VMware จัดงาน Hackathon นำเทคโนโลยีเสริมศักยภาพให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาของสิงคโปร์

VMware ได้จับมือกับ Association for Persons with Special Needs หรือ APSN เพื่อจัดงาน Hackathon นำเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาของสิงคโปร์ได้มีโอกาสทางสังคมให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญสู่แนวทางการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง

Credit: VMware

APSN คือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1976 เพื่อช่วยส่งเสริมเหล่าเด็กๆ อายุระหว่าง 7 – 21 ปี ที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือมี IQ ตั้งแต่ 50-70 ให้สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสิงคโปร์ได้ โดยในแต่ละปีนั้นก็มีเด็กๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานนี้ถึง 1,200 คนต่อปี

ในงาน Hackathon ครั้งนี้ได้นำเหล่านักเรียน, นักศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และทีมงานของ VMware มาร่วมกันจัดตั้งเป็น 11 ทีม เพื่อกลั่นกรองและนำเสนอไอเดียในการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยมุมมองต่างๆ กันภายใต้โจทย์เพื่อเพิ่มทักษะด้าน Social Skill, Numeracy และ Vocational Skill โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมาเป็นวันแข่งขันสุดท้ายของงาน Hackathon ซึ่งทุกทีมจะมาร่วมกันนำเสนอโซลูชันของตนเองที่ได้ผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไป

ไอเดียของแต่ละทีมนั้นก็มีแตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่การพยายามสร้าง Platform เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน, การสร้าง Platform เพื่อนำเสนองานที่เหมาะสมกับทักษะของแต่ละคน, การสร้าง Mobile Application เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองมากขึ้น, การนำ Analytics เข้ามาใช้ช่วยดูแลเด็กๆ ไปจนถึงการประยุกต์นำ AI เข้ามาใช้เพื่อช่วยเด็กๆ ทำสิ่งต่างๆ เช่น การจ่ายเงินหรือทอนเงินให้ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจและเป็นไปได้จริงทั้งสิ้น

รายละเอียดของโครงการนั้นอยู่ที่ https://secure.vmware.com/bigideashackathon_reg ผู้ที่สนใจอยากจัดงานลักษณะเดียวกันนี้ในไทยสามารถติดต่อทีมงาน VMware เพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ได้ทันทีครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

RSA จับมือ DEPA ETDA พัฒนา Thailand Smart City

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 ที่ผ่านทางทางทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมภาษณ์กลุ่มกับผู้บริหารจาก RSA ซึ่งได้พูดคุยถึงความร่วมมือกับ DEPA และ ETDA ในการพัฒนาโปรเจ็คด้าน Smart City …

ฟรี eBook: A Developer’s Guide to Building AI Applications โดย Microsoft

Microsoft เปิดให้ดาวน์โหลด eBook เรื่อง A Developer’s Guide to Building AI Applications สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันและ Bot อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี AI …