Black Hat Asia 2023

VMware จัดงาน Hackathon นำเทคโนโลยีเสริมศักยภาพให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาของสิงคโปร์

VMware ได้จับมือกับ Association for Persons with Special Needs หรือ APSN เพื่อจัดงาน Hackathon นำเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาของสิงคโปร์ได้มีโอกาสทางสังคมให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญสู่แนวทางการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง

Credit: VMware

APSN คือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1976 เพื่อช่วยส่งเสริมเหล่าเด็กๆ อายุระหว่าง 7 – 21 ปี ที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือมี IQ ตั้งแต่ 50-70 ให้สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสิงคโปร์ได้ โดยในแต่ละปีนั้นก็มีเด็กๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานนี้ถึง 1,200 คนต่อปี

ในงาน Hackathon ครั้งนี้ได้นำเหล่านักเรียน, นักศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และทีมงานของ VMware มาร่วมกันจัดตั้งเป็น 11 ทีม เพื่อกลั่นกรองและนำเสนอไอเดียในการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยมุมมองต่างๆ กันภายใต้โจทย์เพื่อเพิ่มทักษะด้าน Social Skill, Numeracy และ Vocational Skill โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมาเป็นวันแข่งขันสุดท้ายของงาน Hackathon ซึ่งทุกทีมจะมาร่วมกันนำเสนอโซลูชันของตนเองที่ได้ผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไป

ไอเดียของแต่ละทีมนั้นก็มีแตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่การพยายามสร้าง Platform เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน, การสร้าง Platform เพื่อนำเสนองานที่เหมาะสมกับทักษะของแต่ละคน, การสร้าง Mobile Application เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองมากขึ้น, การนำ Analytics เข้ามาใช้ช่วยดูแลเด็กๆ ไปจนถึงการประยุกต์นำ AI เข้ามาใช้เพื่อช่วยเด็กๆ ทำสิ่งต่างๆ เช่น การจ่ายเงินหรือทอนเงินให้ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจและเป็นไปได้จริงทั้งสิ้น

รายละเอียดของโครงการนั้นอยู่ที่ https://secure.vmware.com/bigideashackathon_reg ผู้ที่สนใจอยากจัดงานลักษณะเดียวกันนี้ในไทยสามารถติดต่อทีมงาน VMware เพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ได้ทันทีครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์