Breaking News

ทราฟฟิคการใช้งานเว็บกว่า 20% เกิดจากบอทที่มีจุดประสงค์ไม่ดี

Distil Networks ได้จัดทำรายงานจากของทราฟฟิคอินเทอร์เน็ตจากปี 2018 พบว่า 37.9% เกิดขึ้นจากบอท ทั้งนี้มี 20.4% ที่เกิดขึ้นจากบอทที่มีเจตนาไปในทางไม่ดีหรือ ‘Bad Bot’ เช่น ตั้งใจทำ DoS, เข้าไปกวาดในเว็บเพื่อขโมยข้อมูล, สร้างเนื้อหาและรีวิวปลอม รวมไปถึงทำให้ดูว่ามีคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มาก เป็นต้น

credit : Zdnet

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Bad Bot มีดังนี้

  • กลุ่มเว็บไซต์เป้าหมายอันดับหนึ่งคือ ธุรกิจการเงิน และรองลงมาได้แก่ ระบบตั๋วเข้าชมต่างๆ การศึกษา ตามลำดับ (ดูรูปเพิ่มเติมได้ด้านบน)
  • 26.4% สามารถถูกตรวจจับและป้องกันได้ง่าย
  • 52.5% ถูกจัดอยู่อยู่ในระดับปานกลางเพราะเริ่มใช้วิธีการที่สลับซับซ้อน เช่น Headless Browser Software หรือ JavaScript เข้ามาช่วย
  • 73.6% อยู่ในกลุ่ม Advanced Persistent Bot เพราะมีความแนบเนียนคล้ายมนุษย์ เช่น สุ่ม IP หรือเลียนแบบการใช้งานของมนุษย์ด้วยการสร้าง Mouse Event ให้คล้ายกับว่ามีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จริงๆ
  • Amazon เป็นฐานของ Bad Bot ถึง 18% ซึ่งเพิ่มจากปี 2017 ที่ 10.62%
  • 50% ใช้ Chrome เป็น Agent
  • 73.6% มาจากดาต้าเซ็นเตอร์ลดลงจากปี 2017 ที่ 82.7%
  • อเมริกาคือฐานของ Bad Bot อันดับหนึ่งที่ 53.4% รองลงมาคือ เนเธอแลนด์และจีน
  • ประเทศที่ถูกบล็อกไอพีมากที่สุดคือ รัสเซีย ยูเครน และอินเดีย

ผู้สนใจสามารถอ่านรายงาน “Bad Bot Report 2019: The Arms Race Continues

ที่มา :  https://www.zdnet.com/article/bad-bots-focus-on-financial-targets-make-up-20-percent-of-web-traffic/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Video Webinar] Secure Remote Workforce with Fortinet

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Fortinet Webinar เรื่อง “Secure Remote Workforce with Fortinet” พร้อมสาธิตการนำ FortiGate, FortiClient และ FortiToken มาใช้ทำ …

TechTalk Webinar: บริการภาครัฐแบบ Digital และการสื่อสารที่จัดการได้แบบอัตโนมัติ รับมือวิกฤต โดย Alcatel-Lucent Enterprise

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT , ผู้ที่ต้องทำงานจากที่บ้าน และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "บริการภาครัฐแบบ Digital และการสื่อสารที่จัดการได้แบบอัตโนมัติ รับมือวิกฤต โดย Alcatel-Lucent Enterprise" เพื่อทำความรู้จักกับแนวโน้มของโลกที่เริ่มเปลี่ยนบริการภาครัฐให้กลายเป็นแบบ Digital ภายใต้แนวคิด Digital Citizen Service, การนำ AI/Chatbot มาใช้ในการให้บริการ และการให้บริการประชาชนด้วยแนวคิด Multichannel ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้