Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

5 Open Source สำหรับสร้าง Dashboard ไว้ใช้งานในองค์กรฟรีๆ

การสร้าง Dashboard เพื่อแสดงผลข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและติดตามได้อย่างเข้าใจง่ายนั้นเริ่มกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานของทุกแผนกในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญอย่างในตอนนี้ ทาง Opensource.com จึงได้รวบรวม Open Source Dashboard มา 5 โครงการเพื่อแนะนำให้เราได้รู้จักกัน ทางทีมงาน TechTalkThai เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์จึงขอนำมาสรุปดังนี้ครับ

 

1. Freeboard http://freeboard.io/

โครงการ Freeboard เป็น Javascript Dashboard ที่รองรับการทำ Drag-an-Drop, เพิ่ม Data Source ใหม่ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเอง, รองรับ IoT ได้ และเน้นที่ความง่ายในการใช้งานเป็นหลัก โดยผู้ที่สนใจสามารถโหลดได้ที่ https://github.com/Freeboard/freeboard ภายใต้ลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ MIT License นะครับ

opensource_dashboard_01_freeboard

 

2. Mozaïk http://mozaik.rocks/

โครงการ Mozaïk เป็นระบบ Dashboard ที่พัฒนาโดย Node.js ที่สามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่าน Javascript โดยใช้งานได้ง่ายและรองรับ Responsive ได้ แถมมี Online Demo ให้ดูประกอบการตัดสินใจได้ที่ http://mozaik.herokuapp.com/ โดยผู้ที่สนใจสามารถโหลดได้ที่ https://github.com/plouc/mozaik ภายใต้ลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ MIT License นะครับ

opensource_dashboard_02_mozaik

 

3. Dashbuilder http://dashbuilder.org/

โครงการ Dashbuilder นี้เป็น Dashboard ที่พัฒนาโดยใช้ Java และเน้นความหลากหลายในการนำไปใช้งานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการรองรับการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลายและปรับแต่งได้ รวมไปปถึงการสร้าง Real-time Dashboard หรือ Static Dashboard จาก Data Source ที่หลากหลาย และด้วยความที่เป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชนของ JBoss ก็ทำให้ Dashbuilder สามารถทำงานกับระบบอื่นๆ ที่มีการใช้งานในระดับองค์กรอยู่มากทีเดียว โดยผู้ที่สนใจสามารถโหลดได้ที่ https://github.com/dashbuilder/dashbuilder ภายใต้ลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ Apache 2 นะครับ

opensource_dashboard_03_dashbuilder

 

4. Grafana http://grafana.org/

Grafana นี้เป็นที่รู้จักกันค่อนข้างดีในไทยอยู่แล้ว ในฐานะของ Dashboard ที่ถูกพัฒนาโดยใช้ Go และ TypeScript ที่ถูกนำไปใช้ทำระบบ Real-time Server Monitoring เป็นหลัก แต่ในความเป็นจริง Grafana เองนั้นก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ และยังมีความสามารถที่โดดเด่นอย่างเช่นการกำหนด Role ของผู้ใช้งาน, การทำ Snapshot, การทำ Data Annotaion และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน โดยผู้ที่สนใจสามารถโหลดได้ที่ https://github.com/grafana/grafana ภายใต้ลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ Apache 2 นะครับ

opensource_dashboard_04_grafana

 

5. Stashboard http://www.stashboard.org/

Stashboard เป็นโครงการ Open Source ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย Python เพื่อรองรับการใช้ตรวจสอบการทำงานของบริการ Cloud และ API เป็นหลัก สำหรับติดตามว่าบริการใดล่มหรือหยุดทำงานไปโดยเฉพาะ ผู้พัฒนาเริ่มแรกของ Stashboard นี้คือ Twilio ที่ต้องการสร้างระบบ Dashboard สำหรับใช้ติดตามบริการในระบบโทรศัพท์ของตน โดยผู้ที่สนใจสามารถโหลดได้ที่ https://github.com/twilio/stashboard ภายใต้ลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ MIT License นะครับ

opensource_dashboard_05_stashboard

 

ที่มา: https://opensource.com/business/16/11/open-source-dashboard-tools-visualizing-dataAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CHRO, IT Manager, HR Manager, HR, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การทำ Social Distancing ด้วยโซลูชันสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้