3 รูปแบบการใช้งาน ที่ Container เหมาะสมกว่า Virtual Machine

ทาง Docker ได้ออกมาสรุปถึง 3 กรณีการใช้งาน Container ที่เหมาะสมกับการติดตั้ง Application ต่างๆ มากกว่า Virtual Machine (VM) ซึ่งทางทีมงาน TechTalkThai ก็เห็นว่าน่าสนใจดีจึงขอสรุปให้ได้อ่านกันดังนี้ครับ

docker-for-mac-and-windows

1. เมื่อองค์กรต้องการพัฒนาระบบ Application ใหม่และตั้งใจจะใช้ Microservices Architecture อยู่แล้ว

เทคโนโลยี Container นั้นถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกับการพัฒนา Application แบบ Microservices Architecture เป็นอย่างมาก เพราะความยืดหยุ่นและง่ายดายในการ Deploy หรือเพิ่มขยายระบบนั้นจะทำให้องค์กรสามารถเลือกเพิ่มขยายระบบเฉพาะส่วนตามปริมาณการใช้งานที่เกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกันการใช้ Container ยังช่วยให ้ Development Environment และ Production Environment นั้นมีความคล้ายคลึงกันอย่างสูงสุด ลดปัญหาหรือความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะ Deploy ระบบได้เป็นอย่างมาก และในกรณีนี้เนื่องจากเป็นการพัฒนา Application ใหม่จึงไม่มีความยุ่งยากในการย้ายระบบแต่อย่างใดอีกด้วย

 

2. เมื่อองค์กรต้องการปรับปรุง Application เดิมให้กลายเป็น Microservices

แนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อองค์กรวางแผนเอาไว้ว่าระบบแบบ Monolithic ที่ใช้งานอยู่นั้น ในอนาคตนั้นจะต้องกลายเป็น Microservices อยู่แล้ว และทำการย้ายระบบขึ้นมายัง Container ทั้งหมดก่อน แล้วจึงค่อยตัดแต่ละส่วนให้กลายเป็น Microservices ออกไปเรื่อยๆ จนท้ายที่สุดระบบทั้งหมดก็กลายเป็น Microservices ที่รองรับคุณสมบัติการ Portable ได้อย่างเต็มตัว

 

3. เมื่อต้องการเปลี่ยน IT Infrastructure ให้สามารถโยกย้าย Application ไปยัง IT Infrastructure อื่นๆ ได้อย่างอิสระ

ในอนาคตที่ Hybrid Cloud กำลังจะมา ความสามารถในการโยกย้ายระบบ Application ต่างๆ ระหว่าง IT Infrastructure ทั้ง Private Cloud ภายในองค์กร และ Hosted Private Cloud ภายนอกองค์กรจากผู้ผลิตที่หลากหลายก็จะกลายเป็นโจทย์ความต้องการใหม่ขององค์กรขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความทนทานของระบบไป Container นั้นมีคุณสมบัติทางด้าน Portable ที่สามารถโยกย้ายข้าม IT Infrastructure ได้อย่างค่อนข้างอิสระ จึงเหมาะสมต่อการตอบโจทย์ในกรณีนี้

นอกจากนี้ Docker Container เองยังสามารถโยกย้ายไปมาระหว่าง Virtualization Infrastructure และ Bare Metal ได้อีกด้วย จึงยิ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการใช้งานขององค์กรได้เป็นอย่างมาก

 

อย่างไรก็ดีการจะทำได้ตามที่ Docker ได้นำเสนอมานี้ก็อาจต้องใช้ความรู้และความคุ้นเคยกับ Docker ค่อนข้างมากทีเดียว ดังนั้นหากใครกำลังมองหาโซลูชันลักษณะนี้อยู่ ก็แนะนำให้เริ่มลองศึกษาเทคโนโลยี Container หรือ Docker ดูซักหน่อยนะครับ

ที่มา: https://blog.docker.com/2016/05/vm-or-containers/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ เพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย [Guest Post]

“เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น” ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเสริมความแข็งแกร่งในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลบนมัลติคลาวด์ [Guest Post]

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยพลังของ AI จากเดลล์ และความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วยขับเคลื่อนการทำงานแบบ Zero Trust ที่ปกป้องทั้งข้อมูล พร้อมลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์