ADPT

5 ฟีเจอร์สำคัญในการปกป้อง Hybrid Networks

ในยุคดิจิทัลนี้ หลายองค์กรเริ่มกระจายข้อมูลและ Workload ออกจาก On-premises Data Center ขึ้นสู่ Cloud มากขึ้น ส่งผลให้ฝ่าย IT จำเป็นต้องจัดวาง บริหารจัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายในรูปแบบ Hybrid ที่มีความซับซ้อน Fortinet แนะนำ 5 ฟีเจอร์สำคัญที่องค์กรควรพิจารณาเมื่อตามหาโซลูชันด้าน Security ดังนี้

1. Broad: โซลูชันด้าน Security จำเป็นต้องรองรับโมเดลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบกระจาย (Distributed) นั่นคือโซลูชันเดียวกันต้องรองรับการใช้งานทั้งแบบ On-premises และ Cloud

2. Integrated: โซลูชันด้าน Security ทั้งหมดที่ใช้งานบนเครือข่าย Hybrid จำเป็นต้องสามารถมองเห็นและทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามร่วมกันได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุที่ไหนก็ตาม

3. Fast: ฟังก์ชันด้าน Security ไม่เพียงแค่ต้องทำงานทันธุรกิจ แต่ต้องทำงานทันภัยคุกคามด้วย

4. Automated: พฤติกรรมที่ผิดปกติและไม่พึงประสงค์จำเป็นต้องมีการรับมืออย่างอัตโนมัติ

5: Security-driven Networking: Security-driven Networking คือการผสาน Networking และ Security เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ช่วยให้สามารถสร้างและบังคับใช้ Zero-trust Access, Dynamic Network Segmentation และ Unified Enforcement ได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกตำแหน่ง โดยไม่เกิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

เรียนรู้เพิ่มเติมว่า Fortinet Security Fabric ส่งมอบการป้องกันแบบ Broad, Integrated และ Automated บนสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid ได้อย่างไรที่ https://www.fortinet.com/solutions/enterprise-midsize-business/enterprise-security

ที่มา: https://www.fortinet.com/blog/industry-trends/what-are-hybrid-networks-how-to-secure-them


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity 2021 [5-7 ต.ค. 2021]

TechTalkThai ขอเชิญ CISO, CSO, Cybersecurity Manager, IT Manager, Cybersecurity Engineer, IT Engineer, Network Engineer, IT Admin และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity 2021 งานสัมมนาออนไลน์ครั้งใหญ่สำหรับทุกท่านที่สนใจในแนวโน้มและนวัตกรรมด้าน Cybersecurity เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 รวมไปถึงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานและกรอบการทำงานต่างๆ สำหรับปกป้องระบบสารสนเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งใน Data Center และบน Cloud

Informatica Webinar: Data Governance – ตัวช่วยสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่ยุค The Next Normal [14 ต.ค. 2021 – 14.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CDO, IT Manager, Data Manager, Data Engineer, ผู้ดูแลการควบคุม PDPA, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชม Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Data Governance – ตัวช่วยสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่ยุค The Next Normal โดย Informatica และ Vintcom" เพื่อทำความรู้จักกับแนวคิดในการบริหารจัดการข้อมูลตามหลัก Data Governance เพื่อวางนโยบายขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลในองค์กร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้