VMware ออกอัปเดตให้ Workstation Pro และ Fusion Pro รองรับ Windows 10 Fall Creators Update แล้ว

VMware ได้ออกอัปเดต VMware Workstation Pro 14.1 และ VMware Fusion Pro 10.1.0 รองรับการใช้งาน Windows 10 Fall Creators Update (Version 1709) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ผู้ใช้งานที่ต้องการติดตั้ง Virtual Machine ของ Windows 10 Fall Creators Update (Version 1709) บน VMware Workstation และ VMware Fusion จะไม่สามารถ Detect Guest OS ของ ISO เมื่อทำการติดตั้งได้ และเกิดปัญหาไม่สามารถทำการ Save ไฟล์งานจาก Microsoft Office ไปยัง VMware Shared Folder ได้โดยตรง นอกจากนี้เมื่อใช้งานบน VMware Fusion ผู้ใช้งานบางรายอาจพบปัญหน้าจอดำจากการใช้งาน

ล่าสุด VMware ได้ออกอัปเดต VMware Workstation Pro 14.1 และ VMware Fusion Pro 10.1.0 แล้ว โดยในเวอร์ชันใหม่นี้จะมาพร้อม VMware Tools 10.2.0 ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานเมาส์ได้ตามปกติใน Windows 7 บางเวอร์ชันด้วย ผู้ที่ใช้งานสามารถสั่งอัปเดตได้ทันที

ที่มา: https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/14.0.0/rn/workstation-141-release-notes.html


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

แนะนำ 9 เครื่องมือสำหรับงาน AI Governance

ประเด็นด้านการใช้งาน AI เริ่มเป็นที่ถกเถียงมากขึ้น จากชื่อเสียงและความเก่งกาจที่เพิ่มขึ้นทุกวัน หรือความเสี่ยงที่ผู้ให้บริการ AI อาจล่วงรู้ถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านข้อมูล นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่คนร้ายสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้องค์กรในปัจจุบันที่ต้องการสร้างโปรเจ็คด้าน AI จึงต้องย้อนกลับมาตั้งต้นด้วยโจทย์ที่ว่า ท่านจะสร้าง …

Data warehouse คืออะไร?

การทำงานใดที่มีข้อมูลเกิดขึ้นและต้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การทำงานนั้นย่อมมีระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูล (database) ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ต่อมาหากต้องการมองภาพรวมของส่วนธุรกิจ องค์กรก็ต้องบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหรือสกัดคุณค่าบางอย่างออกมา โดย Data Warehouse คือกลยุทธ์หนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ คำถามคือแล้ว Data Warehouse คืออะไรกันแน่?