5 ฟีเจอร์สำคัญในการปกป้อง Hybrid Networks

ในยุคดิจิทัลนี้ หลายองค์กรเริ่มกระจายข้อมูลและ Workload ออกจาก On-premises Data Center ขึ้นสู่ Cloud มากขึ้น ส่งผลให้ฝ่าย IT จำเป็นต้องจัดวาง บริหารจัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายในรูปแบบ Hybrid ที่มีความซับซ้อน Fortinet แนะนำ 5 ฟีเจอร์สำคัญที่องค์กรควรพิจารณาเมื่อตามหาโซลูชันด้าน Security ดังนี้

1. Broad: โซลูชันด้าน Security จำเป็นต้องรองรับโมเดลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบกระจาย (Distributed) นั่นคือโซลูชันเดียวกันต้องรองรับการใช้งานทั้งแบบ On-premises และ Cloud

2. Integrated: โซลูชันด้าน Security ทั้งหมดที่ใช้งานบนเครือข่าย Hybrid จำเป็นต้องสามารถมองเห็นและทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามร่วมกันได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุที่ไหนก็ตาม

3. Fast: ฟังก์ชันด้าน Security ไม่เพียงแค่ต้องทำงานทันธุรกิจ แต่ต้องทำงานทันภัยคุกคามด้วย

4. Automated: พฤติกรรมที่ผิดปกติและไม่พึงประสงค์จำเป็นต้องมีการรับมืออย่างอัตโนมัติ

5: Security-driven Networking: Security-driven Networking คือการผสาน Networking และ Security เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ช่วยให้สามารถสร้างและบังคับใช้ Zero-trust Access, Dynamic Network Segmentation และ Unified Enforcement ได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกตำแหน่ง โดยไม่เกิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

เรียนรู้เพิ่มเติมว่า Fortinet Security Fabric ส่งมอบการป้องกันแบบ Broad, Integrated และ Automated บนสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid ได้อย่างไรที่ https://www.fortinet.com/solutions/enterprise-midsize-business/enterprise-security

ที่มา: https://www.fortinet.com/blog/industry-trends/what-are-hybrid-networks-how-to-secure-them


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Red x Blue Pill 2022 โดย 2600 Thailand เปิดให้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแล้ว

2600 Thailand ประกาศจัดงานสัมมนาแบบพบหน้า Red x Blue Pill 2022 ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ได้รับการกล่าวขานว่า “เจาะลึก” ด้าน Computer Security ที่สุดในประเทศไทย โดยรวบรวมเนื้อหาทั้งด้าน …

[Guest Post] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์เชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

หนึ่งในมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนําของประเทศไทย ให้บริการด้านการศึกษาแบบออนไลน์แก่ผู้เรียน 200,000 คน ในช่วงเวลา 2 ปี ใน 64 ประเทศด้วย AWS