมองที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ (Image) ในครั้งนี้ เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยมี นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนายการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • “Marketeer No.1 Brand Thailand 2017” แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจนได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ในการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคประชาชนไทยทั้งประเทศ ต่อแบรนด์ โดยอ้างอิงเครื่องมือ T-Cube Thailand ที่ทันสมัย เพื่อคัดเลือกแบรนด์อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศ ในแต่ละหมวดสินค้า และบริการ

About TechTalkThai PR 2

Check Also

เจอกันเร็วๆ นี้! Cargomatic Thailand แพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับวงการโลจิสติกส์ของไทยให้เหนือไปอีกขั้น การันตีด้วยการเป็นอันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 31 พฤษภาคม 2566 – Cargomatic Thailand พร้อมปฏิวัติอุตสาหกรรมการขนส่ง ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้ทั้งผู้ต้องการจัดส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  โดยมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ได้อย่างน้อย …

การ์ทเนอร์คาดผู้บริโภคใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกยังโต แตะใกล้ 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ [Guest Post]

โดยบริการคลาวด์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Generative AI