5 ฟีเจอร์สำคัญในการปกป้อง Hybrid Networks

ในยุคดิจิทัลนี้ หลายองค์กรเริ่มกระจายข้อมูลและ Workload ออกจาก On-premises Data Center ขึ้นสู่ Cloud มากขึ้น ส่งผลให้ฝ่าย IT จำเป็นต้องจัดวาง บริหารจัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายในรูปแบบ Hybrid ที่มีความซับซ้อน Fortinet แนะนำ 5 ฟีเจอร์สำคัญที่องค์กรควรพิจารณาเมื่อตามหาโซลูชันด้าน Security ดังนี้

1. Broad: โซลูชันด้าน Security จำเป็นต้องรองรับโมเดลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบกระจาย (Distributed) นั่นคือโซลูชันเดียวกันต้องรองรับการใช้งานทั้งแบบ On-premises และ Cloud

2. Integrated: โซลูชันด้าน Security ทั้งหมดที่ใช้งานบนเครือข่าย Hybrid จำเป็นต้องสามารถมองเห็นและทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามร่วมกันได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุที่ไหนก็ตาม

3. Fast: ฟังก์ชันด้าน Security ไม่เพียงแค่ต้องทำงานทันธุรกิจ แต่ต้องทำงานทันภัยคุกคามด้วย

4. Automated: พฤติกรรมที่ผิดปกติและไม่พึงประสงค์จำเป็นต้องมีการรับมืออย่างอัตโนมัติ

5: Security-driven Networking: Security-driven Networking คือการผสาน Networking และ Security เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ช่วยให้สามารถสร้างและบังคับใช้ Zero-trust Access, Dynamic Network Segmentation และ Unified Enforcement ได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกตำแหน่ง โดยไม่เกิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

เรียนรู้เพิ่มเติมว่า Fortinet Security Fabric ส่งมอบการป้องกันแบบ Broad, Integrated และ Automated บนสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid ได้อย่างไรที่ https://www.fortinet.com/solutions/enterprise-midsize-business/enterprise-security

ที่มา: https://www.fortinet.com/blog/industry-trends/what-are-hybrid-networks-how-to-secure-them


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Dell Technologies เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘PowerEdge Gen 16’ พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ในช่วงที่ธุรกิจกำลังเผชิญกับยุคแห่งความท้าทายใหม่ ทั้งการทำ Digital Transformation, Data Insights, Supply Chain และ Security ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบไอทีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ผ่านพ้นจากความท้าทายเหล่านี้ ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องมีโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน โดยในงาน “POWEREDGE. …

พาชม True IDC Experience Center ศูนย์การเรียนรู้ด้าน Data Center & Cloud ณ True Digital Park

True IDC Experience Center เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ดูแลระบบ Data Center และ Cloud เหล่านักพัฒนา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานของระบบ Data Center …