ฟรี 4 E-Book & Whitepaper การตรวจวัดและให้คะแนนด้าน Cybersecurity สำหรับธุรกิจองค์กร จาก SecurityScorecard

การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ Digital Service อย่างต่อเนื่องนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจองค์กรในทุกวันนี้ไปแล้ว และ SecurityScorecard ผู้นำทางด้านระบบตรวจสอบวัดระดับความมั่นคงปลอดภัย ก็ได้ทำการแจก Free E-Book & Whitepaper ออกมาด้วยกันถึง 4 ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจองค์กรใช้ในการชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • Next-Gen Scoring: A New Standard in Fair and Transparent Cybersecurity Ratings สรุปถึงวิธีการและแนวทางในการตรวจวัดและให้คะแนนด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบต่างๆ
  • ASSESSING YOUR CYBER RISK SCORE: Better Risk Assessment and Analysis Using a Cyber Risk Scorecard การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้ระบบการชี้วัดคะแนนด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นศูนย์กลาง
  • The CISO’s Playbook: Stay Ahead of Friday Breach Effects คู่มือสำหรับ CISO ในการรับมือกับช่องโหว่ ภัยคุกคาม และเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลด้วยระบบ Security Scoring
  • The Impact of Enterprise-Class Domain Registrar Utilization on Overall Security Ratings การตรวจสอบ Domain Security สำหรับบริการต่างๆ ของธุรกิจองค์กรที่เปิดให้ผู้ใช้งานภายนอกเข้าถึงได้ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับเอกสารเหล่านี้ได้ทันทีที่ https://go.techtalkthai.com/2022/08/free-securityscorecard-4-e-book-whitepaper/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ไซเบอร์จีนิคส์ ชูแนวคิด ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อ Business & Cyber Resilience ที่มีส่วนร่วมทั้งองค์กร ในงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023 [Guest Post]

ไซเบอร์จีนิคส์ (CyberGenics) เข้าร่วมงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023 นำทีมโดยนายสุธี อัศวสุนทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์จีนิคส์ จำกัด (ที่ …

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ SMEs สู่สากล มุ่งสู่การเป็น Smart SMEs กับ GROW with SAP

NTT DATA Business Solutions Thailand  ขอเชิญผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่ออัปเดต Technology Cloud  ERP ในหัวข้อ GROW with SAP, …