ฟรี 4 E-Book & Whitepaper การตรวจวัดและให้คะแนนด้าน Cybersecurity สำหรับธุรกิจองค์กร จาก SecurityScorecard

การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ Digital Service อย่างต่อเนื่องนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจองค์กรในทุกวันนี้ไปแล้ว และ SecurityScorecard ผู้นำทางด้านระบบตรวจสอบวัดระดับความมั่นคงปลอดภัย ก็ได้ทำการแจก Free E-Book & Whitepaper ออกมาด้วยกันถึง 4 ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจองค์กรใช้ในการชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • Next-Gen Scoring: A New Standard in Fair and Transparent Cybersecurity Ratings สรุปถึงวิธีการและแนวทางในการตรวจวัดและให้คะแนนด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบต่างๆ
  • ASSESSING YOUR CYBER RISK SCORE: Better Risk Assessment and Analysis Using a Cyber Risk Scorecard การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้ระบบการชี้วัดคะแนนด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นศูนย์กลาง
  • The CISO’s Playbook: Stay Ahead of Friday Breach Effects คู่มือสำหรับ CISO ในการรับมือกับช่องโหว่ ภัยคุกคาม และเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลด้วยระบบ Security Scoring
  • The Impact of Enterprise-Class Domain Registrar Utilization on Overall Security Ratings การตรวจสอบ Domain Security สำหรับบริการต่างๆ ของธุรกิจองค์กรที่เปิดให้ผู้ใช้งานภายนอกเข้าถึงได้ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับเอกสารเหล่านี้ได้ทันทีที่ https://go.techtalkthai.com/2022/08/free-securityscorecard-4-e-book-whitepaper/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เน็ตก้า ซิสเต็ม จัดทัพ ดึง ‘ซันเยห์ สัจเดว’ นั่งแท่นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร [Guest Post]

เน็ตก้า ซิสเต็ม ประกาศแต่งตั้ง นายซันเยห์ สัจเดว เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลงานด้าน Strategy and Commercial นำทีม transform องค์กร เตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

PDPA Thailand จับมือ TRIS Corporation รุกให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ [Guest Post]

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ PDPA Thailand ได้ลงนามความร่วมมือกับ TRIS Corporation เพื่อร่วมกันให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าของทั้ง 2 …