Supercomputer ขนาด 1 ล้าน Core สำหรับจำลองการทำงานของสมอง เริ่มเปิดใช้งานแล้ว

นักวิจัยจาก University of Manchester ได้ทำการสร้างระบบ Neuromorphic Supercomputer หรือ Supercomputer ที่มีการประมวลผลในสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับสมองมนุษย์ขนาดใหญ่ถึง 1 ล้าน Core และเริ่มเปิดใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมา

 

Credit: The University of Manchester

 

Supercomputer เครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Spiking Neural Network Architecture หรือ SpiNNaker โดยอ้างว่าสามารถรองรับการประมวลผลได้มากถึง 200 ล้านล้าน Operation ต่อวินาที ซึ่งสถาปัตยกรรม SpiNNaker นี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานเลียนแบบระบบ Biological Neural Networks ของสิ่งมีชีวิต โดยการใช้หน่วยประมวลผล Arm9 มาสร้างขึ้นเป็น SpiNNaker System-on-Chip (SoC) ที่ประกอบไปด้วย Arm968 แบบ 18 Core และทำการเชื่อมต่อกันด้วยระบบ Network-on-Chip อีกทีหนึ่ง และนำระบบเหล่านี้มาเชื่อมต่อกันให้ได้ 1 ล้าน Core

เป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว เพื่อทำการจำลองการทำงานของสมองให้ได้แบบ Real-time ซึ่งปัจจุบันพลังประมวลผลระดับ 1 ล้าน Core นี้ก็สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้แล้ว อย่างไรก็ดีพลังประมวลผลระบบนี้ก็สามารถจำลองการทำงานของสมองมนุษย์ได้เพียงส่วนเดียวเท่านั้น เพราะหากเทียบกันแล้ว การจำลอง Neuron ขึ้นมาได้ 1 พันล้าน Neuron นั้น ก็ยังคงเป็นการทำงานเพียงแค่ 1% ของสมองมนุษย์เท่านั้น ดังนั้นโครงการนี้เองก็จะสามารถจำลองการทำงานบางส่วนของสมองขึ้นมาได้เท่านั้น ไม่สามารถจำลองสมองทุกส่วนขึ้นมาได้พร้อมๆ กัน

ปัจจุบันนี้โครงการนี้สามารถจำลองการทำงานที่ระดับ 80,000 Neuron ของสมองส่วน Cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ใช้ในการรับรู้, รู้จำ, ตระหนัก และการใช้ภาษา รวมถึงระบบนี้ยังสามารถเลียนแบบการทำงานของ Basal Ganglia ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ได้รับผลกระทบโดยโรค Parkinson ได้

 

ที่มา: https://www.top500.org/news/neuromorphic-supercomputer-hits-a-million-cores/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Tech Refresh & Data Migration ลดต้นทุน Tech Operation ผลักดันสู่ความท้าทายใหม่ในอนาคต | Tangerine x SVI

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้านไอทีครอบคลุมทั้งระบบธุรกิจ ตั้งแต่ Infrastructure, Data Center, Network, Security และ ERP ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอสวีไอ …

Effortless: เทรนด์ใหม่ที่เหนือกว่าแค่คำว่าง่าย ในการบริหารจัดการ Enterprise Storage

การบริหารจัดการระบบ IT ได้อย่างง่ายดายนั้นถือเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่นิยามคำว่าง่ายของผู้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นก็แตกต่างกันออกไป ทำให้หลายครั้งถึงแม้ว่าระบบ IT หนึ่งๆ จะดูเหมือนว่าสามารถบริหารจัดการได้ง่าย แต่เมื่อใช้งานจริงแล้วกลับต้องพบกับอุปสรรคอย่างมากมาย Pure Storage ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยี All …